Kinesiske Substantiver og Tilhørende Klassifikatorer: En Omfattende Guide

I det kinesiske språket er klassifikatorer, også kjent som målord (量词, liàngcí), uunnværlige når man teller eller spesifiserer mengder av substantiver. I motsetning til engelsk, hvor pluralisering ofte er tilstrekkelig for å angi mengder, krever kinesisk spesifikke klassifikatorer som matcher substantivene. Denne omfattende guiden utforsker konseptet med klassifikatorer, deres typer, og hvordan de brukes med kinesiske substantiver, med detaljerte eksempler og vokabular.

Hva er Klassifikatorer?

Klassifikatorer er unike språkelementer i kinesisk. De er ord eller morfemer som brukes sammen med tall og demonstrativer for å indikere mengden av et substantiv. Hvert substantiv har vanligvis en spesifikk klassifikator som må brukes med det, selv om noen substantiver kan dele klassifikatorer. Å forstå disse klassifikatorene er avgjørende for alle som ønsker å oppnå ferdighet i kinesisk.

På kinesisk kan du ikke bare si “tre bøker” (三书) eller “to katter” (两猫) som du ville gjort på engelsk. I stedet må du sette inn en klassifikator mellom tallet og substantivet: 三本书 (sān běn shū) og 两只猫 (liǎng zhī māo). Klassifikatoren reflekterer ofte en egenskap ved substantivet, som dets form, størrelse eller funksjon.

Typer av Klassifikatorer

Klassifikatorer kan grovt sett kategoriseres basert på typene substantiver de er knyttet til. Her er noen vanlige kategorier, hver med omfattende eksempler og vokabular:

1. Generelle Klassifikatorer

个 (gè): Dette er den mest brukte klassifikatoren og kan betraktes som et allsidig målord. Det brukes med et bredt spekter av substantiver, spesielt når ingen spesifikk klassifikator er nødvendig.

Eksempler:

 • 一个苹果 (yī gè píngguǒ) – ett eple
 • 一个人 (yī gè rén) – en person
 • 一个问题 (yī gè wèntí) – ett spørsmål
 • 一个杯子 (yī gè bēizi) – en kopp

Eksempelsetninger:

 • 我只有一个苹果。(Wǒ zhǐ yǒu yī gè píngguǒ.) – Jeg har bare ett eple.
 • 他是一个好人。(Tā shì yī gè hǎo rén.) – Han er en god person.

Klassifikatoren 个 (gè) er ekstremt allsidig. I uformell tale brukes den ofte som en standard når den passende spesifikke klassifikatoren ikke er kjent, spesielt for mennesker og generelle objekter.

2. Klassifikatorer for Dyr

只 (zhī): Brukes for de fleste dyr og visse små objekter.

Eksempler:

 • 一只狗 (yī zhī gǒu) – en hund
 • 一只猫 (yī zhī māo) – en katt
 • 一只鸟 (yī zhī niǎo) – en fugl
 • 一只鸡 (yī zhī jī) – en kylling

头 (tóu): Brukes for større dyr.

Eksempler:

 • 一头牛 (yī tóu niú) – en ku
 • 一头猪 (yī tóu zhū) – en gris
 • 一头大象 (yī tóu dàxiàng) – en elefant
 • 一头狮子 (yī tóu shīzi) – en løve

匹 (pǐ): Brukes for hester og visse andre store dyr.

Eksempler:

 • 一匹马 (yī pǐ mǎ) – en hest
 • 一匹骆驼 (yī pǐ luòtuo) – en kamel

Eksempelsetninger:

 • 他们有两只猫。(Tāmen yǒu liǎng zhī māo.) – De har to katter.
 • 农场里有五头牛。(Nóngchǎng lǐ yǒu wǔ tóu niú.) – Det er fem kyr på gården.
 • 他买了一匹马。(Tā mǎi le yī pǐ mǎ.) – Han kjøpte en hest.

3. Klassifikatorer for Flate Objekter

张 (zhāng): Brukes for flate objekter som papir, bord og senger.

Eksempler:

 • 一张纸 (yī zhāng zhǐ) – ett ark papir
 • 一张桌子 (yī zhāng zhuōzi) – ett bord
 • 一张床 (yī zhāng chuáng) – en seng
 • 一张票 (yī zhāng piào) – en billett

Eksempelsetninger:

 • 请给我一张纸。(Qǐng gěi wǒ yī zhāng zhǐ.) – Vennligst gi meg ett ark papir.
 • 这个房间有两张床。(Zhège fángjiān yǒu liǎng zhāng chuáng.) – Dette rommet har to senger.
 • 我买了一张电影票。(Wǒ mǎi le yī zhāng diànyǐng piào.) – Jeg kjøpte en kinobillett.

