Bruk av Stative Verb på Kinesisk

Å lære kinesisk kan være en givende opplevelse, og å forstå hvordan man bruker stative verb er en viktig del av å mestre språket. Stative verb er forskjellige fra handlingsverb fordi de beskriver situasjoner, forhold eller kvaliteter i stedet for handlinger. Denne artikkelen vil guide deg gjennom hva stative verb er, gi eksempler, og forklare hvordan du bruker dem effektivt.

Hva er Stative Verb?

Stative verb beskriver en tilstand eller et forhold. De involverer ingen fysisk eller dynamisk handling. I stedet forteller de oss om hvordan ting er. På engelsk inkluderer eksempler på stative verb “like,” “love,” “want,” “need,” og “believe.” På kinesisk spiller disse verbene en lignende rolle og er like viktige i daglig kommunikasjon.

Vanlige Stative Verb i Kinesisk

Her er noen vanlige stative verb i kinesisk sammen med deres betydninger og eksempelssetninger for å hjelpe deg med å forstå bruken:

 1. 喜欢/喜歡 (xǐhuan) – ‘like’
  • Eksempel: “我喜欢看书。” (Wǒ xǐhuan kàn shū.) – “Jeg liker å lese bøker.”
  • Forklaring: “喜欢” (xǐhuan) brukes for å uttrykke en forkjærlighet eller preferanse for noe. Det brukes ofte i daglige samtaler for å snakke om hobbyer og interesser.
  • Uttrykk: “情有独钟” (qíng yǒu dú zhōng) – “å ha en spesiell forkjærlighet for noen eller noe.”
 2. 爱/愛 (ài) – ‘love’
  • Eksempel: “我爱我的家人。” (Wǒ ài wǒ de jiārén.) – “Jeg elsker familien min.”
  • Forklaring: “爱” (ài) er en sterkere følelse enn “喜欢” (xǐhuan), ofte brukt for familie, venner og kjærester. Det formidler dyp hengivenhet og tilknytning.
  • Idiom: “一见钟情” (yī jiàn zhōng qíng) – “kjærlighet ved første blikk.”
 3. 像 (xiàng) – ‘resemble’
  • Eksempel: “他像他的父亲。” (Tā xiàng tā de fùqīn.) – “Han ligner på faren sin.”
  • Forklaring: “像” (xiàng) brukes til å beskrive likheter i utseende eller oppførsel. Det kan brukes til å sammenligne mennesker, objekter eller situasjoner.
  • Uttrykk: “如出一辙” (rú chū yī zhé) – “akkurat det samme; identisk.”
 4. 想 (xiǎng) – ‘want’
  • Eksempel: “我想吃冰淇淋。” (Wǒ xiǎng chī bīngqílín.) – “Jeg vil spise iskrem.”
  • Forklaring: “想” (xiǎng) uttrykker et ønske eller en vilje. Det brukes ofte til å snakke om planer eller aspirasjoner.
  • Idiom: “心想事成” (xīn xiǎng shì chéng) – “måtte alle dine ønsker gå i oppfyllelse.”
 5. 要 (yào) – ‘want’
  • Eksempel: “我要去旅行。” (Wǒ yào qù lǚxíng.) – “Jeg vil reise.”
  • Forklaring: “要” (yào) ligner på “想” (xiǎng) men kan også indikere et mer umiddelbart behov eller hensikt. Det brukes ofte i imperative setninger.
  • Uttrykk: “志在必得” (zhì zài bì dé) – “bestemt på å vinne.”
 6. 需要 (xūyào) – ‘need’
  • Eksempel: “我需要帮助。” (Wǒ xūyào bāngzhù.) – “Jeg trenger hjelp.”
  • Forklaring: “需要” (xūyào) brukes for å uttrykke nødvendighet eller krav. Det indikerer noe som er essensielt eller viktig.
  • Uttrykk: “迫不及待” (pò bù jí dài) – “utålmodig; kan ikke vente.”
 7. 怕 (pà) – ‘fear’
  • Eksempel: “我怕黑。” (Wǒ pà hēi.) – “Jeg er redd for mørket.”
  • Forklaring: “怕” (pà) brukes for å uttrykke frykt eller bekymring. Det kan brukes for å snakke om fobier eller bekymringer.
  • Idiom: “胆小如鼠” (dǎn xiǎo rú shǔ) – “så redd som en mus.”
 8. 尊敬 (zūnjìng) – ‘respect’
  • Eksempel: “我们应该尊敬老人。” (Wǒmen yīnggāi zūnjìng lǎorén.) – “Vi bør respektere de eldre.”
  • Forklaring: “尊敬” (zūnjìng) uttrykker beundring og respekt for noen. Det brukes ofte i formelle sammenhenger.
  • Idiom: “敬老尊贤” (jìng lǎo zūn xián) – “respektere de eldre og hedre de dydige.”
 9. 感谢/感謝 (gǎnxiè) – ‘appreciate’
  • Eksempel: “我感谢你的帮助。” (Wǒ gǎnxiè nǐ de bāngzhù.) – “Jeg setter pris på din hjelp.”
  • Forklaring: “感谢” (gǎnxiè) brukes for å vise takknemlighet. Det er en høflig måte å anerkjenne noens hjelp eller vennlighet.
  • Uttrykk: “千恩万谢” (qiān ēn wàn xiè) – “endeløs takknemlighet.”
 10. 懂 (dǒng) – ‘understand’
  • Eksempel: “我不懂这句话。” (Wǒ bù dǒng zhè jù huà.) – “Jeg forstår ikke denne setningen.”
  • Forklaring: “懂” (dǒng) indikerer forståelse eller innsikt. Det brukes ofte i samtaler for å sjekke eller bekrefte forståelse.
  • Idiom: “豁然开朗” (huò rán kāi lǎng) – “plutselig se lyset; et øyeblikk av klarhet.”
 11. 信 (xìn) – ‘believe’
  • Eksempel: “我信任你。” (Wǒ xìnrèn nǐ.) – “Jeg stoler på deg.”
  • Forklaring: “信” (xìn) uttrykker tro eller tillit til noen eller noe. Det brukes ofte i sammenheng med relasjoner og pålitelighet.
  • Uttrykk: “深信不疑” (shēn xìn bù yí) – “fast tro uten tvil.”
 12. 想念 (xiǎngniàn) – ‘miss’
  • Eksempel: “我很想念你。” (Wǒ hěn xiǎngniàn nǐ.) – “Jeg savner deg veldig.”
  • Forklaring: “想念” (xiǎngniàn) formidler følelsen av å savne noen. Det brukes ofte i personlige og følelsesmessige sammenhenger.
  • Idiom: “念念不忘” (niàn niàn bù wàng) – “alltid huske; aldri glemme.”

