KINESISK TURISME, KULTUR OG BRUK AV KINESISK PRODUKTINFORMASJON

iStock 637039988 99d7997f

Kinesisk turisme i Norge

I 2017 brukte kinesiske turister 258 milliarder USD mens de reiste til utlandet, dette var 20% av det alle turister som reiste internasjonalt brukte det samme året (Kilde: World Tourism Organization, UNWTO). Kinesere får nå lettere reisevisum, og flere av dem reiser individuelt og finner informasjon om reisemål på internett. Ser vi på reisemønsteret til kinesere, så er det flere kinesere som nå oppsøker eksklusive reisemål: kultur, tradisjonell mat/drikke og unike naturopplevelser. Dette er områder vi i Norge er flinke på, og det kommer derfor til å være mange muligheter for både store og mindre turistbedrifter i årene som kommer.

Når det gjelder tallet på hotellovernattinger i Norge, var det en økning i kinesiske hotell-overnattinger i Norge fra 141908 i 2013 til 446731 i 2017 (Kilde: Statens Sentralbyrå 2018). Mer samarbeid mellom Norden og Kina har ført til at nye visumsteder har blitt åpnet i Kina, og vi har også fått og kommer til å få flere nye flyavganger mellom Norden og Kina. Blant annet så får Norge sin første direkte Kinarute i mai, når Hainan Airlines starter opp fra Beijing. De nye flyrutene bringer Norden og Kina tettere sammen, og forbedrer den direkte adgangen til Norden for både forretningsreisende og kinesiske turister.

Ved å oversette produktinformasjon til kinesisk og gjennom bruk av kinesisk produktinformasjon i digital markedsføring i Kina, kan norske bedrifter gjøre produkter og tjenester synlige både 1. etter og 2. før de kinesiske turistene kommer til Norge.

Kinesiske betalingstjenester kan nå brukes i Norge

Et eksempel på hvordan kinesisk produktinformasjon kan brukes til å synliggjøre norske bedrifter ser vi med den kinesiske betalingstjenesten Alipay (Zhīfùbǎo 支付宝 norsk uttale: dzj-fo ba-o). Alipay er sammen med WeChat de mest populære betalingstjenestene i Kina, og har 700 millioner aktive brukere (Kilde: Alipay).

Etter at Alipay inngikk samarbeid med Vipps så kan norske butikker og brukersteder over hele Norge nå bruke denne betalingstjenesten. Dette vil resultere i et økt behov for kinesisk produktinformasjon blant norske bedrifter. For de som vurderer å ha kinesisk produktinformasjon tilgjengelig, så mener vi i Lær Kinesisk at kinesisk kulturkunnskap bør være et fundament i alle oversettelser.

Norske brukersteder som har produktinformasjon tilgjengelig på kinesisk i en app som Alipay, vil kunne nå frem til kinesere som kommer til Norge planlegger reisen via denne typen apper. Når kinesere kommer til Norge kan de søke i den kinesiske Alipay-appen etter de vare- og tjenestetypene de er interessert i, og de vil få en oversikt på kinesisk over bedrifter i nærområdet som bruker Alipay.

Det er estimert at antall mobile internettbrukere i Kina kommer til å stige fra 757 millioner i 2018 til 904 millioner i 2023 (Kilde: Statista), noe som tydeliggjør mulighetene man har til å synliggjøre egne produkter og tjenester i Kina ved å ha en digital markedsføringsstrategi. Bedrifter som har kinesisk produktinformasjon og som tar i bruk en populær kinesisk app og betalingstjeneste som Alipay, har konkurransefordeler ved at de får muligheter til å kommunisere og selge varer til de kinesiske kundene man har nådd ut til i etterkant av oppholdet i Norge.

