Kinesisk Handelsvokabular: 15 Ord for Markedet

I denne artikkelen vil vi utforske et essensielt Kinesisk handelsvokabular bestående av 15 ord som vil gjøre kommunikasjonen på markedet både enklere og mer effektiv. Vi vil se på disse ordene i sammenheng med handel og markedet, og hvordan de kan være nyttige i forretningsrelasjoner med Kinesiske partnere og kunder.

Nøkkelpunkter:

  • Kinesisk handelsvokabular kan være avgjørende i å forbedre kommuikasjonen med kinesiske forretningspartnere.
  • En god forståelse av kinesisk handelskultur kan bidra til å skape vellykkede forretningsforbindelser.
  • Forhandlinger, salg, logistikk og levering er alle viktige aspekter ved internasjonal handel, og det er nødvendig å ha et godt ordforråd på Kinesisk for å mestre disse områdene.
  • Ved å bruke det riktige vokabularet kan man signalisere at man har innsikt i det kinesiske markedet og kulturen.
  • Kunnskap om kinesisk handelsvokabular kan bidra til å styrke forretningsrelasjonene og åpne for nye muligheter innenfor det Kinesiske markedet.

Kinesisk Handelskultur og Kommunikasjon

Før du begynner å lære om spesifikke ord og uttrykk, er det viktig å forstå den kinesiske handelskulturen. Kinesisk handelskultur er basert på respekt og stabilitet, og kinesiske forretningspartnere legger stor vekt på personlige relasjoner. Det er også viktig å ha en forståelse av hierarkiet som eksisterer i kinesisk forretningskultur.

Kommunikasjon spiller en viktig rolle i forretningsrelasjoner med kinesiske partnere. Direkte kommunikasjon kan ofte oppleves som upassende eller uhøflig. Det kan være nyttig å bruke en tolk eller et mellomledd for å kommunisere med kinesiske partnere.

Kinesiske Forretningsmøter

I kinesiske forretningsmøter, er det vanlig at høyt rangerte personer presenterer selskapet og at mindre viktige personer tar notater og gir støtte. Det er også vanlig å utveksle visittkort i starten av et møte. Når du gir visittkortet ditt, bør du gjøre det med to hender og holde kortet med forsiden vendt mot mottakeren.

Forretningsmiddager

Forretningsmiddager er en vanlig del av forretningslivet i Kina. De brukes ofte som en måte å bygge personlige relasjoner på. Hvis du blir invitert til en forretningsmiddag, bør du ta med en gave til verten. Tradisjonelt sett brukes gaver som symboliserer lykke og velstand, som frukt og te.

Forhandlinger

I kinesisk forretningskultur er pruting vanlig praksis, og det er forventet at du pruter om prisene. Det kan være nyttig å undersøke markedet og prisene før du går inn i forhandlinger. Husk at pris ikke er den eneste faktoren som kinesiske forretningspartnere vurderer. De vurderer også langsiktige relasjoner og kvaliteten på produktene og tjenestene du leverer.

Ordliste – De Viktigste Ordene for Markedet

For å kunne kommunisere effektivt i kinesisk handel, er det avgjørende å ha en god forståelse av det kinesiske handelsvokabularet. Her er en liste over de viktigste ordene du trenger å kjenne til når du er på markedet:

Ord Betydning Bruk i handelssammenheng
市场 (shìchǎng) marked Kan brukes når du diskuterer et bestemt marked eller en bestemt sektor
需求 (xūqiú) etterspørsel Kan brukes når du diskuterer kundenes etterspørsel eller forespørsler fra kunder
供应 (gōngyìng) tjenestegjøring Kan brukes når du diskuterer tilbud fra leverandører eller bedriftens tjenester
客户 (kèhù) kunde Kan brukes til å henvise til bedriftens kunder eller potensielle kunder
生产 (shēngchǎn) produksjon Kan brukes til å diskutere produksjonsprosesser eller produksjonsanlegget
质量 (zhìliàng) kvalitet Kan brukes når du diskuterer kvaliteten på et produkt eller tjeneste
考虑 (kǎolǜ) vurdere Kan brukes til å diskutere vurderinger av et produkt eller en tjeneste
发展 (fāzhǎn) utvikling Kan brukes til å diskutere bedriftens utvikling eller utviklingen i markedet
竞争 (jìngzhēng) konkurranse Kan brukes når du diskuterer konkurrerende bedrifter eller konkurranse i markedet
合作 (hézuò) samarbeid Kan brukes når du diskuterer samarbeidsmuligheter eller samarbeidspartnere

Disse ordene vil hjelpe deg med å kommunisere mer effektivt og forbedre dine forretningsforbindelser på det kinesiske markedet. Husk å øve på uttale, og ikke vær redd for å spørre om betydningen av et ord hvis du er usikker.