Spesielle Stative Verb

Noen stative verb i kinesisk har unike betydninger og egenskaper. Disse inkluderer verb som indikerer eksistens, beliggenhet og identitet. Å forstå disse verbene vil hjelpe deg å uttrykke deg mer presist.

 1. 是 (shì) – ‘be’
  • Eksempel: “我是学生。” (Wǒ shì xuéshēng.) – “Jeg er student.”
  • Forklaring: “是” (shì) brukes for identifikasjon og å konstatere fakta. Det er ett av de mest grunnleggende verbene i kinesisk.
  • Uttrykk: “不忘初心” (bù wàng chū xīn) – “ikke glem din opprinnelige intensjon.”
 2. 姓 (xìng) – ‘be family named’
  • Eksempel: “我姓李。” (Wǒ xìng Lǐ.) – “Jeg heter Li til etternavn.”
  • Forklaring: “姓” (xìng) refererer spesifikt til ens etternavn. Det brukes når man introduserer seg selv.
  • Uttrykk: “家喻户晓” (jiā yù hù xiǎo) – “velkjent i hver husstand.”
 3. 有 (yǒu) – ‘have, exist’
  • Eksempel: “我有一只猫。” (Wǒ yǒu yī zhī māo.) – “Jeg har en katt.”
  • Forklaring: “有” (yǒu) brukes for å indikere eierskap eller eksistens. Det er et veldig allsidig verb i kinesisk.
  • Idiom: “应有尽有” (yīng yǒu jìn yǒu) – “alt som burde være her er her.”
 4. 在 (zài) – ‘be located at’
  • Eksempel: “他在家。” (Tā zài jiā.) – “Han er hjemme.”
  • Forklaring: “在” (zài) beskriver beliggenheten til noen eller noe. Det brukes ofte for å indikere hvor en person eller gjenstand er.
  • Uttrykk: “如鱼得水” (rú yú dé shuǐ) – “som en fisk i vann; å være i sitt rette element.”

