Å Uttrykke Tid på Kinesisk: 昨天 (Zuótiān), 今天 (Jīntiān), 明天 (Míngtiān)

Å uttrykke tid på kinesisk kan være en utfordring for mange som lærer språket. Det er imidlertid viktig å lære tiduttrykkene i kinesisk, da de er avgjørende for å kunne kommunisere effektivt på språket. I denne artikkelen vil vi se nærmere på de vanligste tiduttrykkene i kinesisk, deres betydning, bruksområder og hvordan de uttales og skrives.

Vanlige tiduttrykk på kinesisk

Det er flere vanlige tiduttrykk som brukes i dagligdagse samtaler på kinesisk. Disse ordene er viktige å lære for å kunne uttrykke seg korrekt når man snakker om tid. Noen av de mest brukte tiduttrykkene inkluderer “昨天” (zuótiān) som betyr “i går”, “今天” (jīntiān) som betyr “i dag” og “明天” (míngtiān) som betyr “i morgen”. Disse ordene brukes ofte i samtaler for å referere til spesifikke dager eller tidsperioder.

昨天 (Zuótiān)

昨天 er et viktig tiduttrykk på kinesisk som betyr “i går”. Dette ordet brukes til å referere til dagen før den nåværende dagen. For eksempel kan man si “我昨天去了电影院” (wǒ zuótiān qùle diànyǐngyuàn) som betyr “jeg gikk på kino i går”. Dette uttrykket er nyttig når man ønsker å snakke om hendelser eller aktiviteter som fant sted dagen før.

昨天 uttales som “zuótiān” på kinesisk og skrives med tegnene “昨” og “天”. Tegnet “昨” betyr “i går” og tegnet “天” betyr “dag”. Sammen danner disse tegnene ordet 昨天.

今天 (Jīntiān)

今天 er et annet viktig tiduttrykk på kinesisk som betyr “i dag”. Dette ordet brukes til å referere til den nåværende dagen. For eksempel kan man si “我今天有很多工作要做” (wǒ jīntiān yǒu hěnduō gōngzuò yào zuò) som betyr “jeg har mye arbeid å gjøre i dag”. Dette uttrykket er nyttig når man ønsker å snakke om planer eller aktiviteter som skal skje i løpet av dagen.

今天 uttales som “jīntiān” på kinesisk og skrives med tegnene “今” og “天”. Tegnet “今” betyr “nå” eller “denne”, og tegnet “天” betyr “dag”. Sammen danner disse tegnene ordet 今天.

明天 (Míngtiān)

明天 er et annet viktig tiduttrykk på kinesisk som betyr “i morgen”. Dette ordet brukes til å referere til dagen etter den nåværende dagen. For eksempel kan man si “我明天要去旅行” (wǒ míngtiān yào qù lǚxíng) som betyr “jeg skal reise i morgen”. Dette uttrykket er nyttig når man ønsker å snakke om planer eller aktiviteter som skal skje dagen etter.

明天 uttales som “míngtiān” på kinesisk og skrives med tegnene “明” og “天”. Tegnet “明” betyr “lys” eller “klar”, og tegnet “天” betyr “dag”. Sammen danner disse tegnene ordet 明天.

Bruk av tiduttrykk i samtale

For å bruke disse tiduttrykkene i en samtale kan man for eksempel si:

Person A: 你昨天做了什么?(Nǐ zuótiān zuòle shénme?) – Hva gjorde du i går?
Person B: 我昨天去了电影院。(Wǒ zuótiān qùle diànyǐngyuàn.) – Jeg gikk på kino i går.

Person A: 你今天有什么计划?(Nǐ jīntiān yǒu shénme jìhuà?) – Hva er planene dine for i dag?
Person B: 我今天要去购物。(Wǒ jīntiān yào qù gòuwù.) – Jeg skal på shopping i dag.

Person A: 你明天要做什么?(Nǐ míngtiān yào zuò shénme?) – Hva skal du gjøre i morgen?
Person B: 我明天要去看电影。(Wǒ míngtiān yào qù kàn diànyǐng.) – Jeg skal se på film i morgen.

Konklusjon

Å lære tiduttrykkene på kinesisk er viktig for å kunne kommunisere effektivt på språket. De vanligste tiduttrykkene inkluderer “昨天” (zuótiān) som betyr “i går”, “今天” (jīntiān) som betyr “i dag” og “明天” (míngtiān) som betyr “i morgen”. Disse ordene brukes ofte i dagligdagse samtaler for å referere til spesifikke dager eller tidsperioder. Ved å lære disse tiduttrykkene og øve på å bruke dem i samtaler, vil man kunne uttrykke seg mer presist og flytende på kinesisk.

FAQs

 

Hva betyr ordene 昨天 (Zuótiān), 今天 (Jīntiān) og 明天 (Míngtiān) på kinesisk?

昨天 (Zuótiān) betyr “i går”, 今天 (Jīntiān) betyr “i dag” og 明天 (Míngtiān) betyr “i morgen”.

Hvordan uttales ordene 昨天 (Zuótiān), 今天 (Jīntiān) og 明天 (Míngtiān) på kinesisk?

昨天 (Zuótiān) uttales “dzwoh-tyen”, 今天 (Jīntiān) uttales “jin-tyen” og 明天 (Míngtiān) uttales “ming-tyen”.

Hvordan brukes disse ordene på kinesisk?

Disse ordene brukes til å uttrykke tid på kinesisk. 昨天 (Zuótiān) brukes til å referere til dagen før i dag, 今天 (Jīntiān) brukes til å referere til dagens dato og 明天 (Míngtiān) brukes til å referere til dagen etter i dag.

Er det andre ord som brukes til å uttrykke tid på kinesisk?

Ja, det finnes mange andre ord som brukes til å uttrykke tid på kinesisk, inkludert måneder, årstider og klokkeslett.

Hvordan kan jeg lære mer om kinesisk språk og kultur?

Det finnes mange måter å lære mer om kinesisk språk og kultur på, inkludert å ta kinesiskundervisning, reise til Kina og lese bøker om emnet.

Contact our head teacher, Chen Huimin, at info@lcchineseschool.com if you want to learn Chinese or have additional questions about our Chinese programs. 

Sign up for a free trial class here.

Learn about our Internship Program in China.

Get free Chinese learning resources.

Learn about China’s 2024 Offical Holiday Schedule

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!