Direkte og Indirekte Objekter på Kinesisk: 给 (Gěi), 告诉 (Gàosu)”

Direkte og indirekte objekter er viktige konsepter å forstå for språklærere som studerer kinesisk. Disse objektene spiller en viktig rolle i setningsstrukturen og kan påvirke betydningen av en setning. I denne artikkelen vil vi se nærmere på to kinesiske verb, 给 (Gěi) og 告诉 (Gàosu), som brukes som direkte og indirekte objekter i kinesiske setninger. Vi vil også diskutere forskjellene mellom direkte og indirekte objekter, og gi tips for å identifisere dem i setninger.

Hva er 给 (Gěi) og hvordan brukes det som et direkte objekt?

给 (Gěi) er et kinesisk verb som betyr “å gi” eller “å tildele”. Det brukes ofte som et direkte objekt i kinesiske setninger. Når 给 (Gěi) brukes som et direkte objekt, indikerer det at handlingen utføres på en bestemt person eller ting.

For eksempel:
– 我给你一本书。 (Wǒ gěi nǐ yī běn shū.) – Jeg gir deg en bok.
– 她给我一杯水。 (Tā gěi wǒ yī bēi shuǐ.) – Hun gir meg et glass vann.

I disse setningene er 给 (Gěi) det direkte objektet, og det viser hvem handlingen blir utført på. Det er viktig å merke seg at 给 (Gěi) vanligvis følger subjektet og kommer før det direkte objektet i setningen.

Eksempler på 给 (Gěi) som et direkte objekt i setninger

La oss se på noen flere eksempler på setninger som bruker 给 (Gěi) som et direkte objekt:

– 他给我一张纸。 (Tā gěi wǒ yī zhāng zhǐ.) – Han gir meg et stykke papir.
– 我给他一本书。 (Wǒ gěi tā yī běn shū.) – Jeg gir ham en bok.
– 她给他一杯咖啡。 (Tā gěi tā yī bēi kāfē) – Hun gir ham en kopp kaffe.

I disse setningene brukes 给 (Gěi) som et direkte objekt for å indikere hvem handlingen blir utført på. Det er viktig å merke seg at rekkefølgen av subjektet, 给 (Gěi) og det direkte objektet er konsekvent i alle setningene.

Hva er 告诉 (Gàosu) og hvordan brukes det som et indirekte objekt?

告诉 (Gàosu) er et annet kinesisk verb som betyr “å fortelle” eller “å informere”. Det brukes ofte som et indirekte objekt i kinesiske setninger. Når 告诉 (Gàosu) brukes som et indirekte objekt, indikerer det at handlingen blir utført på en bestemt person eller gruppe.

For eksempel:
– 我告诉你一个秘密。 (Wǒ gàosu nǐ yīgè mìmì.) – Jeg forteller deg en hemmelighet.
– 她告诉我一个好消息。 (Tā gàosu wǒ yīgè hǎo xiāoxi.) – Hun forteller meg en god nyhet.

I disse setningene er 告诉 (Gàosu) det indirekte objektet, og det viser hvem handlingen blir utført på. Det er viktig å merke seg at 告诉 (Gàosu) vanligvis følger subjektet og kommer før det indirekte objektet i setningen.

Eksempler på 告诉 (Gàosu) som et indirekte objekt i setninger

La oss se på noen flere eksempler på setninger som bruker 告诉 (Gàosu) som et indirekte objekt:

– 他告诉我一个笑话。 (Tā gàosu wǒ yīgè xiàohua.) – Han forteller meg en vits.
– 我告诉他我的计划。 (Wǒ gàosu tā wǒ de jìhuà.) – Jeg forteller ham om planene mine.
– 她告诉我们一个好地方去旅行。 (Tā gàosu wǒmen yīgè hǎo dìfāng qù lǚxíng.) – Hun forteller oss om et bra sted å reise til.

I disse setningene brukes 告诉 (Gàosu) som et indirekte objekt for å indikere hvem handlingen blir utført på. Det er viktig å merke seg at rekkefølgen av subjektet, 告诉 (Gàosu) og det indirekte objektet er konsekvent i alle setningene.

Forskjellen mellom direkte og indirekte objekter i kinesisk

Det er viktig å forstå forskjellen mellom direkte og indirekte objekter i kinesisk for å kunne konstruere setninger riktig. Direkte objekter er de som direkte mottar handlingen i setningen, mens indirekte objekter er de som mottar handlingen indirekte gjennom en annen person eller ting.

I kinesisk kommer direkte objekter vanligvis etter verbet, mens indirekte objekter kommer før verbet. For eksempel:
– 我给你一本书。 (Wǒ gěi nǐ yī běn shū.) – Jeg gir deg en bok.
– 她告诉我一个好消息。 (Tā gàosu wǒ yīgè hǎo xiāoxi.) – Hun forteller meg en god nyhet.

I disse setningene er “en bok” og “en god nyhet” direkte objekter, mens “deg” og “meg” er indirekte objekter. Det er viktig å merke seg at rekkefølgen av subjektet, verbet, det indirekte objektet og det direkte objektet er konsekvent i alle setningene.

