Hvordan bruker du 起来 (Qǐ Lái) på kinesisk: Bruk det som en proff i dagligdagse samtaler

Har du noen gang lurt på hvordan du kan uttrykke deg som en ekte profesjonell i dine dagligdagse samtalerkinesisk? En nøkkelkomponent i å mestre det kinesiske språket er å beherske bruken av det kraftige uttrykket 起来 (Qǐ Lái). Dette uttrykket kan hjelpe deg med å uttrykke handlingens begynnelse, fullføring og sammenligninger på en naturlig måte. Er du klar til å erobre kinesisk som en ekte proff? Les videre for å oppdage hemmeligheten bak bruken av 起来 (Qǐ Lái) i dine dagligdagse samtaler!

Nøkkelopplysninger

 • Lær hvordan du bruker 起来 (Qǐ Lái) til å uttrykke handlingens begynnelse og fullføring
 • Oppdag hvordan 起来 (Qǐ Lái) kan brukes til å sammenligne handlinger
 • Unngå vanlige feil og bruk 起来 (Qǐ Lái) nøyaktig
 • Få råd om hvordan du kan forbedre dine dagligdagse samtalerkinesisk
 • Utforsk eksemplerbruk av 起来 (Qǐ Lái) i autentiske kinesiske samtaler

Hva betyr 起来 (Qǐ Lái) på kinesisk?

Før vi begynner å diskutere hvordan man bruker 起来 (Qǐ Lái), er det viktig å forstå betydningen av dette uttrykket på kinesisk. 起来 (Qǐ Lái) oversettes vanligvis til “å reise seg” eller “å stige opp”. Det kan brukes i forskjellige sammenhenger for å uttrykke handlinger som begynner eller blir fullstendige.

Bruk av 起来 (Qǐ Lái) for å indikere handlingens begynnelse

Et vanlig bruk av 起来 (Qǐ Lái) er å indikere starten på en handling. For eksempel kan du si “起床 (Qǐ Chuáng)” som betyr “å stå opp” ved å legge til 起来 (Qǐ Lái) i slutten av verbet. Dette uttrykket kan også brukes med andre verb som “开车 (Kāi Chē)” (å kjøre bil) eller “看书 (Kàn Shū)” (å lese en bok) for å uttrykke starten av handlingen.

Bruk av 起来 (Qǐ Lái) for å uttrykke fullføringen av handlingen

I tillegg til å indikere starten på en handling, kan 起来 (Qǐ Lái) også brukes til å uttrykke fullføringen av handlingen. Dette uttrykket er en viktig del av det kinesiske språket og brukes ofte i muntlige samtaler.

Et eksempel på hvordan du kan bruke 起来 (Qǐ Lái) for å uttrykke fullføringen av en handling er i setningen “吃饭吃起来” (Chī Fàn Chī Qǐ Lái), som betyr “å spise mat”. Ved å legge til 起来 (Qǐ Lái) etter verbet “吃” (chī), legger man vekt på at handlingen med å spise er fullført.

Et annet eksempel er “跑步跑起来” (Pǎo Bù Pǎo Qǐ Lái), som betyr “å løpe”. Ved å bruke 起来 (Qǐ Lái) i denne setningen, betoner man at handlingen med å løpe er fullført eller at personen løper på en imponerende eller spesiell måte.

Bruk av 起来 (Qǐ Lái) for å uttrykke fullføringen av handlingen kan bidra til å gi mer dybde og nyanser til dialogene dine på kinesisk. Det er viktig å praktisere bruken av dette uttrykket i ulike sammenhenger for å bli mer komfortabel og flytende med det.

起来 (Qǐ Lái) i spørsmål og negasjoner

I tillegg til å bruke 起来 (Qǐ Lái) i bekreftende setninger, kan det også brukes i spørsmål og negasjoner. For eksempel kan du si “你怎么了 (Nǐ Zěnme Le)” for å spørre “Hva skjedde med deg?” eller “我不会游泳 (Wǒ Bú Huì Yóuyǒng)” for å si “Jeg kan ikke svømme.” I begge tilfeller legger 起来 (Qǐ Lái) til en ekstra betydning og hjelper med å formulere spørsmålet eller negasjonen på en naturlig måte.

Bruk av 起来 (Qǐ Lái) i sammenligninger

起来 (Qǐ Lái) kan også brukes i sammenligninger for å uttrykke forskjellen i tilnærming eller effekt mellom to handlinger. For eksempel kan du si “唱歌唱起来 (Chàng Gē Chàng Qǐ Lái)” for å beskrive hvordan noen synger på en bemerkelsesverdig måte sammenlignet med andre. Dette uttrykket legger vekt på at handlingen blir gjort på en spesiell eller imponerende måte.

