Kinesiske Refleksive Pronomen: 自己 (Zìjǐ)

Refleksive pronomen er en viktig del av kinesisk grammatikk, og det er viktig å forstå bruken av dem for å kunne uttrykke seg korrekt på kinesisk. Et av de mest brukte refleksive pronomenene i kinesisk er “自己” (Zìjǐ). I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva “自己” betyr, hvordan det brukes, og hvordan det skiller seg fra andre refleksive pronomen i kinesisk.

Hva er 自己 (Zìjǐ)?

“自己” (Zìjǐ) er et refleksivt pronomen som betyr “seg selv” eller “selv”. Det brukes til å referere til subjektet i en setning når handlingen utføres på seg selv. For eksempel, hvis jeg sier “我洗澡” (Wǒ xǐzǎo), betyr det “Jeg dusjer”. Men hvis jeg sier “我自己洗澡” (Wǒ zìjǐ xǐzǎo ), betyr det “Jeg dusjer meg selv”.

En viktig forskjell mellom “自己zìjǐ” og andre refleksive pronomen i kinesisk er at “自己zìjǐ” brukes når handlingen utføres frivillig av subjektet. Hvis handlingen utføres på subjektet uten at det er frivillig, brukes et annet refleksivt pronomen som “他/她/它/们自己” (Tā/tā/tā/mén zìjǐ).

Bruk av 自己 (Zìjǐ)

“自己zìjǐ” brukes i mange forskjellige situasjoner på kinesisk. Det brukes ofte når man snakker om personlige handlinger eller aktiviteter som man gjør på seg selv. For eksempel kan man si “我自己刷牙” (Wǒ zìjǐ shuāyá) for å si “Jeg pusser tennene mine selv”.

Det brukes også når man snakker om følelser eller tanker som man har om seg selv. For eksempel kan man si “我喜欢自己” (Wǒ xǐhuān zìjǐ) for å si “Jeg liker meg selv”.

自己 (Zìjǐ) vs. andre refleksive pronomen i kinesisk

En viktig forskjell mellom “自己” og andre refleksive pronomen i kinesisk er at “自己” brukes når handlingen utføres frivillig av subjektet. Hvis handlingen utføres på subjektet uten at det er frivillig, brukes et annet refleksivt pronomen som “他/她/它/们自己” (Tā/tā/tā/mén zìjǐ).

For eksempel, hvis jeg sier “他打电话给他自己” (Tā dǎ diànhuà gěi tā zìjǐ), betyr det “Han ringer seg selv”. Her er handlingen å ringe seg selv ikke frivillig, så vi bruker “他自己” i stedet for bare “自己zìjǐ”.

Grammatikkregler for bruk av 自己 (Zìjǐ)

Når man bruker “自己zìjǐ” i en setning, plasseres det vanligvis etter verbet. For eksempel kan man si “我看电影自己” (Wǒ kàn diànyǐng zìjǐ) for å si “Jeg ser på film selv”.

Det er også viktig å merke seg at når man bruker “自己zìjǐ”, må man være oppmerksom på hvilket pronomen som brukes som subjekt i setningen. Hvis subjektet er “我” (Wǒ), brukes “自己” som pronomen. Hvis subjektet er “你” (Nǐ), brukes “你自己” (Nǐ zìjǐ). Og hvis subjektet er “他/她/它/们” (Tā/tā/tā/mén), brukes “他/她/它/们自己” (Tā/tā/tā/mén zìjǐ).

Eksempler på bruk av 自己 (Zìjǐ) i setninger

1. 我喜欢自己的样子。(Wǒ xǐhuān zìjǐ de yàngzi)
Jeg liker meg selv.

2. 他自己每天锻炼身体。(Tā měitiān duànliàn zìjǐ shēntǐ)
Han trener kroppen sin hver dag.

3. 她自己做了晚饭。(Tā zìjǐ zuòle wǎnfàn)
Hun lagde middag selv.

