Bruken av ‘又 (Yòu)’ og ‘再 (Zài)’ på Kinesisk: En guide til å uttrykke gjentakelse og fortsettelse

Husker du de gangene du forsøkte å uttrykke gjentakelse eller fortsettelse på kinesisk, men ikke helt visste hvilket ord du skulle bruke? Det er faktisk ganske vanlig å forveksle bruken av ‘又 (Yòu)’ og ‘再 (Zài)’, to kinesiske ord som begge kan uttrykke disse handlingene. Men heldigvis er du ikke alene! I denne guiden skal vi utforske forskjellen mellom ‘又 (Yòu)’ og ‘再 (Zài)’ og lære hvordan du kan bruke dem riktig i setninger på kinesisk.

Men før vi dykker inn i detaljene, la oss først bli bedre kjent med disse ordene og deres betydning i kinesisk språk.

Nøkkelpunkter:

 • Vi vil undersøke betydningen av ‘又 (Yòu)’ og ‘再 (Zài)’ på kinesisk.
 • Du vil lære hvordan ‘又 (Yòu)’ brukes for å uttrykke gjentakelse.
 • Vi vil se på eksempler på bruk av ‘又 (Yòu)’ i setninger.
 • Du vil oppdage hvordan ‘再 (Zài)’ brukes for å uttrykke fortsettelse.
 • Vi vil gi eksempler på bruk av ‘再 (Zài)’ i setninger.
 • Vi vil sammenligne bruken av ‘又 (Yòu)’ og ‘再 (Zài)’ og gi retningslinjer for når du skal bruke dem.
 • Vi vil se på vanlige feil og gi ekstra tips for å bruke ‘又 (Yòu)’ og ‘再 (Zài)’ korrekt.

Kinesisk ordforråd: 又 (Yòu) og 再 (Zài)

I kinesisk språk er det viktig å ha et godt ordforråd for å uttrykke deg nøyaktig og presist. To viktige ord å lære er 又 (Yòu) og 再 (Zài). Disse ordene brukes ofte til å uttrykke gjentakelse og fortsettelse i setninger.

又 (Yòu) betyr “igjen” eller “på nytt”. Det brukes når du ønsker å formidle at noe skjer en gang til eller gjentar seg. 再 (Zài) betyr også “igjen” eller “på nytt”, men brukes i en annen kontekst. Det brukes når du ønsker å formidle at noe fortsetter eller pågår videre.

Selv om både 又 (Yòu) og 再 (Zài) kan brukes til å uttrykke gjentakelse, er det viktig å forstå forskjellen mellom dem. Her er en sammenligning:

又 (Yòu) 再 (Zài)
Uttrykker gjentakelse Uttrykker fortsettelse
Brukes når noe skjer en gang til Brukes når noe fortsetter eller pågår videre
Eks: Jeg spiste is i går, og i dag vil jeg spise is 又 (Yòu). Eks: Jeg leser en bok nå, og jeg vil lese en annen bok 再 (Zài).

For å bruke 又 (Yòu) og 再 (Zài) riktig, er det viktig å være oppmerksom på konteksten og betydningen du ønsker å formidle i setningen.

Bruken av 又 (Yòu) for å uttrykke gjentakelse

又 (Yòu) er et viktig ord på kinesisk som brukes til å uttrykke gjentakelse. Det er nyttig å forstå bruken og reglene som gjelder for dette ordet. Når vi bruker 又 (Yòu), understreker vi at en handling eller situasjon skjer igjen, på samme måte som tidligere. La oss se nærmere på hvordan dette ordet brukes:

 1. 又 (Yòu) + Verb: Når du har et verb etter 又 (Yòu), indikerer det at handlingen skjer igjen. For eksempel:
Setning Oversettelse
我又看了这部电影。Wǒ yòu kànle zhè bù diànyǐng. Jeg så filmen igjen.
他又迟到了。Tā yòu chídàole. Han kom for sent igjen.
 1. 又 (Yòu) + Adjektiv: Når du bruker et adjektiv etter 又 (Yòu), uttrykker det gjentagelse av en beskrivelse eller tilstand. For eksempel:
Setning Oversettelse
这个菜又好吃又便宜。Zhège cài yòu hào chī yòu piányí. Dette retten er både velsmakende og billig.
今天又冷又下雨。Jīntiān yòu lěng yòu xià yǔ. I dag er det både kaldt og regner.

