Enkle kinesiske fraser for nybegynnere: Lær å kommunisere på kinesisk! 1. 你好 (nǐ hǎo) – Hallo 2. 谢谢 (xiè xiè) – Takk 3. 对不起 (duì bù qǐ) – Unnskyld 4. 再见 (zài jiàn) – Ha det 5. 我爱你 (wǒ ài nǐ) – Jeg elsker deg

Å lære grunnleggende mandarinfrafer er en verdifull ferdighet som kan åpne dører til kinesisk kultur og kommunikasjon. Selv om det kan virke overveldende å lære et nytt språk, er det å mestre noen enkle fraser en flott måte å begynne på. I denne artikkelen vil vi utforske fem grunnleggende mandarinfrafer som vil være nyttige i forskjellige situasjoner. Vi vil se på hvordan man bruker disse frasene, gi eksempler på situasjoner der de kan brukes, og gi tips om hvordan man kan bruke dem effektivt.

Sammendrag

  • “Kan jeg spørre deg om noe?” på kinesisk er “请问 (qǐng wèn)”
  • “Det er greit” på kinesisk er “没关系 (méi guān xi)”
  • “Hva heter du?” på kinesisk er “你叫什么名字?(nǐ jiào shén me míng zì?)”
  • “Jeg forstår ikke” på kinesisk er “我不懂 (wǒ bù dǒng)”
  • “Er du ledig?” på kinesisk er “有空吗?(yǒu kòng ma?)”

 

请问 (qǐng wèn) – Kan jeg spørre deg om noe?

“请问Qǐngwèn” er en nyttig frase som betyr “kan jeg spørre deg om noe?”. Denne frasen er høflig og kan brukes i mange forskjellige situasjoner. For eksempel, hvis du trenger hjelp med retninger, kan du si “请问,这里的地铁站在哪里?Qǐngwèn, zhèlǐ dì dìtiě zhàn zài nǎlǐ?” (Kan jeg spørre deg hvor t-banestasjonen er?). Hvis du ønsker å bestille mat på en restaurant, kan du si “请问,有没有素食?Qǐngwèn, yǒu méiyǒu sùshí?” (Kan jeg spørre om det er vegetariske alternativer?).

For å bruke denne frasen effektivt, er det viktig å være høflig og respektfull. Du kan legge til “谢谢Xièxiè” (takk) etter at du har fått svar på spørsmålet ditt. Det er også viktig å være tydelig og tydelig når du snakker, slik at personen du snakker med kan forstå hva du sier. Øv deg på å bruke denne frasen i forskjellige situasjoner for å bli mer komfortabel med den.

没关系 (méi guān xi) – Det er greit

“没关系Méiguānxì” er en nyttig frase som betyr “det er greit”. Denne frasen kan brukes i mange forskjellige situasjoner, for eksempel hvis noen unnskylder seg for noe eller hvis du vil forsikre noen om at det ikke er noe problem. For eksempel, hvis noen beklager at de kommer for sent til et møte, kan du si “没关系,不要担心Méiguānxì, bú yào dānxīn” (Det er greit, ikke bekymre deg). Hvis noen spør om de kan låne noe av deg, men du ikke har det tilgjengelig, kan du si “没关系,我没有Méiguānxì, wǒ méiyǒu” (Det er greit, jeg har det ikke).

For å bruke denne frasen effektivt, er det viktig å være vennlig og beroligende i tonen din. Du kan også legge til “谢谢Xièxiè” (takk) etter at du har sagt “没关系Méiguānxì” for å vise takknemlighet for at personen beklager seg. Øv deg på å bruke denne frasen i forskjellige situasjoner for å bli mer komfortabel med den.

你叫什么名字?(nǐ jiào shén me míng zì?) – Hva heter du?

 

“你叫什么名字?Nǐ jiào shénme míngzì?” er en nyttig frase som betyr “hva heter du?”. Denne frasen er nyttig når du møter nye mennesker og ønsker å bli kjent med dem bedre. For eksempel, hvis du møter noen for første gang, kan du si “你好,你叫什么名字?Nǐ hǎo, nǐ jiào shénme míngzì?
” (Hei, hva heter du?). Hvis noen presenterer seg selv først, kan du svare med “我叫…Wǒ jiào..” (Jeg heter…).

