Avanserte Setningsstrukturer på Kinesisk: 虽然…但是… (Suīrán… Dànshì…), 如果…就… (Rúguǒ… Jiù…)

Kinesisk er et språk med mange avanserte setningsstrukturer som kan være utfordrende å mestre. For å oppnå flytende beherskelse av språket er det viktig å kunne bruke disse strukturene på riktig måte. I denne artikkelen vil vi se nærmere på noen av de mest avanserte setningsstrukturene i kinesisk, og gi tips og eksempler for å hjelpe deg med å forstå og bruke dem.

Hva er avanserte setningsstrukturer i kinesisk?

Avanserte setningsstrukturer i kinesisk refererer til komplekse måter å sette sammen ord og setninger på for å uttrykke mer nyanserte betydninger. Disse strukturene kan inneholde ulike partikler, konjunksjoner og verbformer som gir setningene en dypere mening.

Et eksempel på en avansert setningsstruktur er “虽然…但是…” (suīrán…dànshì…), som betyr “selv om…men…”. Denne strukturen brukes til å uttrykke en kontrast mellom to ideer eller situasjoner. For eksempel: “虽然我很累,但是我还是要继续工作” (Suīrán wǒ hěn lèi, dànshì wǒ háishì yào jìxù gōngzuò) som betyr “Selv om jeg er veldig sliten, må jeg fortsette å jobbe”.

Hvordan bruke “虽然…但是…” i kinesisk?

“虽然…但是…” er en nyttig setningsstruktur som kan hjelpe deg med å uttrykke kontrasterende ideer eller situasjoner. For å bruke denne strukturen riktig, må du først sette “虽然” (suīrán) foran den første ideen eller situasjonen du vil uttrykke. Deretter setter du “但是” (dànshì) foran den andre ideen eller situasjonen som står i kontrast til den første.

Det er viktig å merke seg at “虽然” og “但是” ikke kan brukes om hverandre. Du kan ikke si “但是我很累,虽然我还是要继续工作” (Dànshì wǒ hěn lèi, suīrán wǒ háishì yào jìxù gōngzuò). Den riktige rekkefølgen er alltid “虽然…但是…”.

Her er noen eksempler på setninger som bruker “虽然…但是…”:

– 虽然天气很冷,但是我还是要去跑步 (Suīrán tiānqì hěn lěng, dànshì wǒ háishì yào qù pǎobù) – Selv om været er kaldt, må jeg fortsatt gå på joggetur.
– 虽然他很忙,但是他还是抽时间陪我 (Suīrán tā hěn máng, dànshì tā háishì chōu shíjiān péi wǒ) – Selv om han er opptatt, tar han fortsatt tid til å være sammen med meg.

Hva betyr “如果…就…” på kinesisk?

“如果…就…” er en annen avansert setningsstruktur i kinesisk som brukes til å uttrykke betingede setninger. Denne strukturen brukes til å si “hvis…så…”. For eksempel: “如果你来,我就会很高兴” (Rúguǒ nǐ lái, wǒ jiù huì hěn gāoxìng) som betyr “Hvis du kommer, blir jeg veldig glad”.

For å bruke denne strukturen riktig, setter du “如果” (rúguǒ) foran betingelsen eller situasjonen som må oppfylles, og deretter setter du “就” (jiù) foran konsekvensen eller handlingen som vil skje hvis betingelsen er oppfylt.

Her er noen eksempler på setninger som bruker “如果…就…”:

– 如果你学习努力,你就会考得很好 (Rúguǒ nǐ xuéxí nǔlì, nǐ jiù huì kǎo dé hěn hǎo) – Hvis du studerer hardt, vil du gjøre det bra på eksamen.
– 如果你不来,我们就不会去 (Rúguǒ nǐ bù lái, wǒmen jiù bù huì qù) – Hvis du ikke kommer, vil vi ikke dra.

Forskjeller mellom “虽然…但是…” og “如果…就…” på kinesisk

Selv om både “虽然…但是…” og “如果…就…” er avanserte setningsstrukturer som brukes til å uttrykke kontrasterende ideer eller betingede setninger, er det noen forskjeller mellom dem.

“虽然…但是…” brukes til å uttrykke en kontrast mellom to ideer eller situasjoner som allerede er kjent eller etablert. Denne strukturen fokuserer på å uttrykke en motsetning mellom to ting som allerede er sant eller eksisterer.

“如果…就…” derimot, brukes til å uttrykke en betingelse og konsekvens. Denne strukturen fokuserer på å uttrykke hva som vil skje hvis en bestemt betingelse er oppfylt.

For eksempel, hvis vi bruker “虽然…但是…” i setningen “虽然我很累,但是我还是要继续工作” (Suīrán wǒ hěn lèi, dànshì wǒ háishì yào jìxù gōngzuò), betyr det at personen allerede er sliten, men likevel må fortsette å jobbe.