Det er viktig å merke seg at 又 (Yòu) brukes når en handling eller tilstand gjentas. Hvis det er et nytt tilfelle, brukes andre ord som 再 (Zài). Ta en titt på seksjon 5 for å lære mer om bruken av 再 (Zài) for å uttrykke fortsettelse.

 

Bruken av 再 (Zài) for å uttrykke fortsettelse

I kinesisk språk brukes ordet 再 (Zài) for å uttrykke fortsettelse i setninger. Mens 又 (Yòu) brukes til å uttrykke gjentakelse, har 再 (Zài) en annen betydning og formål.

Når du bruker 再 (Zài) i en setning, indikerer det at en handling eller en situasjon skjer igjen eller fortsetter fra et tidligere tidspunkt. Det kan være nyttig å tenke på det som å si “igjen” eller “en gang til” på norsk.

La oss se på noen eksempler for å forstå hvordan 再 (Zài) kan brukes:

我 再 看 一次 这个 电影。

Wǒ zài kàn yī cì zhège diànyǐng.

Jeg skal se denne filmen igjen.

他明天再来。

Tā míngtiān zài lái.

Han kommer tilbake i morgen.

Som du kan se, brukes 再 (Zài) for å indikere at handlingen gjentas eller fortsetter på et senere tidspunkt. Det gir kontekst til setningen og gir mer informasjon om handlingen som skjer. Husk å bruke riktig partikkel og ordstilling når du bruker 再 (Zài) slik at setningen er grammatisk korrekt.

Tips for bruk av 再 (Zài)

Her er noen nyttige tips for å bruke 再 (Zài) riktig:

 • Pass på partikkelen 再 (Zài) er plassert før verbet for å indikere fortsettelse.
 • Ikke bruk partikkelen 再 (Zài) for å uttrykke gjentakelse; bruk 又 (Yòu) i stedet.
 • Husk å endre ordstillingen når du bruker 再 (Zài) for å indikere fortsettelse.

Med disse tipsene i bakhodet kan du bruke 再 (Zài) riktig for å uttrykke fortsettelse i kinesiske setninger. Praksis er også nøkkelen til å bli mer komfortabel med bruken av dette ordet.

Norsk Kinesisk Pinyin
jeg vil komme tilbake 我会再来。Wǒ huì zàilái. Wǒ huì zài lái
la oss spise mer 我们再吃一些。Wǒmen zài chī yīxiē. Wǒmen zài chī yīxiē

I tabellen ovenfor ser du noen eksempler på bruk av 再 (Zài) for å uttrykke fortsettelse. Merk at partikkelen 再 (Zài) er plassert før verbet, og det gir kontekst og betydning til setningen.

Eksempler på bruk av 再 (Zài) i setninger

For å illustrere bruken av 再 (Zài) for å uttrykke fortsettelse, vil vi se nærmere på noen eksempler på setninger der dette ordet er brukt korrekt.

 • I går tok jeg bussen til jobben, og i dag skal jeg igjen ta bussen.
 • Først reiste vi til Beijing, og deretter besøkte vi Shanghai.
 • Etter å ha spist middag, spilte vi videre brettspill resten av kvelden.

Som du kan se, brukes 再 (Zài) for å formidle ideen om at en handling fortsetter eller gjentar seg i en senere tid. Det gir en følelse av kontinuitet og fortsettelse i setningen.

Forskjellen mellom 又 (Yòu) og 再 (Zài)

Selv om både 又 (Yòu) og 再 (Zài) kan uttrykke repetisjon og fortsettelse, er det viktig å forstå forskjellen mellom dem. Mens både 又 (Yòu) og 再 (Zài) har betydninger som ligner på “igjen” eller “en gang til”, brukes de på forskjellige måter i kinesiske setninger.

又 (Yòu)

又 (Yòu) brukes vanligvis når en handling eller tilstand gjentas. Det kan indikere at noe har skjedd tidligere og skjer igjen i nåtiden. Dette ordet blir ofte brukt i forbindelse med verb eller adjektiver.