Hvordan identifisere direkte og indirekte objekter i kinesiske setninger

Det kan være nyttig å ha noen tips og triks for å identifisere direkte og indirekte objekter i kinesiske setninger. Her er noen vanlige indikatorer å se etter:

– Direkte objekter kommer vanligvis etter verbet i setningen.
– Indirekte objekter kommer vanligvis før verbet i setningen.
– Direkte objekter svarer på spørsmålet “hva?” eller “hvem?”.
– Indirekte objekter svarer på spørsmålet “til hvem?” eller “til hva?”.

Vanlige feil å unngå når du bruker 给 (Gěi) og 告诉 (Gàosu)

Når man lærer et nytt språk, er det vanlig å gjøre feil. Her er noen vanlige feil som språklærere kan gjøre når de bruker 给 (Gěi) og 告诉 (Gàosu):

– Feil rekkefølge av subjektet, 给 (Gěi) og det direkte objektet i setningen.
– Feil rekkefølge av subjektet, 告诉 (Gàosu) og det indirekte objektet i setningen.
– Bruk av feil partikkel eller preposisjon med 给 (Gěi) eller 告诉 (Gàosu).

For å unngå disse feilene er det viktig å øve og studere kinesisk grammatikk og syntaks grundig. Det kan også være nyttig å jobbe med en språklærer eller ta en kinesisk språkkurs for å få veiledning og korreksjon.

Andre kinesiske verb som kan brukes som direkte og indirekte objekter

Det er flere andre kinesiske verb som kan brukes som direkte og indirekte objekter i setninger. Her er noen eksempler:

– 送 (Sòng) – å gi, å sende
– 借 (Jiè) – å låne, å be om
– 买 (Mǎi) – å kjøpe
– 卖 (Mài) – å selge
– 看 (Kàn) – å se, å lese

La oss se på noen eksempler på setninger som bruker disse verbene som direkte og indirekte objekter:

– 他送我一束花。 (Tā sòng wǒ yī shù huā.) – Han gir meg en bukett blomster.
– 我借你一本书。 (Wǒ jiè nǐ yī běn shū.) – Jeg låner deg en bok.
– 她买给我一件礼物。 (Tā mǎi gěi wǒ yī jiàn lǐwù.) – Hun kjøper en gave til meg.

Øvelser for å mestre bruken av direkte og indirekte objekter i kinesisk

For å mestre bruken av direkte og indirekte objekter i kinesisk, er det viktig å øve regelmessig. Her er noen øvelser for språklærere å teste sin forståelse av disse konseptene:

1. Sett inn riktig direkte eller indirekte objekt i setningene:
– 他____我一本书。 (Tā ____ wǒ yī běn shū.) – Han gir meg en bok.
– 我____你一个秘密。 (Wǒ ____ nǐ yīgè mìmì.) – Jeg forteller deg en hemmelighet.

2. Oversett følgende setninger til kinesisk:
– She gives him a present.
– I tell her a joke.

Svar:
1. 给 (Gěi), 告诉 (Gàosu)
2. 她给他一个礼物。 (Tā gěi tā yīgè lǐwù.), 我告诉她一个笑话。 (Wǒ gàosu tā yīgè xiàohua.)

Konklusjon

Å forstå direkte og indirekte objekter i kinesisk er viktig for språklærere som studerer språket. 给 (Gěi) og 告诉 (Gàosu) er to verb som brukes som direkte og indirekte objekter i kinesiske setninger. Det er viktig å forstå forskjellene mellom disse to typene objekter, samt å kunne identifisere dem i setninger. Ved å øve regelmessig og unngå vanlige feil, kan språklærere mestre bruken av direkte og indirekte objekter i kinesisk.

FAQs

 

Hva er direkte og indirekte objekter på kinesisk?

Direkte og indirekte objekter er grammatikalske begreper som brukes til å beskrive hvem eller hva som blir påvirket av verbet i en setning. På kinesisk er direkte objekter vanligvis representert av substantiver, mens indirekte objekter er representert av preposisjoner.

Hva betyr 给 (Gěi) på kinesisk?

给 (Gěi) er en preposisjon på kinesisk som betyr “til” eller “for”. Den brukes ofte som et indirekte objekt i en setning, for eksempel “我给你钱” (Wǒ gěi nǐ qián), som betyr “Jeg gir deg penger”.

Hva betyr 告诉 (Gàosu) på kinesisk?

告诉 (Gàosu) er et verb på kinesisk som betyr “å fortelle”. Det brukes vanligvis med et direkte objekt, for eksempel “我告诉你” (Wǒ gàosu nǐ), som betyr “Jeg forteller deg”.

Hvordan brukes 给 (Gěi) og 告诉 (Gàosu) i en setning?

给 (Gěi) brukes vanligvis som et indirekte objekt, etterfulgt av et direkte objekt og et verb. For eksempel “我给你钱” (Wǒ gěi nǐ qián), som betyr “Jeg gir deg penger”. 告诉 (Gàosu) brukes vanligvis med et direkte objekt og et verb, for eksempel “我告诉你” (Wǒ gàosu nǐ), som betyr “Jeg forteller deg”.

Contact our head teacher, Chen Huimin, at info@lcchineseschool.com if you want to learn Chinese or have additional questions about our Chinese programs. 

Sign up for a free trial class here.

Learn about our Internship Program in China.

Get free Chinese learning resources.

Learn about China’s 2024 Offical Holiday Schedule

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!