Grammatikkpunkter

Negasjon

Å nekte stative verb i kinesisk er likt å nekte adjektiv. Negasjonsordet “不” (bù) plasseres foran verbet.

 • 喜欢 (xǐhuan) – “不喜欢” (bù xǐhuan) – “liker ikke”
 • Eksempel: “我不喜欢吃辣。” (Wǒ bù xǐhuan chī là.) – “Jeg liker ikke å spise sterk mat.”
 • Forklaring: Bruk “不” (bù) foran stative verb for å nekte det, og indikerer fraværet av tilstanden eller forholdet.

Forsterkere

Stative verb kan forsterkes ved å bruke ord som “很” (hěn) – ‘veldig,’ “非常” (fēicháng) – ‘ekstremt,’ og “特别” (tèbié) – ‘spesielt.’

 • 爱 (ài) – “非常爱” (fēicháng ài) – “elsker ekstremt”
 • Eksempel: “我非常爱这部电影。” (Wǒ fēicháng ài zhè bù diànyǐng.) – “Jeg elsker denne filmen ekstremt mye.”
 • Forklaring: Forsterkere modifiserer graden av tilstanden eller forholdet uttrykt av stative verb.

Sammenligningsstrukturer

Når du sammenligner tilstander eller kvaliteter, brukes “比” (bǐ) – ‘enn’.

 • 怕 (pà) – “比…怕” (bǐ… pà) – “mer redd for…”
 • Eksempel: “他比我怕蜘蛛。” (Tā bǐ wǒ pà zhīzhū.) – “Han er mer redd for edderkopper enn meg.”
 • Forklaring: “比” (bǐ) introduserer sammenligningen, og indikerer at en enhet har tilstanden eller kvaliteten i større eller mindre grad enn en annen.

Øvelser og Anvendelse

For å bli dyktig i å bruke stative verb, øv på å lage setninger med eksemplene som er gitt. Prøv å innlemme dem i dine daglige samtaler. Vær oppmerksom på konteksten hvor disse verbene brukes, da det vil hjelpe deg å forstå deres nyanser bedre.

Øvelser

 1. Lag setninger ved å bruke følgende stative verb:
  • 想 (xiǎng): “我想去中国旅行。” (Wǒ xiǎng qù Zhōngguó lǚxíng.) – “Jeg vil reise til Kina.”
  • 要 (yào): “我要学习汉语。” (Wǒ yào xuéxí Hànyǔ.) – “Jeg vil lære kinesisk.”
  • 需要 (xūyào): “我需要买一些食物。” (Wǒ xūyào mǎi yīxiē shíwù.) – “Jeg trenger å kjøpe noe mat.”
 2. Prøv å nekte følgende setninger:
  • “我喜欢喝茶。” (Wǒ xǐhuan hē chá.) – “Jeg liker å drikke te.”
  • Negasjon: “我不喜欢喝茶。” (Wǒ bù xǐhuan hē chá.) – “Jeg liker ikke å drikke te.”
 3. Bruk en forsterker med stative verbet 尊敬 (zūnjìng) i en setning:
  • “我们非常尊敬老师。” (Wǒmen fēicháng zūnjìng lǎoshī.) – “Vi respekterer læreren veldig mye.”
 4. Sammenlign to ting ved å bruke stative verbet 像 (xiàng):
  • “这本书像那本书。” (Zhè běn shū xiàng nà běn shū.) – “Denne boken ligner på den boken.”
  • “她像她的妈妈。” (Tā xiàng tā de māma.) – “Hun ligner på moren sin.”

Å forstå og korrekt bruke stative verb i kinesisk er avgjørende for å uttrykke tilstander, forhold og kvaliteter nøyaktig. Ved å mestre disse verbene, vil du kunne formidle dine tanker og følelser tydeligere og mer effektivt på kinesisk.

Sign up for a free trial class here.

Sign up for classes here.

Learn more about our Chinese Summer Camp for Children here.

Learn about our Internship Program in China.

Get free Chinese learning resources.

Learn about China’s 2024 Offical Holiday Schedule

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!