Eksempel: 我又看了一遍那个电影。Wǒ yòu kànle yībiàn nàgè diànyǐng. (Jeg så den filmen igjen.)

Her blir 又 (Yòu) brukt for å uttrykke at handlingen av å se filmen skjedde tidligere og blir gjentatt i nåtiden.

再 (Zài)

再 (Zài) brukes i sammenhenger der en handling eller tilstand fortsetter fra et tidspunkt til et annet. Det indikerer at noe fortsetter uten avbrudd eller blir gjentatt over tid. Dette ordet blir ofte brukt i forbindelse med verb eller adverb.

Eksempel: 他一会儿又去上课,再见不到他了。Tā yīhuǐ’er yòu qù shàngkè, zàijiàn bù dào tāle. (Han skal på skolen igjen om litt, så jeg vil ikke se ham lenger.)

Her blir 再 (Zài) brukt for å uttrykke at handlingen av å dra på skolen fortsetter over tid, og det antyder at handlingen ikke vil bli gjentatt igjen i fremtiden.

又 (Yòu) 再 (Zài)
Uttrykker gjentakelse av en handling eller tilstand Uttrykker at en handling eller tilstand fortsetter uten avbrudd
Vanligvis brukt med verb eller adjektiver Vanligvis brukt med verb eller adverb
Refererer til tidligere handlinger som skjer igjen i nåtiden Refererer til handlinger som fortsetter over tid uten gjentakelse

Ved å forstå forskjellen mellom 又 (Yòu) og 再 (Zài), kan du bruke dem på riktig måte for å formidle repetisjon og fortsettelse i kinesiske setninger.

Vanlige feil og ekstra tips for å bruke 又 (Yòu) og 再 (Zài)

Selv om bruken av 又 (Yòu) og 再 (Zài) kan virke enkel, er det noen vanlige feil som folk kan gjøre. Her er noen ekstra tips for å bruke disse ordene riktig i dine kinesiske setninger.

Vanlige feil med bruk av 又 (Yòu) og 再 (Zài)

Når det gjelder bruk av 又 (Yòu) og 再 (Zài), er det viktig å være oppmerksom på følgende vanlige feil:

 • Manglende forståelse av forskjellen mellom 又 (Yòu) og 再 (Zài).
 • Feil plassering av 又 (Yòu) og 再 (Zài) i setningen.
 • Misbruk av 又 (Yòu) og 再 (Zài) som tidsrelaterte adverb.

Det er viktig å lære og unngå disse feilene for å uttrykke deg nøyaktig med 又 (Yòu) og 再 (Zài).

Ekstra tips for bruk av 又 (Yòu) og 再 (Zài)

Her er noen nyttige tips for å bruke 又 (Yòu) og 再 (Zài) korrekt i setningene dine:

 1. Forstå forskjellen mellom 又 (Yòu) og 再 (Zài) når det gjelder å uttrykke gjentakelse og fortsettelse.
 2. Legg 又 (Yòu) og 再 (Zài) før verbet for å indikere at handlingen gjentar seg eller fortsetter. For eksempel: 我又去了超市 (Wǒ yòu qùle chāoshì) – Jeg gikk til supermarkedet igjen.
 3. Vær oppmerksom på bruk av tid- og adverb sammen med 又 (Yòu) og 再 (Zài). For eksempel: 昨天又下雨了 (Zuótiān yòu xià yǔle) – Det regnet igjen i går.
 4. Øv deg på å bruke 又 (Yòu) og 再 (Zài) i forskjellige setningsstrukturer for å bli mer fortrolig med bruken deres.

Med disse ekstra tipsene kan du forbedre din bruk av 又 (Yòu) og 再 (Zài) og uttrykke deg mer nøyaktig og effektivt på kinesisk.

Konklusjon

Vi håper at denne guiden har hjulpet deg med å forstå bruken av ‘又 (Yòu)’ og ‘再 (Zài)’ på kinesisk. Ved å mestre disse ordene kan du uttrykke gjentakelse og fortsettelse på en mer nøyaktig og riktig måte i dine kinesiske setninger. Dette vil bidra til å styrke kommunikasjonen din på kinesisk og gi deg større språkkompetanse.

