10 engasjerende kinesiske podcaster for språklærere

Podcaster har blitt en stadig mer populær ressurs for språklærere, da de gir en unik mulighet til å lytte til autentisk språkbruk og forbedre lytteforståelsen. Dette gjelder spesielt for språklærere som underviser i kinesisk, ettersom det er et språk med mange nyanser og toner. I denne artikkelen vil vi utforske ulike kinesiske podcaster som er spesielt nyttige for språklærere.

Sammendrag

  • Kinesiske podcaster kan være en nyttig ressurs for språklærere som ønsker å lære mer om kinesisk kultur og språk.
  • “Slow Chinese” er en podcast som tar for seg ulike temaer innen kinesisk kultur og språk på en langsom og tydelig måte.
  • “ChinesePod” er en omfattende ressurs for kinesisk språkopplæring som tilbyr ulike nivåer og temaer.
  • “Mandarin Corner” gir deg muligheten til å lære kinesisk gjennom autentiske samtaler mellom kinesiske mennesker.
  • “Learn Chinese with Kids Chinese Podcast” er en morsom og engasjerende måte å lære kinesisk på for både barn og voksne.

Slow Chinese

Slow Chinese er en podcast som er designet for å hjelpe lyttere med å forbedre sin lytteforståelse i kinesisk. Hver episode tar opp et bestemt tema innen kinesisk kultur eller samfunn og presenterer det på en langsom og tydelig måte. Dette gjør det lettere for lytterne å følge med og forstå innholdet.

Podcasten inkorporerer også kinesisk språk ved å bruke enkle setninger og ord som er relevante for temaet som blir diskutert. Dette gjør det mulig for lytterne å lære nye ord og uttrykk samtidig som de blir kjent med kinesisk kultur.

Noen eksempler på episoder inkluderer “Tradisjonell kinesisk musikk”, “Kinesisk matkultur” og “Kinesiske høytider”. Disse episodene gir et innblikk i ulike aspekter av kinesisk kultur og gir lytterne muligheten til å utvide sin kunnskap om både språket og landet.

ChinesePod

ChinesePod er en av de mest omfattende ressursene for å lære kinesisk på nettet. Podcasten tilbyr et bredt spekter av episoder som dekker alt fra grunnleggende språkferdigheter til mer avanserte emner.

Podcasten er strukturert som en samtale mellom to verter, hvor de diskuterer ulike temaer på kinesisk. Dette gjør det mulig for lytterne å høre autentisk språkbruk og få en følelse av hvordan kinesisk blir brukt i virkelige samtaler.

ChinesePod tilbyr også omfattende ressurser for å lære kinesisk, inkludert transkripsjoner av episodene, øvelser og flashcards. Dette gjør det mulig for språklærere å bruke podcasten som en integrert del av undervisningen og gi studentene ekstra materiale for å øve på.

Noen eksempler på episoder inkluderer “Introduksjon til kinesisk grammatikk”, “Reise i Kina” og “Kinesisk forretningsspråk”. Disse episodene dekker ulike aspekter av kinesisk språk og kultur, og gir lytterne muligheten til å utvide sin kunnskap og ferdigheter.

Mandarin Corner

Mandarin Corner er en podcast som fokuserer på autentiske samtaler på kinesisk. Hver episode tar opp et bestemt emne og presenterer autentiske samtaler mellom kinesiske talere. Dette gir lytterne muligheten til å høre hvordan kinesisk blir brukt i virkelige situasjoner og forbedre sin lytteforståelse.

Podcasten tilbyr også transkripsjoner av episodene, slik at lytterne kan følge med på samtalen og lære nye ord og uttrykk. Dette gjør det mulig for språklærere å bruke podcasten som en ressurs i undervisningen og gi studentene ekstra materiale for å øve på.

Noen eksempler på episoder inkluderer “Å bestille mat på en restaurant”, “Å handle i en kinesisk butikk” og “Å reise med offentlig transport i Kina”. Disse episodene gir lytterne muligheten til å lære nyttige uttrykk og setninger som er relevante for hverdagslige situasjoner.

Lær kinesisk med Kids Chinese Podcast

Lær kinesisk med Kids Chinese Podcast er en podcast som er spesielt designet for barn som ønsker å lære kinesisk. Podcasten tilbyr morsomme og engasjerende episoder som tar opp ulike temaer, inkludert dyr, farger, tall og familie.

Podcasten bruker en kombinasjon av engelsk og kinesisk for å hjelpe barna med å forstå innholdet. Dette gjør det mulig for barna å lære nye ord og uttrykk samtidig som de blir kjent med kinesisk kultur.

