FORRETNINGS UTVIKLING I KINA

- DET MODERNE KINA

Betydningen av økonomisk vekst i Kina undervurderes av bedrifter og næringer. Vi har for lite kunnskap om dette. Å forstå hvilke konsekvenser økt konkurranse og oppkjøp fra kineserne betyr for vår konkurranseevne, fortjeneste og velferdsmodeller er avgjørende for at bedriftsledere skal lykkes. Behovet for styrket kulturforståelse av Kina fremheves, ikke minst hva dette betyr i forhold til behovet for omstilling, tilpasning og økt internasjonalisering.

Foredraget holdes av:
Jan Erik Christensen, PhD i kinesisk grunnlegger og administrerende direktør i Nordic China Business Hub AS (www.ncbhub.com) og Lær Kinesisk
AS (www.laerkinesisk.no).

Pål Bråthen, internasjonalist og Asia-ekspert
CEO i Tocircle Industries AS

Kursets lengde: 2 x 45 minutter

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!