FORRETNINGSUTVIKLING I KINA

- INTERNASJONAL LEDELSE OG KOMMUNIKASJON

I en stadig mer globalisert verden bidrar mangelen på kulturforståelse til at mange muligheter går tapt, og at grenseoverskridende oppkjøp mislykkes. I dette peker vi på kritiske faktorer knyttet til internasjonal kulturforståelse, og hvorfor og hvordan en organisasjon bør forholde seg til dette.

Foredraget holdes av:
Jan Erik Christensen, PhD i kinesisk Grunnlegger og administrerende direktør i Nordic China Business Hub AS ( www.ncbhub.com ) og Lær Kinesisk
AS ( www.laerkinesisk.no ).

Pål Bråthen, internasjonalist og Asia-ekspert
CEO i Tocircle Industries AS

Kursets lengde: 2 x 45 minutter

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!