Forretningskinesisk

I kinesiskkursene vi holder for bedrifter, lærer vi deg hvordan du kan strukturere forretningssamtaler slik at det følger kinesiske kultur og etikette på riktig måte. En av våre samarbeidspartnere er Nordic China Business Hub, som jobber med forretningsutvikling knyttet opp Kina (import, eksport, sourcing, IP, E-commerce etc), og klientene deres.

Leksjonene og kinesiskundervisningen vi tilbyr i disse språkkursene kan beskrives som “praktisk kinesisk,” med et fokus på arbeidslivet og næringslivet. I disse kursene lærer du hvordan du kommuniserer effektivt med nye handelspartnere, forretningskontakter og potensielle kunder ved hjelp av å lære relevant ordforråd og uttrykk som brukes i forskjellige scenarier innen arbeids- og næringslivet.

Betydningen av den økonomiske veksten i Kina undervurderes av norsk næringsliv. Vi har for lite kunnskap om dette i Norge. Hvilke konsekvenser økt konkurranse og oppkjøp fra kineserne betyr for Norges og Europas konkurranseevne og velferdsmodeller er avgjørende å forstå for norske næringslivsledere.

I en stadig mer globalisert verden er mangelen på kulturforståelse medvirkende til at mange muligheter går tapt, og at oppkjøp over landegrensene mislykkes. Vi arbeider for å styrke kulturforståelsen i norsk nærings- og samfunnsliv. Vi hjelper også norske bedrifter med å peke på kritiske faktorer knyttet til kinesisk kulturforståelse, og hvorfor og hvordan en organisasjon bør forholde seg til dette.

En viktig del av kinesisk forretningsutvikling i Norge er knyttet til reiseliv. I 2017 brukte kinesiske turister 257 milliarder USD mens de reiste til utlandet, 20 % av tallet for alle turister (United Nations’ World Tourism Organization UNWTO). Kinesere får lettere reisevisum, og flere finner informasjon om reisemål på internett, og velger oftere individuelle reiser og oppsøker eksklusive reisemål: kultur, tradisjonell mat/drikke og unike naturopplevelser.

Vi hjelper, i samarbeid med Nordic China Business Hub, norske bedrifter med: “å gjøre produkter synlige både 1. etter og 2. før turistene kommer til Norge” til en lav kostnad, gjennom oversettelse av produktinformasjon/websider til kinesisk og hjelp til plassering av produktinformasjon i de mest populære kinesiske sosiale mediene.

Gjennom en kvalitetsikret oversettelse av produktinformasjon til kinesisk, kan norske bedrifter med å gjøre seg synlig i det kinesiske markedet. En oversatt produktinformasjon er også et viktig verktøy i markedsføring, på websider, i digital markedsføring og av sosiale media i Norge og i Kina. Dette vil gjøre det lettere for bedriften å forbedre kommunikasjonen med kinesiske kunder, og øke sjansen for at kundene deler produktopplevelsen med familie, venner og kontakter på sosiale medier.

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!