Våre kurs - Klassromsundervisning - Online

Dele
BUSINESS CHINESE CLASSES HSK 1-6

Kinesisk (alle nivåer) HSK 1-6

I hovedkursene til Lær Kinesisk er det et fokus på: a. kinesiske skrifttegn; b. pinyin (den offisielle metoden for å transkribere kinesisk i Kina); c. grunnleggende kinesisk grammatikk; d. uttaletrening og dialog; e. bygging av vokabular. Kinesiskkursene våre tilbys som klasseromsundervisning eller online via Zoom, i gruppeklasser eller 1 til 1. I tilbyr undervisning på alle nivåer HSK 1 til 6, forretningskinesisk, undervisning for barn etc.
BUSINESS CHINESE CLASSES

Gruppeklasser - 1 til 1

Lær Kinesisk tilbyr tilpassede kurs i gruppeklasser eller 1 til 1. Kursene tilpasses deg som student, og dekker alle nivåer fra nybegynner til høyere nivåer.

Kursene gis på HSK 1 – 6.

Vi tilbyr også tilpassede kurs for barn.

BUSINESS CHINESE CLASSES

FORRETNINGSKINESISK

Lær Kinesisk tilbyr nå kurset Forretningskinesisk. Dette kurset vil gi studentene språkkunnskaper til å kunne være forberedt på at vidt spekter av forretningssituasjoner, og kunnskap som føre til at man er forberedt på å møte kinesere i alle forretningssammenhenger.

Våre foredrag

CHINESE CULTURE, LANGUAGE AND BUSINESS ETIQUETTE

Kinesisk kultur, språk og forretningsetikette

‘En Innføring i Kinesisk Kultur, Språk og Forretningsetikette’ er hovedkurset til Lær Kinesisk. I et 2-dagers samlingsbasert program lærer vi deg det mest grunnleggende man bør vite når man kommuniserer med kinesisk kunder.
CHINESE BUSINESS DEVELOPMENT I

Kinesisk forretningsutvikling

– Det nye moderne Kina

Betydningen av den økonomiske veksten i Kina undervurderes av norsk næringsliv. Vi har for lite kunnskap om dette i Norge. Hvilke konsekvenser øket konkurranse og oppkjøp fra Kineserne betyr for Norges og Europas konkurranseevne og velferdsmodeller er avgjørende å forstå for norske næringslivsledere.

CROSS-CULTURAL LEADERSHIP AND COMMUNICATION

Kinesisk forretningsutvikling

– Krysskulturell ledelse og kommunikasjon

I en stadig mer globalisert verden er mangelen på kulturforståelse medvirkende til at mange muligheter går tapt, og at oppkjøp over landegrensene mislykkes. I dette peker vi på kritiske faktorer knyttet til internasjonal kulturforståelse, og hvorfor og hvordan en organisasjon bør forholde seg til dette.

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!