幅 (fú): Brukes for malerier, ruller og andre kunstverk.

Eksempler:

 • 一幅画 (yī fú huà) – ett maleri
 • 一幅地图 (yī fú dìtú) – ett kart

Eksempelsetninger:

 • 墙上挂着一幅画。(Qiáng shàng guàzhe yī fú huà.) – Det henger et maleri på veggen.
 • 他给我看了一幅地图。(Tā gěi wǒ kàn le yī fú dìtú.) – Han viste meg et kart.

4. Klassifikatorer for Lange, Tynne Objekter

条 (tiáo): Brukes for lange, tynne objekter som bånd, elver og fisk.

Eksempler:

 • 一条鱼 (yī tiáo yú) – en fisk
 • 一条河 (yī tiáo hé) – en elv
 • 一条裤子 (yī tiáo kùzi) – ett par bukser
 • 一条毛巾 (yī tiáo máojīn) – ett håndkle

Eksempelsetninger:

 • 我买了一条新裤子。(Wǒ mǎi le yī tiáo xīn kùzi.) – Jeg kjøpte et nytt par bukser.
 • 河里有很多条鱼。(Hé lǐ yǒu hěn duō tiáo yú.) – Det er mange fisker i elva.
 • 她给我一条毛巾。(Tā gěi wǒ yī tiáo máojīn.) – Hun ga meg et håndkle.

根 (gēn): Brukes for lange, slanke objekter, som pinner, tau og hår.

Eksempler:

 • 一根绳子 (yī gēn shéngzi) – ett tau
 • 一根头发 (yī gēn tóufa) – ett hårstrå

Eksempelsetninger:

 • 他拿着一根棍子。(Tā názhe yī gēn gùnzi.) – Han holder en pinne.
 • 她发现了一根白头发。(Tā fāxiàn le yī gēn bái tóufa.) – Hun fant et hvitt hårstrå.

5. Klassifikatorer for Bøker og Publikasjoner

本 (běn): Brukes for bøker og innbundne volumer.

Eksempler:

 • 一本书 (yī běn shū) – en bok
 • 一本杂志 (yī běn zázhì) – ett magasin
 • 一本词典 (yī běn cídiǎn) – en ordbok

Eksempelsetninger:

 • 我正在读一本好书。(Wǒ zhèngzài dú yī běn hǎo shū.) – Jeg leser en god bok.
 • 她每个月买一本杂志。(Tā měi gè yuè mǎi yī běn zázhì.) – Hun kjøper et magasin hver måned.
 • 图书馆里有很多本词典。(Túshūguǎn lǐ yǒu hěn duō běn cídiǎn.) – Det er mange ordbøker i biblioteket.

6. Klassifikatorer for Objekter med Håndtak

把 (bǎ): Brukes for objekter som kan gripes eller har håndtak, som stoler, nøkler og kniver.

Eksempler:

 • 一把椅子 (yī bǎ yǐzi) – en stol
 • 一把钥匙 (yī bǎ yàoshi) – en nøkkel
 • 一把刀 (yī bǎ dāo) – en kniv

Eksempelsetninger:

 • 请坐在这把椅子上。(Qǐng zuò zài zhè bǎ yǐzi shàng.) – Vennligst sett deg på denne stolen.
 • 我找不到我的钥匙。(Wǒ zhǎo bù dào wǒ de yàoshi.) – Jeg kan ikke finne nøklene mine.
 • 他用一把刀切苹果。(Tā yòng yī bǎ dāo qiē píngguǒ.) – Han skjærer et eple med en kniv.

7. Klassifikatorer for Sett og Par

对 (duì): Brukes for par.

Eksempler:

 • 一对夫妻 (yī duì fūqī) – ett ektepar
 • 一对耳环 (yī duì ěrhuán) – ett par øredobber
 • 一对手套 (yī duì shǒutào) – ett par hansker

双 (shuāng): Også brukt for par, spesielt for ting som sko, sokker og spisepinner.

Eksempler:

 • 一双鞋 (yī shuāng xié) – ett par sko
 • 一双筷子 (yī shuāng kuàizi) – ett par spisepinner
 • 一双袜子 (yī shuāng wàzi) – ett par sokker

Eksempelsetninger:

 • 他买了一对新耳环。(Tā mǎi le yī duì xīn ěrhuán.) – Han kjøpte et nytt par øredobber.
 • 我需要一双新鞋。(Wǒ xūyào yī shuāng xīn xié.) – Jeg trenger et nytt par sko.
 • 她用一双筷子吃饭。(Tā yòng yī shuāng kuàizi chīfàn.) – Hun spiser med et par spisepinner.