Vanlige feil å unngå når man bruker 自己 (Zìjǐ)

En vanlig feil som mange gjør når de bruker “自己” er å plassere det før verbet i setningen i stedet for etter. For eksempel, i stedet for å si “我自己洗澡” (Wǒ zìjǐ xǐzǎo), sier noen “我洗澡自己” (Wǒ xǐzǎo zìjǐ). Dette er grammatisk feil og kan føre til misforståelser.

Korrekt uttale av 自己 (Zìjǐ)

For å uttale “自己” korrekt, må man være oppmerksom på tonen på hvert tegn. “自” uttales som “zì” med en fjerde tone, og “己” uttales som “jǐ” med en tredje tone. Når de uttales sammen, blir det “zìjǐ”.

For å forbedre uttalen av “自己”, kan man øve på å si ordet høyt flere ganger og lytte til korrekt uttale fra en innfødt kinesisk høyttaler.

Bøying av 自己 (Zìjǐ) i forskjellige tider

“自己” bøyes ikke i forskjellige tider på kinesisk. Det brukes på samme måte i nåtid, fortid og fremtid. For eksempel kan man si “我自己每天锻炼身体” (Wǒ zìjǐ měitiān duànliàn shēntǐ) for å si “Jeg trener kroppen min hver dag”.

Oppsummering av viktige punkter om 自己 (Zìjǐ) i kinesisk grammatikk

I denne artikkelen har vi sett nærmere på refleksive pronomen i kinesisk, spesielt “自己”. Vi har lært hva “自己” betyr, hvordan det brukes, og hvordan det skiller seg fra andre refleksive pronomen i kinesisk. Vi har også sett på grammatikkregler for bruk av “自己”, eksempler på setninger som bruker “自己”, vanlige feil å unngå, korrekt uttale og bøying av “自己” i forskjellige tider.

Det er viktig å forstå og mestre bruken av “自己” i kinesisk grammatikk for å kunne uttrykke seg korrekt og klart på kinesisk. Ved å følge de riktige grammatikkreglene og unngå vanlige feil, kan man kommunisere mer effektivt og oppnå bedre forståelse med kinesisktalende mennesker.

FAQs

Hva er kinesiske refleksive pronomen?

Kinesiske refleksive pronomen er ord som brukes for å referere tilbake til subjektet i en setning. De brukes for å indikere at handlingen utføres av subjektet på seg selv.

Hva betyr 自己 (Zìjǐ) på kinesisk?

自己 (Zìjǐ) betyr “seg selv” på kinesisk. Det er et refleksivt pronomen som brukes til å referere tilbake til subjektet i en setning.

Hvordan brukes 自己 (Zìjǐ) i kinesisk grammatikk?

自己 (Zìjǐ) brukes som et refleksivt pronomen i kinesisk grammatikk. Det plasseres vanligvis etter subjektet i en setning og indikerer at handlingen utføres av subjektet på seg selv.

Kan 自己 (Zìjǐ) brukes i alle typer setninger på kinesisk?

Ja, 自己 (Zìjǐ) kan brukes i alle typer setninger på kinesisk der det er behov for et refleksivt pronomen. Det kan brukes i både positive og negative setninger, spørsmål og imperativer.

Er det andre refleksive pronomen i kinesisk?

Ja, det finnes flere refleksive pronomen i kinesisk, inkludert 他自己 (tā zìjǐ) for “han selv” og 她自己 (tā zìjǐ) for “hun selv”. Det finnes også andre pronomen som kan brukes refleksivt, som 我们自己 (wǒmen zìjǐ) for “oss selv”.

Contact our head teacher, Chen Huimin, at info@lcchineseschool.com if you want to learn Chinese or have additional questions about our Chinese programs. 

Sign up for a free trial class here.

Learn about our Internship Program in China.

Get free Chinese learning resources.

Learn about China’s 2024 Offical Holiday Schedule

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!