Eksempel på bruk av 起来 (Qǐ Lái) i sammenligninger:

Uttalelse Betydning
他踢足球踢起来很厉害。Tā tī zúqiú tī qǐlái hěn lìhài. Han spiller fotball veldig bra.
她写字写起来比较认真。Tā xiězì xiě qǐlái bǐjiào rènzhēn. Hun skriver ganske nøye.
你煮菜煮起来味道很好。Nǐ zhǔ cài zhǔ qǐlái wèidào hěn hǎo. Du lager mat med en veldig god smak.

Som du kan se, brukes 起来 (Qǐ Lái) for å fremheve at handlingen blir gjort på en bemerkelsesverdig eller imponerende måte. Dette kan bidra til å skape en sammenligning mellom forskjellige handlinger og beskrive dem mer nøyaktig.

Øvelse og repetisjon for å mestre 起来 (Qǐ Lái)

Som med enhver ny uttrykk eller grammatisk konstruksjon, er øvelse og repetisjon nøkkelen for å mestre bruken av 起来 (Qǐ Lái). Prøv å bruke dette uttrykket i dine daglige samtaler med kinesisktalende venner eller delta i språkutvekslingsaktiviteter for å få mer erfaring. Øvelse gir deg muligheten til å utforske ulike kontekster og situasjoner der 起来 (Qǐ Lái) kan brukes.

Jo mer du praktiserer, desto mer naturlig og flytende vil bruken av 起来 (Qǐ Lái) bli. Øvelse bidrar til å styrke din forståelse av når og hvordan du skal bruke uttrykket riktig. Du vil bli bedre rustet til å kommunisere som en proff og uttrykke deg på en mer flytende måte i dine dagligdagse samtaler på kinesisk.

Gjennom repetisjon får du muligheten til å forsterke og assimilere 升起 (Qǐ Lái) som en integrert del av ditt vokabular og språkuttrykk. Ved å repetere bruken av uttrykket regelmessig, kan du bygge opp din språkfølelse og øke din selvtillit i kinesisk kommunikasjon. Repetisjon hjelper deg med å automatisere bruken av uttrykket, slik at du kan bruke det mer naturlig og spontant i dine samtaler.

Vanlige feil å unngå når du bruker 起来 (Qǐ Lái)

Når du bruker 起来 (Qǐ Lái), er det viktig å være oppmerksom på noen vanlige feil for å unngå misforståelser og sikre nøyaktig bruk. Her er noen feil du bør være forsiktig med:

 • Misforståelse av ordrekkefølgen: Pass på at du plasserer 起来 (Qǐ Lái) riktig i forhold til verbet. Ofte kommer 起来 (Qǐ Lái) etter verbet, som i “吃饭吃起来” (Chī Fàn Chī Qǐ Lái) for å uttrykke at du har begynt å spise. Vær nøye med å ikke omvendt rekkefølgen, da det kan føre til unaturlig uttrykk.
 • Unødvendig bruk av 起来 (Qǐ Lái): Husk at 起来 (Qǐ Lái) ikke alltid er nødvendig i setninger. Det avhenger av sammenhengen og betydningen du ønsker å formidle. Unødvendig bruk av 起来 (Qǐ Lái) kan føre til forvirring eller overkompleksitet i setningen.
 • Mangel på kontekst: Vær oppmerksom på at 起来 (Qǐ Lái) alene ikke gir tilstrekkelig kontekst i setningen. Det er viktig å bruke 起来 (Qǐ Lái) i sammenheng med andre ord og setningsstrukturer for å sikre tydelig kommunikasjon.

Gjennom å være oppmerksom på disse vanlige feilene, kan du forbedre nøyaktigheten og presisjonen din når du bruker 起来 (Qǐ Lái) i dine dagligdagse samtaler.

Tips for å forbedre dine dagligdagse samtaler på kinesisk

I tillegg til å mestre bruken av 起来 (Qǐ Lái), er det også nyttig å ta i betraktning noen generelle tips for å forbedre dine dagligdagse samtaler på kinesisk.

