HVORDAN VELGER DU ET GODT KINESISK NAVN?

Når du begynner å lære kinesisk, kan det være lurt å velge et godt kinesisk navn. En enkel måte å komme opp med et kinesisk navn er ved å translitterere navnet ditt til kinesisk, som betyr at man lager et kinesisk navn fra lydene på navnet ditt.

Her er noen eksempler på translittererte navn
Tom: Tāngmǔ 汤姆
Maria: Mǎlìyà 玛丽亚
Men hva om du vil velge et mer vanlig kinesisk og ikke et translitterert navn som de fleste utlendinger bruker?

iStock 459324343

Kinesiske navn har vanligvis en bestemt betydning, ettersom alle kinesiske tegn betyr noe. Hvis du ikke velger et navn med de riktige tegnene, kan navnet ditt høres rart ut.

Siden betydningen av hvert kinesisk tegn er forskjellig, er det lett å gjøre en tabbe hvis man ikke kjenner den kinesiske kulturen og språket godt nok når man velger tegn til navnet. Er man ikke forsiktig, kan man risikere rare tegnkombinasjoner som betyr noe negativt i Kina.

For eksempel, velger mange kinesiske navn som ikke er vanlig i Kina. Noen har valgt navnet Cǎihuā 采花, uvitende om at ordet ofte brukes for å referere til voldtektsforbrytere og ikke dens bokstavelige betydning som er “å plukke blomster”.

Og noen utlendinger transkriberer navnene sine til kinesiske navn uten å forstå det direkte eller indirekte resultatet av translitterasjonen. Et eksempel er Charlotte, som translittererer til Xià luò tè 夏洛特, som høres ut som shā le tā 杀 了 他/她 shā le tā, som betyr å drepe ham/henne.

Og det er også viktig å forstå at det å velge et godt kinesisk navn med gode kinesiske tegn blir sett på som viktig i kinesisk kultur. Således har man ordtaket,

búpà shēnɡ cuò mìnɡ, jiù pà qǐcuòmínɡ 不怕 生 错 命 , 就怕 起 错 名
“Folk er ikke redd for et tøft liv, men heller redd for å velge et feil navn.”

iStock 476835437

GENERELLE REGLER FOR KINESISKE NAVN

De fleste kinesiske navn består av tre tegn. Alle kinesiske navn begynner med slektsnavnet og deretter fornavnet.
Selv om Kina har en stor befolkning, er det bare rundt 100 kinesiske slektsnavn i bruk. 20-30 av av disse navnene utgjør de mest vanlige ettervnavnene i Kina.

Kinesiske fornavn har vanligvis ett eller to tegn. De fleste familienavnene har ett tegn. Noen kinesiske navn består av to tegn, for eksempel: 司马 sī mǎ, 欧阳 ōu yánɡ, 长孙 zhǎnɡ sūn etc.

FAKTORER DU BØR VURDERE NÅR DU VELGER ET KINESISK NAVN

Når du velger et navn, er det noen faktorer de bør vurdere: de meningen de kinesiske tegnene har, hvordan navnet lyder og hvilken forventning kinesere får når de hører navnet.

Det er også mange kulturelle faktorer man må vite om. Få vet kanskje at man bruker ofte forskjellige tegn i mannlige og kvinnelige navn.

Noen navn er spesielt for jenter, noen er for gutter. For eksempel, for et spansk navn som Juan, er dette et navn som mange oversetter til 娟. Imidlertid betyr denne karakteren ‘vakker’ og ‘grasiøs’ og er et populært navn for kinesiske jenter. Det anbefales ikke at menn bruker dette navnet.
Kinesiske tegn i populære kinesiske navn for gutter inkluderer,
力 lì, “makt”
雄 xióng, “helt”
子 zǐ, “sønn”

Kinesiske tegn i populære kvinnelige kinesiske navn inkluderer
夏 xià, “sommer.
雪 xuě, “snø”
丽 lì, “vakker”
Dersom du som mann bruker kinesiske tegn som det er vanlig at kinesiske kvinner bruker i navnet sitt, vil de fleste kinesere betrakte navnet ditt som merkelig.

VELGE ET GODT KINESISK NAVN

Ved å velge et kinesisk navn med kinesiske tegn som de fleste kinesere gjenkjenner, og ikke sjeldne tegn som vanligvis ble brukt i eldre tider i Kina, kan du unngå at dine kinesiske venner ikke vet hvordan de skal lese navnet ditt.

Tallet på utlendinger i Kina med kinesiske navn vokser, men ikke hvert navn som er valgt er et godt navn. Mange kinesiske navn som utlendinger bruker kan ha uforutsette og ganske dårlige betydninger ettersom hver kinesisk karakter har en spesifikk mening

Det er også noen få kinesiske tabuer som ikke eksisterer i vestlig kultur. For eksempel blir det å bruke navnet til foreldre eller besteforeldres sett på som bra i mange land. I Kina betrakter mange at det er respektløst å gi en person den samme navnet som den eldre generasjonen brukte.

Husk også ordtaket “Når du er i Roma, gjør som romeren gjør” eller som dette kinesiske ordtaket sier, rùxiāng suísú 入乡随俗 “Når du går inn i en landsby, følg de lokale skikkene.”
Så når du bor i Kina, kan det være en god ide å bruke et navn som kineserne liker og ikke synes er rart.

FÅ HJELP AV EN KINESER

Siden de fleste kinesere som bor i Kina snakker lite engelsk, bør utlendinger som ønsker å bli husket av kineserne ha et kinesisk navn. Å ha et kinesisk navn er også viktig en viktig del av få et tettere og mer intimt forhold til kinesere.

De som vil ha et godt kinesisk navn, bør også vurdere å spørre andre som har kinesisk som morsmål om råd.
Det kan også være en god ide å spørre forskjellige kinesere om å sjekke navnet ditt før du bestemmer deg for hvilket kinesisk navn du skal velge. Sørg for å ha et navn som kinesere synest høres bra ut, ser bra ut og som ikke inneholder kinesiske tegn som betyr noe dårlig.

Forhåpentligvis så velger du et kinesisk navn som du selv liker, som du er stolt av og som kinesere også liker!

ØNSKER DU Å LÆRE MER MANDARIN ELLER KJENNER DU NOEN SOM ØNSKER Å LÆRE KINESISK?

Hvis du vil lære mandarin og studere kinesisk i Norge, så registrer deg gjerne for en gratis prøveklasse eller send en epost til meg (Chen Huimin): huimin@laerkinesisk.no.

Vi tilbyr privattimer og gruppeklasser på alle nivåer, HSK 1-6, barn, voksne, business. Alle kinesiskklassene tilbys i klasserom eller online.

WeChat Image 20210427081950 3

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!