For å bruke denne frasen effektivt, er det viktig å være høflig og interessert i den andre personen. Lytt nøye til svaret deres og prøv å huske navnet deres for fremtidige samtaler. Du kan også legge til “很高兴认识你Hěn gāoxìng rènshí nǐ” (hyggelig å møte deg) etter at de har sagt navnet sitt for å vise at du er glad for å bli kjent med dem. Øv deg på å bruke denne frasen i forskjellige situasjoner for å bli mer komfortabel med den.

我不懂 (wǒ bù dǒng) – Jeg forstår ikke

“我不懂Wǒ bù dǒng” er en nyttig frase som betyr “jeg forstår ikke”. Denne frasen kan brukes når du ikke forstår noe eller trenger mer informasjon. For eksempel, hvis noen snakker raskt eller bruker avansert vokabular, kan du si “我不懂,你可以再解释一遍吗?Wǒ bù dǒng, nǐ kěyǐ zài jiěshì yībiàn ma?” (Jeg forstår ikke, kan du forklare det igjen?). Hvis noen gir deg instruksjoner, men du er usikker på hva du skal gjøre, kan du si “我不懂,你可以帮助我吗?Wǒ bù dǒng, nǐ kěyǐ bāngzhù wǒ ma?” (Jeg forstår ikke, kan du hjelpe meg?).

For å bruke denne frasen effektivt, er det viktig å være ærlig og tydelig. Ikke vær redd for å innrømme at du ikke forstår noe, og be om mer informasjon eller hjelp. Prøv å lytte nøye til svaret eller forklaringen som blir gitt, og spør om det er noe du fortsatt ikke forstår. Øv deg på å bruke denne frasen i forskjellige situasjoner for å bli mer komfortabel med den.

有空吗?(yǒu kòng ma?) – Er du ledig?

“有空吗?Yǒu kòng ma?” er en nyttig frase som betyr “er du ledig?”. Denne frasen kan brukes når du ønsker å avtale en tid eller planlegge noe med noen. For eksempel, hvis du vil møte en venn, kan du si “有空吗?我们可以一起去喝咖啡Yǒu kòng ma? Wǒmen kěyǐ yīqǐ qù hē kāfēi” (Er du ledig? Vi kan gå og ta en kaffe sammen). Hvis du vil avtale en avtale med noen, kan du si “有空吗?我们可以安排一个会议时间吗?Yǒu kòng ma? Wǒmen kěyǐ ānpái yīgè huìyì shíjiān ma?” (Er du ledig? Kan vi avtale et møtetidspunkt?).

For å bruke denne frasen effektivt, er det viktig å være høflig og respektfull. Gi personen tid til å sjekke timeplanen sin og gi deg et svar. Hvis de ikke er ledige, kan du prøve å finne en annen tid som passer for begge parter. Øv deg på å bruke denne frasen i forskjellige situasjoner for å bli mer komfortabel med den.

Konklusjon

Å lære grunnleggende mandarinfrafer er en verdifull ferdighet som kan hjelpe deg med å kommunisere bedre med kinesisktalende mennesker og forstå kinesisk kultur. I denne artikkelen har vi utforsket fem grunnleggende mandarinfrafer som kan være nyttige i forskjellige situasjoner. Vi har sett på hvordan man bruker disse frasene, gitt eksempler på situasjoner der de kan brukes, og gitt tips om hvordan man kan bruke dem effektivt.

For å bli mer komfortabel med disse frasene, er det viktig å øve på dem i virkelige situasjoner. Prøv å bruke dem når du snakker med kinesisktalende mennesker eller når du øver på språket ditt. Jo mer du øver, jo bedre vil du bli på å bruke disse frasene naturlig og flytende.

Hvis du ønsker å lære flere mandarinfrafer, er det mange ressurser tilgjengelig. Du kan ta en språkkurs, bruke en språkapp eller se på videoer på nettet. Uansett hvilken metode du velger, er det viktig å være tålmodig og konsekvent i læringen din. Lykke til med å lære mandarinfrafer!

Kontakt vår kontaktlærer, Chen Huimin, på info@lcchineseschool.com hvis du vil lære kinesisk eller har flere spørsmål om våre kinesiske programmer.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!