Kinesisk kultur og produktinformasjon på kinesisk

Det var antropologen Edward T. Hall som først pekte på hvordan forskjellige kulturer kan sees som høykontekst- eller lavkontekstkulturer. I den kinesiske høykontekstkulturen er symbolbruk en viktig del av all kommunikasjon, mens man i den norske lavkontekstkulturen legger mer vekt på direkte kommunikasjon enn på konteksten.

Bedrifter som bruker symboler og ord på en riktig måte når man kommuniserer med kinesere, vil ha store konkurransefordeler ved å unngå fallgruver. Et eksempel på hvordan mangel på kulturkunnskap kan påvirke sluttresultatet, er hvis man aktivt bruker tallet 4 (sì 四, norsk uttale: s) i en markedsføringskampanje eller på emballasje. Dette tallet er et symbol på ulykke, på grunn av at det kinesiske tegnet for 4 har lik uttale som tegnet for ‘død’: sǐ 死. Tallet 8 derimot, blir regnet for et bedre tall. 8 uttales bā (norsk uttale: ba) på kinesisk, og har en lik uttale som det kinesiske tegnet fā 发(norsk uttale: fa) som betyr at økonomien blomstrer. Det er da heller ikke tilfeldig at sommer-OL i Beijing i 2008 startet den 8.8 kl 20, noe som igjen viser hvor viktig symbolbruk er i den kinesiske høykontekstkulturen.

Det er viktig for bedrifter som ønsker suksess i det kinesiske markedet at man har kunnskap om symbolbruk i kinesisk kultur, for eksempel ved utforming av markedsføringskampanjer og produktbeskrivelser. Man bør også unngå indirekte oversettelser, dvs. først fra norsk til engelsk før man gir den engelske teksten til en kinesisk oversetter uten kunnskap om produktet eller den originale teksten. Slike oversettelser resulterer ofte i at deler av teksten kan miste sin opprinnelige mening, og man sitter igjen med et dårlig sluttprodukt. Bedrifter bør få hjelp av noen som er kyndige i kinesisk og som man stoler på, slik at man får sett over at det som er oversatt faktisk stemmer.

Helt til slutt bør det påpekes at for restauranter og hoteller med mange kinesiske kunder, kan produktinformasjon på kinesisk også være et viktig miljøtiltak. Når mat merkes på kinesisk, vil de kinesiske kundene vil være klar over hva de velger. Dette vil føre til redusert matsvinn. Dette tydeliggjør kanskje det viktigste ved en god kinesisk produktbeskrivelse: de kinesiske kundene vet hva de får, og man får flere fornøyde kunder.

Vi i Lær Kinesisk håper norske turistbedrifter tar godt imot de kinesiske turistene, og ikke glemmer hva den kjente kinesiske filosofen Konfutse (551 – 479 f. Kr.) en gang sa:

“Når venner kommer på besøk langveis fra, er ikke det gledelig?”

yǒu péng zì yuǎnfāng lái bu yì lè hū 有朋自远方来,不亦乐乎!

yǒu [1] péng [2] zì [3] yuǎnfāng [4] lái [5] buyì [6] lè [7] hū [8]

有[1]朋[2]自[3]远方[4]来[5]不亦[6] 乐[7]乎[8]

Vokabular:

1. 有 yǒu [norsk uttale: yå-o] å ha

2. 朋 péng [pø-eng] venn, venner

3. 自 zì [ds] fra

4. 远方 yuǎnfāng [yu-en fang] et sted langt vekke

5. 来 lái [læi] å komme

6. 不亦 buyì [bo i] ikke også

7. 乐 lè [lø] glad, glede

8. 乎 hū [ho] spørreord, brukt for å lage spørsmål i klassisk kinesisk

Ta gjerne kontakt med oss i Lær Kinesisk ved spørsmål om kinesisk kultur og kommunikasjon. Vi oversetter også produktinformasjon til kinesisk.

Lær Kinesisk AS

Tordenskioldsgate 3 (2 minutter fra Stortinget)

0160 Oslo

www.laerkinesisk.no

Handlekurv

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!