Bruk av Klassifikatorer i Setninger

Når man bruker klassifikatorer i setninger, følger strukturen vanligvis mønsteret: tall + klassifikator + substantiv. Her er noen detaljerte eksempler:

 • 我有三本书。(Wǒ yǒu sān běn shū.) – Jeg har tre bøker.
 • 他买了一只猫。(Tā mǎi le yī zhī māo.) – Han kjøpte en katt.
 • 我想喝一杯茶。(Wǒ xiǎng hē yī bēi chá.) – Jeg vil drikke en kopp te.
 • 她送我一朵花。(Tā sòng wǒ yī duǒ huā.) – Hun ga meg en blomst.
 • 我家有两台电脑。(Wǒ jiā yǒu liǎng tái diànnǎo.) – Det er to datamaskiner i huset mitt.

Når substantivet er en del av en større mengde, endres strukturen litt. For eksempel:

 • 每个学生都有一本书。(Měi gè xuéshēng dōu yǒu yī běn shū.) – Hver elev har en bok.
 • 每只猫都有自己的名字。(Měi zhī māo dōu yǒu zìjǐ de míngzi.) – Hver katt har sitt eget navn.

Spesielle Betraktninger

Noen substantiver på kinesisk kan bruke mer enn én klassifikator avhengig av konteksten. For eksempel kan substantivet 花 (huā) bruke:

 • 朵 (duǒ) når det refereres til individuelle blomster.
  • 一朵花 (yī duǒ huā) – en blomst
  • Eksempel: 她送给我一朵玫瑰花。(Tā sòng gěi wǒ yī duǒ méiguī huā.) – Hun ga meg en rose.
 • 束 (shù) når det refereres til en bukett blomster.
  • 一束花 (yī shù huā) – en bukett blomster
  • Eksempel: 他送了一束花给她。(Tā sòng le yī shù huā gěi tā.) – Han ga henne en bukett blomster.

Videre kan visse klassifikatorer bare brukes med spesifikke substantiver, noe som gjør det viktig for lærende å huske hvilke substantiver som passer med hvilke klassifikatorer. Denne aspekten av kinesisk grammatikk kan være utfordrende, men er avgjørende for korrekt kommunikasjon og flyt.

Avansert Bruk og Kontekstuelle Nyanser

Bruken av klassifikatorer kan også formidle subtile nyanser om talerens perspektiv eller konteksten. For eksempel kan bruk av klassifikatoren 颗 (kē) for små, runde objekter understreke viktigheten eller betydningen av hver gjenstand:

 • 一颗星星 (yī kē xīngxīng) – en stjerne
 • 一颗珍珠 (yī kē zhēnzhū) – en perle

På samme måte brukes 块 (kuài) for biter eller stykker av noe solid, og kan antyde et mer uformelt eller grovt skåret element:

 • 一块蛋糕 (yī kuài dàngāo) – et stykke kake
 • 一块石头 (yī kuài shítou) – en stein

I profesjonelle eller formelle settinger kan mer spesifikke klassifikatorer brukes for å vise presisjon og respekt for gjenstandene som beskrives. For eksempel i akademiske eller litterære sammenhenger:

 • 一篇文章 (yī piān wénzhāng) – en artikkel/essay
 • 一部小说 (yī bù xiǎoshuō) – en roman

Konklusjon

Klassifikatorer er en grunnleggende del av det kinesiske språket, essensielle for riktig bruk av substantiver og nøyaktig kommunikasjon. Selv om de kan virke skremmende i begynnelsen, blir deres bruk intuitiv med praksis og eksponering. Ved å forstå og bruke de riktige klassifikatorene kan elever betydelig forbedre sin flyt og forståelse av kinesisk. Mestring av klassifikatorer forbedrer ikke bare grammatisk nøyaktighet, men utdyper også ens kulturelle forståelse av språket, noe som gjør læringsreisen både givende og berikende.

Tips for Å Lære Klassifikatorer

 1. Øv med Flashcards: Lag flashcards med substantiver og deres tilsvarende klassifikatorer. Test deg selv regelmessig for å styrke minnet.
 2. Lær i Kontekst: Lær klassifikatorer i kontekst av setninger i stedet for isolert. Dette hjelper med å forstå deres praktiske bruk.
 3. Bruk Visuelle Hjelpemidler: Visuelle hjelpemidler og bilder kan hjelpe med å assosiere klassifikatorer med objektene de beskriver.
 4. Engasjer deg i Samtale: Bruk klassifikatorer i daglige samtaler med morsmålstalere eller språkpartnere. Praktisk bruk er en av de beste måtene å lære på.
 5. Les Ekstensivt: Les kinesiske bøker, artikler og annet materiale for å se hvordan klassifikatorer brukes i ulike sammenhenger.

Ved å fordype deg i språket og kontinuerlig øve, vil bruken av klassifikatorer bli en naturlig og integrert del av dine kinesiske kommunikasjonsevner.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!