Ord for Priser og Betaling

I kinesisk handel er det viktig å være kjent med ord og uttrykk knyttet til priser og betaling for å kunne ha effektive forretningsforbindelser. Her er noen ord som kan være nyttige:

Ord/Uttrykk Betydning
售价 (shòujìa) Salgspris
成本 (chéngběn) Kostnad
优惠 (yōuhuì) Rabatt
付款 (fùkuǎn) Betaling
现金 (xiànjīn) Kontant
电汇 (diànhuì) Bankoverføring
信用证 (xìnyòngzhèng) Akkredittiv
贸易条款 (màoyì tiáokuǎn) Handelsbetingelser
开票 (kāipiào) Fakturering
退款 (tuìkuǎn) Refusjon

Husk at det er vanlig å forhandle om priser i Kina, og det kan være lurt å være åpen for litt pruting. Når det gjelder betalingsmetoder, er det vanligvis tryggere å bruke bankoverføring eller akkredittiv.

Ord for Handelskontrakter og Avtaler

Når du skal forhandle om handelskontrakter og avtaler med kinesiske forretningspartnere, er det viktig å ha kunnskap om spesifikke ord og uttrykk som brukes i denne konteksten. Kinesisk handelspraksis skiller seg noe fra vestlig praksis, og det er en fordel å forstå de juridiske aspektene ved handel.

Ord og uttrykk for kontraktsforhandlinger

Her er noen av de vanligste ordene og uttrykkene som brukes når du forhandler om handelskontrakter med kinesiske partnere:

Ord Betydning
合同 kontrakt
条款 betingelser
签署 signere
生效 tre i kraft
履行 gjennomføring
违约 brudd på kontrakt

Ord og uttrykk for juridiske aspekter ved handel

Det er viktig å gjøre seg kjent med de juridiske aspektene ved handel når du gjør forretninger med kinesiske partnere. Her er noen av de vanligste ordene og uttrykkene:

Ord Betydning
知识产权 immaterielle rettigheter
保密协议 konfidensialitetsavtale
仲裁 voldgift
法律责任 juridisk ansvar

Å ha kunnskap om disse ordene og uttrykkene vil hjelpe deg med å kommunisere mer effektivt og forhandle på en mer informert måte.

Ord for Forhandlinger og Salg

Forhandlinger og salg er avgjørende i enhver handelsavtale. For å lykkes med forretninger på det kinesiske markedet, må du være i stand til å forhandle og selge på en effektiv måte.

Noen viktige ord og uttrykk for forhandlinger i kinesisk handel inkluderer:

Ord eller uttrykk Betydning
议价 Forhandle om pris
优惠 Rabatt
签约 Inngå kontrakt

For å lykkes med salg i Kina må du også være kjent med markedsføringsstrategier og ord som används i salgssammenhenger. Her er noen ord og uttrykk for salg på kinesisk:

Ord eller uttrykk Betydning
市场调研 Markedsundersøkelse
销售额 Salgsinntekt
营销 Markedsføring

Ved å bruke disse ordene og uttrykkene i forhandlinger og salg vil du kunne kommunisere mer effektivt med kinesiske partnere og kunder. Dette vil igjen kunne føre til mer vellykkede forretningsforbindelser på det kinesiske markedet.

Ord for Logistikk og Levering

Logistikk og levering er avgjørende i internasjonale handelstransaksjoner. Å være kjent med de riktige ordene og uttrykkene knyttet til logistikk og levering vil hjelpe deg med å håndtere disse aspektene av kinesisk handel mer effektivt.

Fraktmetoder

Ord eller Uttrykk Betydning
海运 sjøfrakt
空运 luftfrakt
陆运 landtransport

Disse ordene vil hjelpe deg med å beskrive transportmetodene som brukes i kinesisk handel.

Toll og Avgifter

Ord eller Uttrykk Betydning
关税 tollavgift
增值税 moms
消费税 eksklusiv skatt

Å være kjent med disse ordene vil hjelpe deg med å forstå kostnadene som kan påløpe ved import eller eksport av varer.

Levering og Mottak

Ord eller Uttrykk Betydning
送货 levering
验收 godkjennelse
退货 retur av varer

Disse ordene vil hjelpe deg med å beskrive handlinger knyttet til levering og mottak av varer.

