PRAKTISK KINESISK: DATOER

Når man skal lære hvordan man sier datoer på kinesisk, må man først kunne ordene for 1. år, 2. måned og 3. dato (dag). Datoer på kinesisk leses fra den den største tidsenheten til den minste:

1. nián 年 år [norsk uttale: ni-enn]

2. yuè 月 måned [y-je]

3. hào 号 dato [ha-o] muntlig, når man snakker om datoer / eller rì 日 dag, som er mer formelt og brukes ofte skriftlig i f.eks. brev.

Man må kunne tall fra 1 til 31:

1-10

0 líng 零 eller 〇 [ling]

1 yī 一 [i]

2 èr 二 [ør]

3 sān 三 [sænn]

4 sì 四 [s]

5 wǔ 五 [o]

6 liù 六 [li-åo]

7 qī 七 [tji]

8 bā 八 [ba]

9 jiǔ 九 [dji-åo]

10 shí 十 [sj]

11-31

11 shíyī 十一 【Merk: 10+1】[sj yī]

18 shíbā 十八 【Merk: 10+8】 [sj ba]

28 èrshí bā 二十八 【Merk: 2×10+8】[ør sj ba]

31 sānshí yī 三十一 【Merk: 3×10+1】[sænn sj i]

Måneder uttaler man ved å si nummeret på måneden pluss ordet ‘måned’ (yuè 月, [y-je]).

yī (1) yuè 一月 januar [i y-je]

èr (2) yuè 二月 februar [ør y-je]

sān (3) yuè 三月 mars [sænn y-je]

sì (4) yuè 四月 april [s y-je]

wǔ (5) yuè 五月 mai [o y-je]

liù (6) yuè 六月 juni [li-åo y-je]

qī (7) yuè 七月 juli [tji y-je]

bā (8) yuè 八月 august [ba y-je]

jiǔ (9) yuè 九月 september [dji-åo y-je]

shí (10) yuè 十月 oktober [sj y-je]

shí yī (11) yuè 十一月 november [sj i y-je]

shí èr (12) yuè 十二月 desember [sj ør y-je]

Årstall på kinesisk leses med ett og ett nummer, pluss år som er nián 年 år [ni-enn]. For eksempel er 2019: èr (2) líng (0) yī (1) jiǔ (9) nián [ør ling i dji-åo ni-enn]

Datoer leses som jeg har allerede poengtert:

1 + 2 + 3

1. nián 年 år [norsk uttale: ni-enn]

2. yuè 月 måned [y-je]

3. hào 号 dato [ha-o] muntlig, når man snakker om datoer / eller rì 日 dag, som er mer formelt og brukes ofte skriftlig i f.eks. brev.

Når vi bruker datoer i samtaler, sier man da:

A. Den offisielle åpningen av den første direkteflyvningen mellom Norge og Kina. Hainan Airlines, Oslo-Beijing.

15.5.2019

(1) Èr líng yī jiǔ nián (2) wǔ yuè (3) shíwǔ hào

(1) 2019年 (2) 5月 (3) 15号

Norsk uttale: (1) ør ling yī dji-åo ni-enn (2) o y-je (3) sj o ha-o

B. Den norske nasjonaldagen:

17.5.2019

(1) Èr líng yī jiǔ nián (2) wǔ yuè (3) shíqī hào

(1) 2019年 (2) 5月 (3) 17号

Norsk uttale: (1) ør ling yī dji-åo ni-enn (2) o y-je (3) sj tji ha-o

C. Den kinesiske nasjonaldagen:

1.10.2019

(1) Èr líng yī jiǔ nián (2) shí yuè (3) yī hào

(1) 2019年 (2) 10月 (3) 1号

Norsk uttale: (1) ør ling i dji-åo ni-enn (2) sj y-je (3) i ha-o

D. Åpningen av vinter-OL i Beijing i 2022

4.2.2022

(1) èr líng èr èr nián (2) èr yuè (3) sì hào

(1) 2022年 (2) 2月 (3) 4号

Norsk uttale: (1) ør ling ør ør ni-enn (2) ør y-je (3) s ha-o

#lærkinesisk #kinanorge #norgekina #kinesiskkultur #forretningsrelasjoner #kommuniseremedkina

Lær Kinesisk AS

Undervisningssted:

Tordenskioldsgate 2 (2 minutter fra Stortinget)

0160 Oslo

www.laerkinesisk.no

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!