Husk at ‘又 (Yòu)’ brukes for å uttrykke gjentakelse, mens ‘再 (Zài)’ brukes for å uttrykke fortsettelse. Ved å bli kjent med forskjellen mellom disse ordene, vil du kunne konstruere setninger som er mer nøyaktige og presise.

Lykke til med språklæringen! Øvelse og tålmodighet er nøkkelen til å mestre nye språk. Ikke vær redd for å prøve deg frem og bruke både ‘又 (Yòu)’ og ‘再 (Zài)’ i dine kinesiske samtaler og skriftlige tekster. Med tiden vil du bli mer komfortabel med bruken av disse ordene, og din kinesiske kommunikasjon vil blomstre.

FAQ

Hva betyr ordet ‘又 (Yòu)’ på kinesisk?

Ordet ‘又 (Yòu)’ betyr ‘igjen’, ‘en gang til’ eller ‘enda en’. Det brukes for å uttrykke gjentakelse eller repetisjon i en setning.

Hvordan brukes ordet ‘又 (Yòu)’ for å uttrykke gjentakelse?

‘又 (Yòu)’ plasseres før verbet eller adjektivet som skal gjentas i setningen. Det kan også brukes sammen med adverb for å uttrykke gjentatt handling eller tilstand.

Hva betyr ordet ‘再 (Zài)’ på kinesisk?

Ordet ‘再 (Zài)’ betyr ‘igjen’, ‘på nytt’ eller ‘fortsettelse’. Det brukes for å uttrykke at en handling eller tilstand fortsetter i en setning.

Hvilke regler gjelder for bruken av ‘又 (Yòu)’ og ‘再 (Zài)’?

‘又 (Yòu)’ brukes når det er snakk om gjentakelse eller repetisjon av en tidligere handling eller tilstand. ‘再 (Zài)’ brukes når det er snakk om kontinuerlig utførelse av en handling eller tilstand.

Kan du gi eksempler på setninger der ‘又 (Yòu)’ brukes for å uttrykke gjentakelse?

Selvfølgelig! Her er noen eksempler: 1) 我又迟到了 (Wǒ yòu chídào le) – Jeg er forsinket igjen. 2) 他又跑来了 (Tā yòu pǎo lái le) – Han kom løpende igjen. 3) 我又忘记了 (Wǒ yòu wàngjì le) – Jeg har glemt det igjen.

Kan du gi eksempler på setninger der ‘再 (Zài)’ brukes for å uttrykke fortsettelse?

Absolutt! Her er noen eksempler: 1) 我再问一次 (Wǒ zài wèn yī cì) – Jeg spør igjen en gang til. 2) 他们再来吧 (Tāmen zài lái ba) – De kan komme igjen. 3) 我再也不做这个了 (Wǒ zài yě bù zuò zhè ge le) – Jeg skal aldri gjøre dette igjen.

Hva er forskjellen mellom ‘又 (Yòu)’ og ‘再 (Zài)’?

Mens ‘又 (Yòu)’ uttrykker gjentakelse av en handling eller tilstand, uttrykker ‘再 (Zài)’ kontinuerlig utførelse av en handling eller tilstand. ‘又 (Yòu)’ brukes når noe skjer igjen, mens ‘再 (Zài)’ brukes når noe fortsetter.

Hva er noen vanlige feil folk gjør når de bruker ‘又 (Yòu)’ og ‘再 (Zài)’?

En vanlig feil er å bruke ‘再 (Zài)’ feilaktig i stedet for ‘又 (Yòu)’ eller omvendt. Det er også viktig å huske på at ‘又 (Yòu)’ brukes for å uttrykke gjentakelse av spesifikke handlinger, mens ‘再 (Zài)’ brukes for å uttrykke kontinuerlige handlinger eller tilstander.

Har du noen ekstra tips for å bruke ‘又 (Yòu)’ og ‘再 (Zài)’ riktig?

Ja! Når du bruker ‘又 (Yòu)’, er det viktig å plassere det riktig i setningen, vanligvis rett foran verbet eller adjektivet som skal gjentas. Når du bruker ‘再 (Zài)’, må du være oppmerksom på konteksten og sørge for at det er klart at handlingen eller tilstanden fortsetter.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!