Her er noen tips som kan bidra til å styrke dine kinesiske samtaleferdigheter:

 1. Utvid ditt vokabular: Lær og øv på nye ord og fraser i kinesisk for å kunne uttrykke deg mer presist og variert.
 2. Lytt til autentiske samtaler: Ta deg tid til å lytte til autentiske kinesiske samtaler, for eksempel gjennom podcaster, videoer eller lydopptak. Dette vil hjelpe deg med å bli vant til naturlig språkbruk og uttale.
 3. Praktisere med morsmålsbrukere: Søk muligheter til å øve på dine kinesiske samtaleferdigheter med morsmålsbrukere. Dette kan være gjennom språkutvekslingsgrupper, online-tjenester eller kinesiske venner.
 4. Sett deg selv i kinesiskspråklige situasjoner: Prøv å eksponere deg selv for kinesisk språk og kultur ved å delta i aktiviteter som involverer kinesisk, for eksempel å se på kinesiske filmer, lese kinesiske bøker eller reise til kinesisktalende land.

Å kombinere disse metodene med riktig bruk av 起来 (Qǐ Lái) vil hjelpe deg med å gradvis forbedre dine dagligdagse samtaler på kinesisk, slik at du kan kommunisere mer flytende og selvsikkert.

Eksempler på 起来 (Qǐ Lái) i dagligdagse samtaler

For å hjelpe deg med å forstå hvordan 起来 (Qǐ Lái) brukes i dagligdagse samtaler, er her noen eksempler på setninger der dette uttrykket er inkludert. Disse eksemplene vil gi deg en bedre følelse av konteksten og bruken av 起来 (Qǐ Lái) i en praktisk sammenheng.

Setning 1: 你站起来了吗? (Nǐ zhàn qǐ lái le ma?) – “Har du reist deg opp?”

Setning 2: 我学起来有点困难。 (Wǒ xué qǐ lái yǒu diǎn kùn nán.) – “Jeg synes det er litt vanskelig å lære.”

Setning 3: 他唱歌唱起来太好听了! (Tā chàng gē chàng qǐ lái tài hǎo tīng le!) – “Han synger så vakkert!”

Setning 4: 门锁起来了吗? (Mén suǒ qǐ lái le ma?) – “Er døren låst?”

Setning 5: 我跳舞跳不起来。 (Wǒ tiào wǔ tiào bú qǐ lái.) – “Jeg klarer ikke å danse.”

Konklusjon

Å mestre bruken av 起来 (Qǐ Lái) i kinesisk kan være en verdifull ressurs for å forbedre dine dagligdagse samtaleferdigheter. Dette uttrykket gir deg muligheten til å uttrykke handlingens begynnelse, fullføring og sammenligninger på en effektiv måte.

For å kommunisere som en proff, er det viktig å øve regelmessig og unngå vanlige feil. Vær oppmerksom på ordrekkefølgen mellom 起来 (Qǐ Lái) og verbet, og ta i betraktning om uttrykket er nødvendig i den gitte sammenhengen.

Samtidig bør du også anvende generelle tips for å forbedre dine kinesiske samtaler, som å utvide ditt vokabular, lytte til autentiske samtaler, delta i språkutvekslingsaktiviteter og sette deg selv i kinesiskspråklige situasjoner. Med tiden vil du oppleve en betydelig forbedring i din kinesiske kommunikasjonsevne og oppnå en profesjonell samtalestil.

FAQ

Hvordan bruker du 起来 (Qǐ Lái) på kinesisk: Bruk det som en proff i dagligdagse samtaler

I denne artikkelen vil du lære hvordan du kan mestre bruken av 起来 (Qǐ Lái) i kinesisk for å forbedre dine dagligdagse samtaleferdigheter. Vi vil utforske forskjellige måter å bruke dette uttrykket på for å kommunisere som en proff.

Hva betyr 起来 (Qǐ Lái) på kinesisk?

Før vi begynner å diskutere hvordan man bruker 起来 (Qǐ Lái), er det viktig å forstå betydningen av dette uttrykket på kinesisk. 起来 (Qǐ Lái) oversettes vanligvis til “å reise seg” eller “å stige opp”. Det kan brukes i forskjellige sammenhenger for å uttrykke handlinger som begynner eller blir fullstendige.

Bruk av 起来 (Qǐ Lái) for å indikere handlingens begynnelse

Et vanlig bruk av 起来 (Qǐ Lái) er å indikere starten på en handling. For eksempel kan du si “起床 (Qǐ Chuáng)” som betyr “å stå opp” ved å legge til 起来 (Qǐ Lái) i slutten av verbet. Dette uttrykket kan også brukes med andre verb som “开车 (Kāi Chē)” (å kjøre bil) eller “看书 (Kàn Shū)” (å lese en bok) for å uttrykke starten av handlingen.

