KINESISK GRAMMATIKK: HVORDAN BRUKER MAN QǏLAI 起来

Det kinesiske uttrykket qǐlai 起来 har både bokstavelige og indirekte bruksområder. Qǐlai 起来 brukes på tre måter på kinesisk.

Du kan bruke verb + qǐlai 起来 for å uttrykke bevegelse oppover. For eksempel, jiǎn qǐlai 捡起来 å plukke opp eller zhàn qǐlai 站起来 å stå opp.
For å be noen om å reise seg opp, så kan du si Nǐ zhàn qǐlái 你站起来.
Når det gjelder den grunnleggende bruken av uttrykket, kan du si qǐlai 起来 i betydningen å løfte eller flytte noe opp. Den grammatiske strukturen er 把 + objekt + verb + qǐlai 起来. Denne setningen understreker den sterke bevegelsen som skjer oppover.

Eksempler:
苹果都掉到地上了快捡起来来
Píngguǒ dōu diào dào dìshàngle, kuài jiǎn qǐlái!
Eplene har falt på bakken. Skynd deg og plukk dem opp!
不要动,把手举起来!
Bùyào dòng, bǎshǒu jǔ qǐlái!
Ikke rør deg. Opp med hendene!

BRUK QǏLAI 起来 FOR Å VISE AT NOE HAR STARTET ELLER PÅGÅR

Ved å bruke verb + qǐlai 起来 kan du også vise at noe har startet og fortsatt pågår. I disse situasjonene brukes qǐlai 起来 bare ved spontane handlinger, som for eksempel chàng 唱 å synge, tiào 跳 å hoppe, liáo 聊 å prate, eller ved tilstander som rè 热 varmt, lěng 冷 kaldt eller hǎo 好 bra osv.

Verb + qǐlai 起来 kan ikke brukes med planlagte handlinger.

Dette eksemplet er riktig:
夏天到了,天气慢慢热起来了
Xiàtiān dàole, tiānqì màn man rè qǐláile
Sommeren er her, og været blir varmere.

La oss si at du ønsker å spørre om når en person begynner klassen på skolen. I denne situasjonen kan du ikke bruke qǐlai 起来, fordi handlingen er planlagt:
你几点上课起来?
Nǐ jǐ diǎn shàngkè qǐlái?

Setningen her er feil, fordi det er en planlagt handling. Du kan derfor ikke bruke qǐlai 起来. Du burde heller si:
你几点开始上课?
Nǐ jǐ diǎn kāishǐ shàngkè?
Når starter du timen?

BRUK QǏLAI 起来 FOR Å UTTRYKKE EN VURDERING

En annen måte å bruke qǐlai 起来 på er å beskrive følelsen av noe du ser på, lytter til, føler osv.
Når den brukes til å foreta en innledende vurdering, uttrykker qǐlai 起来 at noen har gjort noe og kommer med rask vurdering.

Det er en typisk setningsstruktur når du bruker qǐlai 起来:
Subjekt + Verb + qǐlai 起来 + Adverb + Adjektiv.
Denne strukturen brukes ofte på kinesisk med verb som chī 吃 å spise, kàn 看 å se, tīng 听 å høre osv.

 

Eksempel:
这个人看起来很友善。
Zhège rén kàn qǐlái hěn yǒushàn.
Denne personen ser vennlig ut.

ØNSKER DU Å LÆRE MER MANDARIN ELLER KJENNER DU NOEN SOM ØNSKER Å LÆRE KINESISK?

Hvis du vil lære mandarin og studere kinesisk i Norge, så registrer deg gjerne for en gratis prøveklasse eller send en epost til meg (Chen Huimin): huimin@laerkinesisk.no.
Vi tilbyr privattimer og gruppeklasser på alle nivåer, HSK 1-6, barn, voksne, business. Alle mandarinklassene tilbys i klasserom eller online.

Kjenner du noen som ønsker å lære kinesisk? Vi gir nå USD 500 som en bonus til deg i programmet vårt “Refer a friend – get $500”, dersom vennen din eller andre du introduserer starter opp med å ta kinesiskklasser hos oss. Registrer deg her dersom dette er interessant for deg!

WeChat Image 20210427081950 3

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!