Kinesisk forretningsutvikling

- Det nye moderne Kina

Betydningen av den økonomiske veksten i Kina undervurderes av norsk næringsliv. Vi har for lite kunnskap om dette i Norge. Hvilke konsekvenser øket konkurranse og oppkjøp fra Kineserne betyr for Norges og Europas konkurranseevne og velferdsmodeller er avgjørende å forstå for norske næringslivsledere. Behovet for styrket kulturforståelse i norsk nærings- og samfunnsliv belyses, ikke minst hva dette betyr i forhold til behovet for omstilling, tilpasning og øket internasjonalisering.

Foredraget holdes av:
Jan Erik Christensen, PhD i Kinesisk
Grunnlegger og CEO i Nordic China Business Hub AS (www.ncbhub.com) og Lær Kinesisk AS (www.laerkinesisk.no).

Pål Bråthen, Internasjonalist og Asia-ekspert
CEO i Tocircle Industries AS

Kurslengde: 2 x 45 minutter

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!