30 termer for å diskutere været på kinesisk

Været har alltid vært en viktig del av kinesisk kultur, og det er derfor ikke overraskende at det finnes et bredt spekter av værtermer på kinesisk. Disse termene brukes ikke bare til å beskrive værforholdene, men de har også en dypere betydning og symbolikk i kinesisk kultur. I denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige værtermene på kinesisk og deres betydning.

Sammendrag

  • Kinesiske værtermer kan være utfordrende å lære, men er viktige for å forstå værforholdene i Kina.
  • De vanligste værforholdene på kinesisk inkluderer sol, regn, snø, vind og tåke.
  • Når man diskuterer temperaturen på kinesisk, brukes måleenheten Celsius.
  • Kinesiske uttrykk for vind og vindretninger inkluderer feng (vind), dong (øst), xi (vest), nan (sør) og bei (nord).
  • Regn og snø beskrives på kinesisk med ord som yu (regn), xue (snø) og bingxue (hagl).
  • Tåke og dis beskrives på kinesisk med ord som wu (tåke) og hai (dis).
  • Å beskrive værforholdene i ulike årstider på kinesisk krever kunnskap om ord som chun (vår), xia (sommer), qiu (høst) og dong (vinter).
  • Kinesiske ord og uttrykk for værvarsling inkluderer yubao (værvarsel) og fengbao (vindvarsel).
  • Kulturelle referanser i kinesiske værtermer kan gi innsikt i kinesisk historie og tradisjoner.
  • Å uttrykke følelser og opplevelser knyttet til været på kinesisk kan være nyttig for å kommunisere med kinesisktalende mennesker.

De vanligste værforholdene på kinesisk

Kina er et stort land med forskjellige klimasoner, og derfor opplever landet en rekke forskjellige værforhold. Noen av de vanligste værforholdene i Kina inkluderer solskinn, regn, snø, tåke og vind. Hver av disse værforholdene har sine egne unike termer på kinesisk.

For eksempel brukes termen “晴天” (qíng tiān) for å beskrive en solrik dag, mens termen “雨天” (yǔ tiān) brukes for å beskrive en regnfull dag. Når det kommer til snø, brukes termen “下雪” (xià xuě) for å beskrive snøfall. Tåke er også vanlig i visse deler av Kina, og termen “雾” (wù) brukes for å beskrive tåkete forhold. Når det gjelder vind, brukes termen “风” (fēng) for å beskrive vind, og det er også spesifikke termer for forskjellige vindretninger.

Temperatur på kinesisk

Temperatur er en viktig del av været, og det er derfor ikke overraskende at det finnes flere forskjellige termer for å beskrive temperatur på kinesisk. I Kina brukes både Celsius og Fahrenheit temperaturskalaer, selv om Celsius er den mest vanlige.

For å beskrive temperatur brukes termen “温度” (wēn dù) på kinesisk. For eksempel kan man si “今天的温度是多少?” (Jīn tiān de wēn dù shì duō shǎo?), som betyr “Hva er dagens temperatur?”. I tillegg til å bruke numeriske verdier for å beskrive temperatur, kan man også bruke adjektiver som “热” (rè) for varmt og “冷” (lěng) for kaldt.

Kinesiske uttrykk for vind og vindretninger

Vind har en spesiell betydning i kinesisk kultur, og det er derfor ikke overraskende at det finnes flere forskjellige termer for å beskrive vind på kinesisk. Vindretninger er også viktige i kinesisk kultur, og det finnes spesifikke termer for hver retning.

For eksempel brukes termen “风” (fēng) for å beskrive vind generelt, mens termen “微风” (wēi fēng) brukes for å beskrive en mild bris. Når det kommer til vindretninger, brukes termene “东风” (dōng fēng) for østavind, “南风” (nán fēng) for søravind, “西风” (xī fēng) for vestavind og “北风” (běi fēng) for nordavind.

Beskrivelse av regn og snø på kinesisk

Regn og snø er også viktige værforhold i Kina, og det finnes flere forskjellige termer for å beskrive disse fenomenene på kinesisk. For eksempel brukes termen “雨” (yǔ) for å beskrive regn, mens termen “下雨” (xià yǔ) brukes for å beskrive regnvær.