Som du har sett gjennom denne artikkelen, kan å lære og bruke riktig kinesisk handelsvokabular bidra til å forbedre kommunikasjonen og styrke forretningsforbindelsene dine med kinesiske partnere. Ved hjelp av disse ordene kan du navigere deg gjennom en rekke handelsutfordringer og oppnå suksess i det kinesiske markedet.

Konklusjon

Et essensielt kinesisk handelsvokabular på 15 ord kan være en verdifull ressurs for alle som driver med internasjonal handel på det kinesiske markedet. Disse ordene kan hjelpe deg med å kommunisere mer effektivt og styrke forretningsforbindelsene dine med kinesiske partnere.

Ved å ha kunnskap om kinesisk handelskultur og kommunikasjon, kan du unngå misforståelser og bygge tillit med dine kinesiske forretningspartnere. Når du er kjent med ordene for priser, betaling, handelskontrakter, forhandlinger, salg, logistikk og levering, vil du kunne navigere på markedet med større selvtillit.

Det er viktig å ta med seg denne kunnskapen og bruke den til å styrke forretningsrelasjonene på det kinesiske markedet. Ved å bruke riktig handelsvokabular kan du vise åpenhet og respekt for den kinesiske kulturen, og skape varige forbindelser med dine kinesiske forretningspartnere.

Så bruk denne ordlisten og utforsk kinesisk handel på en mer effektiv måte, og la dette være starten på en suksessrik handelskarriere på det kinesiske markedet. Lykke til!

FAQ

Hva er formålet med denne artikkelen?

Formålet med denne artikkelen er å utforske et essensielt kinesisk handelsvokabular bestående av 15 ord som vil gjøre kommunikasjonen på markedet both enklere og mer effektiv. Vi vil se på disse ordene i sammenheng med handel og markedet, og hvordan de kan være nyttige i forretningsrelasjoner med kinesiske partnere og kunder.

Hvorfor er det viktig å forstå den kinesiske handelskulturen?

Det er viktig å forstå den kinesiske handelskulturen fordi kommunikasjon spiller en viktig rolle i forretningsrelasjoner. Vi vil se på noen viktige aspekter ved den kinesiske kulturen og hva du bør være oppmerksom på når du kommuniserer med kinesiske forretningspartnere.

Hvilke ord er viktige å kunne når det gjelder markedet på kinesisk?

Her er en liste over de viktigste ordene for markedet på kinesisk, og en forklaring på deres betydning og hvordan de kan brukes i handelssammenheng. Disse ordene vil hjelpe deg med å kommunisere mer effektivt og vise dine kinesiske forretningspartnere at du har innsikt i deres marked.

Hva er noen relevante ord innenfor priser og betaling i kinesisk handel?

I dette avsnittet vil vi fokusere på ord som er relevante for priser og betaling i kinesisk handel. Vi vil se på ord for priskategorier, rabatter, betalingsmetoder og mer.

Hvilke ord og uttrykk er relevante når det gjelder handelskontrakter og avtaler?

Når du er i forhandlinger om handelskontrakter og avtaler med kinesiske partnere, er det viktig å være kjent med spesifikke ord og uttrykk som brukes i denne konteksten. Vi vil utforske ord og uttrykk knyttet til kontraktsforhandlinger og juridiske aspekter ved handel.

Hvilke ord og uttrykk er viktige innenfor forhandlinger og salg i kinesisk handel?

Forhandlinger og salg er sentrale elementer i enhver handelsavtale. Vi vil se på ord og uttrykk relatert til forhandlinger, pruting, markedsføring og salg i kinesisk handel.

Hvilke ord og uttrykk er relevante innenfor logistikk og levering i kinesisk handel?

Logistikk og levering spiller en viktig rolle i internasjonal handel. I denne delen vil vi se på ord og uttrykk relatert til logistikk, frakt, toll og levering for å hjelpe deg med å navigere innenfor dette området.

Hva er konklusjonen av denne artikkelen?

Gjennom denne artikkelen har vi utforsket et essensielt kinesisk handelsvokabular bestående av 15 ord for markedet. Ved å lære og bruke disse ordene kan du forbedre kommunikasjonen din og styrke forretningsforbindelsene dine med kinesiske partnere. Ta med deg denne kunnskapen og bruk den til å skape vellykkede forretningsrelasjoner på det kinesiske markedet.

Sign up for a free trial class here.

Sign up for classes here.

Learn more about our Chinese Summer Camp for Children here.

Learn about our Internship Program in China.

Get free Chinese learning resources.

Learn about China’s 2024 Offical Holiday Schedule

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!