10 kinesiske folkeeventyr og deres vokabular

Kinesiske folkeeventyr har en lang historie som går tilbake tusenvis av år. Disse eventyrene har blitt fortalt og overlevert fra generasjon til generasjon, og har en viktig rolle i kinesisk kultur. De er ikke bare underholdende historier, men også en måte å formidle verdier, moral og visdom på.

Sammendrag

  • Kinesiske folkeeventyr er en viktig del av kinesisk kultur og historie.
  • Språket og kulturen i eventyrene gir innsikt i kinesisk tankegang og verdier.
  • “Katten som ble en drage” er en spennende historie om å overvinne hindringer og oppnå suksess.
  • “Den lille rødhette og ulven” inneholder nyttige uttrykk og vokabular for å beskrive dyr og natur.
  • “Kvinnen som aldri gråt” er en rørende historie om styrke og mot.

Kinesisk kultur og språk i folkeeventyr

Kinesiske folkeeventyr er sterkt påvirket av kinesisk kultur og språk. De gjenspeiler verdier som respekt for eldste, ære for familien og samfunnet, og troen på karma og skjebne. Språket som brukes i eventyrene er også preget av kinesisk kultur, med bruk av metaforer, symboler og ordspill.

Et eksempel på en kulturell element i et kinesisk folkeeventyr er historien om “The Cat Who Became a Dragon”. Dette eventyret handler om en katt som drømmer om å bli en drage. Gjennom historien lærer katten verdien av å være fornøyd med seg selv og akseptere sin egen natur. Dette er en viktig verdi i kinesisk kultur, hvor det å være fornøyd med det man har og ikke strebe etter mer er sett på som en dyd.

“The Cat Who Became a Dragon” – En oversikt

“The Cat Who Became a Dragon” er et populært kinesisk folkeeventyr som handler om en katt som drømmer om å bli en drage. Katten blir fortalt av en gammel vismann at den kan oppfylle sin drøm ved å finne en magisk perle. Katten legger ut på en reise for å finne perlen, og møter mange utfordringer og farer underveis.

Gjennom historien lærer katten verdien av å være fornøyd med seg selv og akseptere sin egen natur. Den innser at det å være en katt er like verdifullt som å være en drage, og at det viktigste er å være lykkelig med seg selv. Dette er en viktig lære i kinesisk kultur, hvor det å være fornøyd med det man har og ikke strebe etter mer er sett på som en dyd.

Ordforråd og uttrykk fra “Little Red Riding Hood and the Wolf”

“Little Red Riding Hood and the Wolf” er et annet populært kinesisk folkeeventyr som handler om en liten jente som blir bedt om å levere mat til sin syke bestemor. På vei til bestemorens hus møter hun en ulv som prøver å lure henne. Gjennom historien lærer jenta verdien av å være forsiktig og ikke stole på fremmede.

Noen vanlige ord og uttrykk som brukes i dette eventyret inkluderer “liten jente”, “bestemor”, “ulv”, “mat” og “forsiktig”. Disse ordene og uttrykkene kan brukes i mange forskjellige sammenhenger, og er nyttige å lære for å forstå og snakke kinesisk.

“The Woman Who Never Cried” – En spennende historie

“The Woman Who Never Cried” er en spennende kinesisk folkeeventyr som handler om en kvinne som aldri har grått. Hun blir utfordret av en trollmann til å gråte, og hvis hun klarer det, vil hun få en belønning. Gjennom historien opplever kvinnen mange triste og vanskelige situasjoner, men klarer likevel ikke å gråte.

Historien utforsker temaer som følelser, sorg og styrke. Den viser også viktigheten av å uttrykke følelser og ikke undertrykke dem. Dette er en viktig lære i kinesisk kultur, hvor det å vise følelser anses som en naturlig og sunn del av livet.

Ordforråd fra “The Three Little Pigs”

abcdhe 565

“The Three Little Pigs” er et kjent kinesisk folkeeventyr som handler om tre små griser som bygger hvert sitt hus. To av grisene bygger hus av strå og pinner, mens den tredje bygger et hus av murstein. Når en stor, stygg ulv prøver å blåse ned husene, er det bare det huset av murstein som står imot.

Noen viktige ord og uttrykk fra dette eventyret inkluderer “gris”, “hus”, “strå”, “pinner”, “murstein” og “ulv”. Disse ordene og uttrykkene kan brukes i mange forskjellige sammenhenger, og er nyttige å lære for å forstå og snakke kinesisk.

“The Fruit of Love” – En romantisk fortelling

“The Fruit of Love” er en romantisk kinesisk folkeeventyr som handler om en ung mann og kvinne som blir forelsket. De blir separert av en ond trollmann, men til slutt finner de veien tilbake til hverandre ved hjelp av kjærlighetens kraft.

Denne historien utforsker temaer som kjærlighet, skjebne og motgang. Den viser også viktigheten av å følge hjertet sitt og aldri gi opp på kjærligheten. Dette er verdier som er viktige i kinesisk kultur, hvor kjærlighet og romantikk er høyt verdsatt.

Ordforråd fra “The Emperor’s New Clothes”

“The Emperor’s New Clothes” er et annet populært kinesisk folkeeventyr som handler om en keiser som blir lurt av to svindlere til å tro at han har på seg klær som bare kan sees av intelligente mennesker. Keiseren går med på å gå i parade med de usynlige klærne, og blir til slutt avslørt av en liten gutt som sier at keiseren er naken.

Noen viktige ord og uttrykk fra dette eventyret inkluderer “keiser”, “klær”, “svindler”, “parade” og “naken”. Disse ordene og uttrykkene kan brukes i mange forskjellige sammenhenger, og er nyttige å lære for å forstå og snakke kinesisk.

“The Magic Flute” – Et musikalsk folkeeventyr

“The Magic Flute” er et musikalsk kinesisk folkeeventyr som handler om en ung prins som får en magisk fløyte. Når han spiller på fløyten, kan han kontrollere været og få dyr til å danse. Gjennom historien opplever prinsen mange eventyr og møter mange forskjellige karakterer.

Denne historien utforsker temaer som musikk, magi og eventyr. Den viser også viktigheten av å følge sin lidenskap og tro på seg selv. Dette er verdier som er viktige i kinesisk kultur, hvor musikk og kunst er høyt verdsatt.

Oppsummering og læring fra kinesiske folkeeventyr

Kinesiske folkeeventyr har en lang historie og en viktig rolle i kinesisk kultur. De reflekterer verdier, moral og visdom, og gir også innsikt i kinesisk språk og kultur.

Gjennom de forskjellige eventyrene vi har sett på, har vi lært om verdier som å være fornøyd med seg selv, være forsiktig, uttrykke følelser, følge hjertet sitt, være ærlig og tro på seg selv. Disse verdiene kan være nyttige for oss alle å huske på i våre egne liv.

Kinesiske folkeeventyr er ikke bare underholdende historier, men også en kilde til visdom og læring. Ved å lese og studere disse eventyrene kan vi få et innblikk i kinesisk kultur og språk, samtidig som vi kan lære verdifulle leksjoner om livet.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!