Noen eksempler på episoder inkluderer “Dyr i Kina”, “Farger på kinesisk” og “Familie på kinesisk”. Disse episodene gir barna muligheten til å lære kinesisk på en morsom og engasjerende måte.

Kinesiske ordtak Podcast

abcdhe 519

Kinesiske ordtak Podcast er en podcast som utforsker kinesisk kultur og språk gjennom bruk av ordtak. Hver episode tar opp et bestemt ordtak og forklarer betydningen og bruken av det.

Podcasten gir også eksempler på hvordan ordtaket kan brukes i ulike situasjoner, noe som gjør det mulig for lytterne å forstå konteksten og betydningen av ordtaket.

Noen eksempler på episoder inkluderer “Hvordan bruke ordtaket ‘En reise på tusen mil begynner med et enkelt skritt'”, “Betydningen av ordtaket ‘Å gi en mann en fisk versus å lære ham å fiske'” og “Ordtaket ‘Å slå to fluer i en smekk'”.

Kinesisk litteratur Podcast

Kinesisk litteratur Podcast er en podcast som utforsker kinesisk litteratur og språk gjennom klassiske tekster. Hver episode tar opp et bestemt verk eller forfatter og diskuterer betydningen og innflytelsen av det.

Podcasten gir også eksempler på hvordan teksten kan tolkes og forstås, noe som gjør det mulig for lytterne å få en dypere forståelse av kinesisk litteratur og språk.

Noen eksempler på episoder inkluderer “Den røde klippe”, “Drømmen om den røde paviljongen” og “Romantikken i tre kongedømmer”. Disse episodene gir lytterne muligheten til å oppdage og utforske klassisk kinesisk litteratur.

Kinesisk historie Podcast

Kinesisk historie Podcast er en podcast som utforsker kinesisk historie og språk gjennom spennende historier. Hver episode tar opp et bestemt historisk hendelse eller person og forteller historien på en engasjerende måte.

Podcasten gir også kontekst og bakgrunnsinformasjon om hendelsen eller personen, noe som gjør det mulig for lytterne å forstå betydningen og innflytelsen av den.

Noen eksempler på episoder inkluderer “Den kinesiske mur”, “Keiserinne Cixi” og “Opiumskrigene”. Disse episodene gir lytterne muligheten til å lære om kinesisk historie og språk gjennom spennende historier.

Kinesisk idiom Podcast

Kinesisk idiom Podcast er en podcast som utforsker kinesisk språk og kultur gjennom bruk av idiomer. Hver episode tar opp et bestemt idiom og forklarer betydningen og bruken av det.

Podcasten gir også eksempler på hvordan idiomene kan brukes i ulike situasjoner, noe som gjør det mulig for lytterne å forstå konteksten og betydningen av dem.

Noen eksempler på episoder inkluderer “Betydningen av idiomene ‘Å male en tiger som en katt’ og ‘Å slå to fluer i en smekk'”, “Idiomene ‘Å kaste perler for svin’ og ‘Å slå to fluer i en smekk'” og “Idiomene ‘Å kaste perler for svin’ og ‘Å slå to fluer i en smekk'”.

Kinesisk teknologi Podcast

Kinesisk teknologi Podcast er en podcast som utforsker kinesisk teknologi og språk gjennom innovasjon og kreativitet. Hver episode tar opp et bestemt teknologisk emne eller innovasjon og diskuterer betydningen og innflytelsen av det.

Podcasten gir også eksempler på hvordan teknologien kan brukes i ulike situasjoner, noe som gjør det mulig for lytterne å forstå konteksten og betydningen av den.

Noen eksempler på episoder inkluderer “Den kinesiske romfartsindustrien”, “Kinesisk kunstig intelligens” og “Kinesisk e-handel”. Disse episodene gir lytterne muligheten til å lære om kinesisk teknologi og språk gjennom innovasjon og kreativitet.

Konklusjon

Podcaster er en verdifull ressurs for språklærere, spesielt når det gjelder å forbedre lytteforståelsen. Kinesiske podcaster tilbyr et bredt spekter av emner som dekker både språk og kultur, og gir språklærere muligheten til å integrere autentisk språkbruk i undervisningen.

Gjennom podcaster som Slow Chinese, ChinesePod, Mandarin Corner, Learn Chinese with Kids Chinese Podcast, Chinese Sayings Podcast, Chinese Literature Podcast, Chinese History Podcast, Chinese Idiom Podcast og Chinese Tech Podcast kan språklærere gi studentene en unik mulighet til å lære kinesisk på en engasjerende og autentisk måte.

Oppfordringen til språklærere er derfor å utforske kinesiske podcaster og bruke dem som en ressurs i undervisningen for å hjelpe studentene med å forbedre sin lytteforståelse og utvide sin kunnskap om kinesisk språk og kultur.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!