Når det kommer til snø, brukes termen “雪” (xuě) for å beskrive snø generelt, mens termen “下雪” (xià xuě) brukes for å beskrive snøfall. Det er også spesifikke termer for forskjellige typer snø, som for eksempel “大雪” (dà xuě) for tungt snøfall og “小雪” (xiǎo xuě) for lett snøfall.

Regn og snø har også en dypere betydning i kinesisk kultur. Regn symboliserer ofte fruktbarhet og vekst, mens snø symboliserer renhet og stillhet.

Kinesiske ord for tåke og tåke

abcdhe 431

Tåke og tåke er vanlige værforhold i visse deler av Kina, spesielt i fjellområder og kystområder. Det finnes flere forskjellige termer for å beskrive tåke og tåke på kinesisk.

For eksempel brukes termen “雾” (wù) for å beskrive tåkete forhold, mens termen “霾” (mái) brukes for å beskrive hazy forhold. Tåke kan være tykk eller tynn, og det finnes spesifikke termer for hver type. For eksempel brukes termen “浓雾” (nóng wù) for å beskrive tykk tåke, mens termen “薄雾” (báo wù) brukes for å beskrive tynn tåke.

Beskrivelse av værforhold i forskjellige årstider på kinesisk

Kina opplever forskjellige værforhold i hver årstid, og det finnes spesifikke termer for å beskrive disse forholdene på kinesisk. For eksempel er våren ofte assosiert med mildt vær og blomstrende blomster, og termen “春天” (chūn tiān) brukes for å beskrive våren.

Sommeren er vanligvis varm og fuktig, og termen “夏天” (xià tiān) brukes for å beskrive sommeren. Høsten er kjent for sitt milde vær og fargerike løvverk, og termen “秋天” (qiū tiān) brukes for å beskrive høsten. Vinteren er vanligvis kald og snørik, og termen “冬天” (dōng tiān) brukes for å beskrive vinteren.

Kinesiske ord og uttrykk for værvarsling

Værvarsling er viktig for å planlegge aktiviteter og ta riktige forholdsregler, og det finnes flere forskjellige metoder for værvarsling i Kina. Noen av de vanligste metodene inkluderer bruk av meteorologiske instrumenter, observasjon av skyformasjoner og bruk av satellittbilder.

Når det kommer til værvarslingstermer på kinesisk, brukes termen “天气预报” (tiān qì yù bào) for å beskrive værvarslingen generelt. Det finnes også spesifikke termer for forskjellige typer værvarsling, som for eksempel “晴天预报” (qíng tiān yù bào) for solskinnvarsel og “雨天预报” (yǔ tiān yù bào) for regnvarsel.

Kulturelle referanser i kinesiske værtermer

Mange kinesiske værtermer har også en dypere kulturell betydning og symbolikk. For eksempel er solen ofte assosiert med lykke og velstand i kinesisk kultur, og termen “阳光” (yáng guāng) brukes for å beskrive solskinn.

Regn symboliserer ofte fruktbarhet og vekst, og termen “雨” (yǔ) brukes for å beskrive regn. Snø symboliserer renhet og stillhet, og termen “雪” (xuě) brukes for å beskrive snø. Disse kulturelle referansene gjenspeiler den dype forbindelsen mellom været og kinesisk kultur.

Uttrykke følelser og opplevelser knyttet til vær på kinesisk

Været kan påvirke våre følelser og opplevelser, og det finnes flere forskjellige måter å uttrykke disse følelsene og opplevelsene på kinesisk. For eksempel kan man si “我喜欢晴天” (wǒ xǐ huān qíng tiān), som betyr “Jeg liker solskinn”, eller “我讨厌下雨” (wǒ tǎo yàn xià yǔ), som betyr “Jeg hater regn”.

Det finnes også spesifikke termer for å beskrive følelser knyttet til værforhold, som for eksempel “舒服” (shū fú) for behagelig, “热闹” (rè nào) for livlig og “寒冷” (hán lěng) for kaldt. Disse uttrykkene gir oss muligheten til å uttrykke våre følelser og opplevelser knyttet til været på en mer presis måte.

Sign up for a free trial class here.

Sign up for classes here.

Learn more about our Chinese Summer Camp for Children here.

Learn about our Internship Program in China.

Get free Chinese learning resources.

Learn about China’s 2024 Offical Holiday Schedule

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!