Bruken av ‘除了 (chúle)…以外 (yǐwài)’: Inkludering og ekskludering i Mandarin HSK4

Mandarin-kinesisk er et språk rikt på nyanser, og å forstå disse finessene kan forbedre ens ferdigheter betydelig. Et godt eksempel på dette er uttrykket ‘除了 (chúle)…以外 (yǐwài)’, en unik språklig struktur som brukes til å uttrykke både inkludering og ekskludering. Denne artikkelen ser på vanskelighetene med ‘除了…以外’ (chúle…yǐwài), og forklarer uttrykkets grammatiske sammensetning, betydninger og praktiske bruksområder.

Forklaring av ‘除了…以外’ (chúle…yǐwài)

Uttrykket ‘除了…以外’ (chúle…yǐwài) er en kombinasjon av to deler: ‘除了 (chúle)’, som betyr «dessuten» eller «adskilt fra», og ‘以外 (yǐwài)’, som betyr «utenfor» eller «annet enn». De danner en struktur som kan bety inkludering eller ekskludering, betinget av konteksten og setningens konstruksjon.

Inkludering vs. ekskludering

Inkludering: Når ‘除了…以外’ (chúle…yǐwài) brukes sammen med ‘还 (hái)’ eller ‘也 (yě)’ (som betyr ‘også’ eller ‘for’), innebærer det inkluderingen av elementet nevnt etter ‘除了’ (chúle…). Dette formidler at andre elementer også er involvert i tillegg til nevnte element.

 除了足球以外,我还喜欢篮球。 (Chúle zúqiú yǐwài, wǒ hái xǐhuān lánqiú.) – I tillegg til fotball liker jeg også basketball.

Denne setningen inkluderer både fotball og basketball i talerens interesse.

Eksklusjon: Uten ‘还 (hái)’ eller ‘也 (yě)’, ‘除了…以外’ (chúle…yǐwài) har en tendens til å ekskludere elementet nevnt etter «Unntatt», med vekt på det som følger ‘以外’ (yǐwài)

除了足球以外,我喜欢篮球。 (Chúle zúqiú yǐwài, wǒ xǐhuān lánqiú.) – Bortsett fra fotball, liker jeg basketball.

Her er fokuset på basketball, og ekskluderer fotball fra foredragsholderens interesse.

Praktiske anvendelser og eksempler

‘除了…以外’ (chúle…yǐwài) er et allsidig uttrykk som brukes i både formelle og uformelle mandarinsammenhenger. Her er illustrerende eksempler:

Eksempel på inkludering:

除了中文以外,他还会说英文和法文。 (Chúle zhōngwén yǐwài, tā hái huì shuō yīngwén hé fǎwén.)- Foruten kinesisk, kan han også snakke engelsk og fransk.

Setningen inneholder kinesisk, engelsk og fransk som språk personen kan snakke.

Eksempel på eksklusjon:

除了苹果以外,我都喜欢吃所有的水果。 (Chúle píngguǒ yǐwài, wǒ dōu xǐhuān chī suǒyǒu de shuǐguǒ.) – Bortsett fra epler, liker jeg å spise all slags frukt.

Epler er ekskludert fra fruktene den snakker liker.

Unngå vanlige feil

  1. Redundans: Det er viktig å ikke bruke ‘以外 (yǐwài)’ uten ‘除了 (chúle)’. Uttrykket krever at begge deler formidler sin fulle betydning.
  2. Plassering av ‘还 (hái)’ or ‘也 (yě)’: Inkluderingen eller ekskluderingen avhenger sterkt av plasseringen av disse ordene i setningen.
  3. Forveksles med lignende strukturer: ‘除了…以外’ (chúle…yǐwài) må ikke forveksles med strukturer som ‘不但…而且 (búdàn…érqiě)’, som betyr “ikke bare … men også». De tjener forskjellige formål og brukes i forskjellige sammenhenger.

Konklusjon

Forstå og korrekt bruk av ‘除了…以外 (chúle…yǐwài) viser kompleksiteten og rikdommen til mandarin-kinesisk. Denne setningen gir en nyansert måte å artikulere inkludering og ekskludering på, og dermed øke presisjonen og uttrykksevnen til kommunikasjon. Mestring av ‘除了…以外’ (chúle…yǐwài) er et betydelig skritt mot å oppnå større flyt i mandarin.

FAQ

Q1: Hva betyr ‘除了…以外’ (chúle…yǐwài) på Mandarin?

A1: ‘除了…以外’ (chúle…yǐwài) er et uttrykk som brukes til å uttrykke inkludering eller ekskludering på mandarin.  ‘除了 (chúle)’ betyr «dessuten» eller «adskilt fra», og ‘以外 (yǐwài)’ oversettes til ‘utenfor ‘ eller ‘annet enn’. Sammen kan de indikere enten å inkludere eller ekskludere de nevnte elementene, avhengig av setningskonteksten.

Spm. 2: Hvordan bruker du ‘除了…以外’ til å antyde inkludering?

A2: Å antyde inkludering med ‘除了…以外’ (chúle…yǐwài), legger du til  ‘还 (hái)’ eller ‘也 (yě)’ etter det. Denne strukturen antyder at i tillegg til elementet nevnt etter ‘除了’ (chúle…), andre elementer er også inkludert. For eksempel “除了足球以外,我还喜欢篮球 (Chúle zúqiú yǐwài, wǒ hái xǐhuān lánqiú)” betyr “Bortsett fra fotball, liker jeg også basketball.”

Q3: Hvordan ‘除了…以外’ (chúle…yǐwài) brukt til å uttrykke ekskludering?

A3: Å uttrykke ekskludering med ‘除了…以外’ (chúle…yǐwài), ta vekk ‘还 (hái)’ eller ‘也 (yě)’. Dette understreker elementene som følger: ‘以外’ (yǐwài), unntatt de som er nevnt etter ‘除了’ (chúle…). For eksempel, “除了足球以外,我喜欢篮球 (Chúle zúqiú yǐwài, wǒ xǐhuān lánqiú)” oversettes til “Bortsett fra fotball, liker jeg basketball”, unntatt fotball fra høyttalerens interesser.

Q4: Kan du gi et eksempel på ‘除了…以外’ (chúle…yǐwài) i en setning?

A4: Absolutt! “除了苹果以外,我都喜欢吃所有的水果 (Chúle píngguǒ yǐwài, wǒ dōu xǐhuān chī suǒyǒu de shuǐguǒ)” betyr “Bortsett fra epler, liker jeg å spise alle slags frukter.” Her er epler ekskludert fra fruktene høyttaleren liker.

Q5: Er ‘除了…以外’ (chúle…yǐwài) brukt i både formell og uformell mandarin?

A5: Yes, ‘除了…以外’ (chúle…yǐwài) er allsidig og kan brukes i både formelle og uformelle sammenhenger på mandarin-kinesisk, noe som gjør det til et nyttig uttrykk å vite for ulike situasjoner.

 

Kontakt vår kontaktlærer, Chen Huimin, på info@lcchineseschool.com hvis du vil lære kinesisk eller har flere spørsmål om våre kinesiske programmer.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!