Bruk av 起来 (Qǐ Lái) for å uttrykke fullføringen av handlingen

I tillegg til å indikere starten på en handling, kan 起来 (Qǐ Lái) også brukes til å uttrykke fullføringen av handlingen. For eksempel kan du si “吃饭吃起来 (Chī Fàn Chī Qǐ Lái)” for å uttrykke at du har begynt å spise eller for å beskrive hvordan noen spiser på en bestemt måte. Dette uttrykket brukes vanligvis i muntlig kinesisk for å legge vekt på handlingens ferdigstillelse.

起来 (Qǐ Lái) i spørsmål og negasjoner

I tillegg til å bruke 起来 (Qǐ Lái) i bekreftende setninger, kan det også brukes i spørsmål og negasjoner. For eksempel kan du si “你怎么了 (Nǐ Zěnme Le)” for å spørre “Hva skjedde med deg?” eller “我不会游泳 (Wǒ Bú Huì Yóuyǒng)” for å si “Jeg kan ikke svømme.” I begge tilfeller legger 起来 (Qǐ Lái) til en ekstra betydning og hjelper med å formulere spørsmålet eller negasjonen på en naturlig måte.

Bruk av 起来 (Qǐ Lái) i sammenligninger

起来 (Qǐ Lái) kan også brukes i sammenligninger for å uttrykke forskjellen i tilnærming eller effekt mellom to handlinger. For eksempel kan du si “唱歌唱起来 (Chàng Gē Chàng Qǐ Lái)” for å beskrive hvordan noen synger på en bemerkelsesverdig måte sammenlignet med andre. Dette uttrykket legger vekt på at handlingen blir gjort på en spesiell eller imponerende måte.

Øvelse og repetisjon for å mestre 起来 (Qǐ Lái)

Som med enhver ny uttrykk eller grammatisk konstruksjon, er øvelse og repetisjon nøkkelen for å mestre bruken av 起来 (Qǐ Lái). Prøv å bruke dette uttrykket i dine daglige samtaler med kinesisktalende venner eller deltak i språkutvekslingsaktiviteter for å få mer erfaring. Jo mer du praktiserer, desto mer naturlig og flytende vil bruken av 起来 (Qǐ Lái) bli.

Vanlige feil å unngå når du bruker 起来 (Qǐ Lái)

Når du bruker 起来 (Qǐ Lái), er det noen vanlige feil som du bør være oppmerksom på for å unngå misforståelser. For eksempel må du være forsiktig med ordrekkefølgen mellom 起来 (Qǐ Lái) og verbet. Du bør også være klar over at 起来 (Qǐ Lái) ikke alltid er nødvendig i setninger, avhengig av sammenhengen. Ved å være oppmerksom på slike feil, kan du forbedre nøyaktigheten og presisjonen din når du bruker 起来 (Qǐ Lái).

Tips for å forbedre dine dagligdagse samtaler på kinesisk

I tillegg til å mestre bruken av 起来 (Qǐ Lái), er det også nyttig å ta i betraktning noen generelle tips for å forbedre dine dagligdagse samtaler på kinesisk. Dette kan inkludere å utvide ditt vokabular, lytte til autentiske samtaler, praktisere med morsmålsbrukere og sette deg selv i kinesiskspråklige situasjoner. Ved å kombinere slike metoder med riktig bruk av 起来 (Qǐ Lái), kan du gradvis bli flytende og selvsikker i dine kinesiske samtaler.

Eksempler på 起来 (Qǐ Lái) i dagligdagse samtaler

For å hjelpe deg med å forstå hvordan 起来 (Qǐ Lái) brukes i dagligdagse samtaler, er her noen eksempler på setninger der dette uttrykket er inkludert. Disse eksemplene vil gi deg en bedre følelse av konteksten og bruken av 起来 (Qǐ Lái) i en praktisk sammenheng.

Konklusjon

Å mestre bruken av 起来 (Qǐ Lái) i kinesisk kan være en verdifull ressurs for å forbedre dine dagligdagse samtaleferdigheter. Ved å lære hvordan du korrekt bruker dette uttrykket til å uttrykke handlingens begynnelse, fullføring eller sammenligninger, kan du kommunisere mer effektivt og flytende som en proff. Husk å øve og unngå vanlige feil, samtidig som du tar i betraktning generelle tips for å forbedre dine kinesiske samtaler. Med tiden vil du merke en betydelig forbedring i din kinesiske kommunikasjonsevne.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!