Hvis vi bruker “如果…就…” i setningen “如果你来,我就会很高兴” (Rúguǒ nǐ lái, wǒ jiù huì hěn gāoxìng), betyr det at personen vil bli veldig glad hvis den andre personen kommer.

Hvordan utvide setninger ved hjelp av avanserte strukturer i kinesisk

abcdhe 65

En måte å utvide setninger på ved hjelp av avanserte strukturer i kinesisk er å legge til flere detaljer eller informasjon. Dette kan gjøres ved å bruke partikler som “不仅…而且…” (bùjǐn…érqiě…) som betyr “ikke bare…men også…”.

For eksempel: “他不仅会说中文,而且还会说英文” (Tā bùjǐn huì shuō zhōngwén, érqiě hái huì shuō yīngwén) – Han kan ikke bare snakke kinesisk, men også engelsk.

En annen måte å utvide setninger på er å bruke setningsstrukturer som “无论…都…” (wúlùn…dōu…) som betyr “uansett…”. For eksempel: “无论你去哪里,我都会支持你” (Wúlùn nǐ qù nǎlǐ, wǒ dōu huì zhīchí nǐ) – Uansett hvor du går, vil jeg støtte deg.

Tips for å mestre avanserte setningsstrukturer i kinesisk

For å mestre avanserte setningsstrukturer i kinesisk er det viktig å studere og øve regelmessig. Her er noen tips som kan hjelpe deg:

1. Les og lytt til autentiske kinesiske tekster og samtaler for å bli kjent med hvordan avanserte setningsstrukturer brukes i naturlig språk.

2. Øv på å lage dine egne setninger ved hjelp av avanserte strukturer. Dette vil hjelpe deg med å bli mer komfortabel med å bruke dem i ulike sammenhenger.

3. Ta notater og lag en liste over de avanserte setningsstrukturene du lærer. Gjennomgå listen regelmessig for å holde dem friske i minnet.

4. Jobb med en språkpartner eller lærer som kan gi deg tilbakemelding og veiledning når du bruker avanserte setningsstrukturer.

Praktisk øvelse: Lag dine egne setninger ved hjelp av “虽然…但是…” og “如果…就…” på kinesisk

For å øve på bruk av “虽然…但是…” og “如果…就…” kan du prøve å lage dine egne setninger ved hjelp av disse strukturene. Her er noen instruksjoner og eksempler:

1. Velg en situasjon eller ide som du vil uttrykke kontrast eller betingelse for.

2. Bruk enten “虽然…但是…” eller “如果…就…” for å uttrykke denne kontrasten eller betingelsen.

3. Utvid setningen ved å legge til flere detaljer eller informasjon ved hjelp av andre avanserte strukturer.

Konklusjon

Mestring av avanserte setningsstrukturer i kinesisk er viktig for å oppnå flytende beherskelse av språket. Ved å forstå og bruke strukturer som “虽然…但是…” og “如果…就…”, kan du uttrykke kontrasterende ideer og betingede setninger på en mer nyansert måte. Ved å studere og øve regelmessig, vil du gradvis bli mer komfortabel med å bruke disse strukturene og forbedre din generelle flyt i kinesisk språk. Fortsett å øve og ikke gi opp, og snart vil du mestre disse avanserte setningsstrukturene!

FAQs

 

Hva er Avanserte Setningsstrukturer på Kinesisk?

Avanserte Setningsstrukturer på Kinesisk refererer til komplekse setningsstrukturer som brukes i kinesisk språk for å uttrykke ulike betydninger og nyanser. Disse setningsstrukturene kan være vanskelige å lære for ikke-morsmålere.

Hva betyr 虽然…但是… (Suīrán… Dànshì…)?

虽然…但是… (Suīrán… Dànshì…) er en setningsstruktur som betyr “selv om… men…”. Den brukes til å uttrykke en kontrast mellom to ideer eller situasjoner.

Hva betyr 如果…就… (Rúguǒ… Jiù…)?

如果…就… (Rúguǒ… Jiù…) er en setningsstruktur som betyr “hvis… så…”. Den brukes til å uttrykke en betingelse og konsekvens.

Hvordan kan jeg lære å bruke disse setningsstrukturene?

Det beste måten å lære å bruke disse setningsstrukturene er å øve på å bruke dem i kontekst. Du kan også lære ved å lytte til og lese autentiske kinesiske tekster og samtaler.

Er det andre avanserte setningsstrukturer på kinesisk?

Ja, det er mange andre avanserte setningsstrukturer på kinesisk, inkludert 逐渐…越来越… (Zhújiàn… Yuè lái yuè…) som betyr “gradvis… mer og mer…”, og 无论…都… (Wúlùn… Dōu…) som betyr “uansett hva… alltid…”.

Contact our head teacher, Chen Huimin, at info@lcchineseschool.com if you want to learn Chinese or have additional questions about our Chinese programs. 

Sign up for a free trial class here.

Learn about our Internship Program in China.

Get free Chinese learning resources.

Learn about China’s 2024 Offical Holiday Schedule

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!