Kontrast og Sammenligning på Kinesisk: 但是 (Dànshì) vs 然而 (Rán’ér)

I det kinesiske språket er kontrast og sammenligning viktige elementer for å uttrykke mening og formidle informasjon. To ord som ofte brukes for å uttrykke kontrast er “但是” (Dànshì) og “然而” (Rán’ér). Disse ordene har lignende betydning, men brukes på forskjellige måter i setninger. I denne artikkelen vil vi utforske betydningen og bruken av disse to ordene, samt forskjellene mellom dem.

Hva er 但是 (Dànshì) og 然而 (Rán’ér)?

“但是” (Dànshì) og “然而” (Rán’ér) er to kinesiske ord som brukes til å uttrykke kontrast eller motsetning i en setning. Begge ordene kan oversettes til “men” eller “imidlertid” på norsk.

Prononseringen av “但是” (Dànshì) er “dan-shi”, mens prononseringen av “然而” (Rán’ér) er “ran-er”. Det er viktig å merke seg at tonen i uttalen av disse ordene kan variere avhengig av konteksten og setningen de brukes

Betydningen av 但是 (Dànshì) på kinesisk

“但是” (Dànshì) brukes til å uttrykke en kontrast eller motsetning i en setning. Det kan oversettes til “men” eller “imidlertid” på norsk. Dette ordet brukes ofte til å introdusere en ny idé eller informasjon som er i motsetning til det som ble sagt tidligere i setningen.

For eksempel:
我喜欢吃巧克力,但是我不喜欢吃草莓。
Wǒ xǐhuān chī qiǎokèlì, dànshì wǒ bù xǐhuān chī cǎomé
Jeg liker å spise sjokolade, men jeg liker ikke å spise jordbær.

I denne setningen introduserer “但是” (Dànshì) en kontrast mellom å like sjokolade og ikke like jordbær. Det indikerer at det er en forskjell i preferansene mine for disse to matvarene.

Betydningen av 然而 (Rán’ér) på kinesisk

“然而” (Rán’ér) brukes også til å uttrykke en kontrast eller motsetning i en setning. Det kan oversettes til “men” eller “imidlertid” på norsk. Dette ordet brukes imidlertid oftere enn “但是” (Dànshì) når man ønsker å introdusere en ny idé eller informasjon som er uventet eller overraskende.

For eksempel:
我准备好了,然而他还没有准备好。
Wǒ zhǔnbèi hǎole, rán’ér tā hái méiyǒu zhǔnbèi hǎo.
Jeg er klar, men han er ikke klar ennå.

I denne setningen introduserer “然而” (Rán’ér) en kontrast mellom min forberedelse og hans manglende forberedelse. Det indikerer at det er en uventet forskjell i våre forberedelser.

Hvordan bruke 但是 (Dànshì) i en setning

“但是” (Dànshì) brukes vanligvis i midten av en setning for å introdusere en kontrast eller motsetning. Det kan også brukes i begynnelsen av en setning for å gi vekt til kontrasten.

For eksempel:
我喜欢夏天,但是我不喜欢太热的天气。
Wǒ xǐhuān xiàtiān, dànshì wǒ bù xǐhuān tài rè de tiānqì.
Jeg liker sommeren, men jeg liker ikke for varmt vær.

I denne setningen brukes “但是” (Dànshì) til å introdusere en kontrast mellom å like sommeren og ikke like for varmt vær.

Hvordan bruke 然而 (Rán’ér) i en setning

“然而” (Rán’ér) brukes vanligvis i begynnelsen av en setning for å introdusere en kontrast eller motsetning. Det kan også brukes i midten av en setning for å gi vekt til kontrasten.

For eksempel:
我准备好了,然而他还没有准备好。
Wǒ zhǔnbèi hǎole, rán’ér tā hái méiyǒu zhǔnbèi hǎo.
Jeg er klar, men han er ikke klar ennå.

I denne setningen brukes “然而” (Rán’ér) til å introdusere en kontrast mellom min forberedelse og hans manglende forberedelse.

Forskjellen mellom 但是 (Dànshì) og 然而 (Rán’ér)

Selv om både “但是” (Dànshì) og “然而” (Rán’ér) kan oversettes til “men” eller “imidlertid” på norsk, er det noen forskjeller i bruken av disse ordene.

“但是” (Dànshì) brukes oftere til å introdusere en kontrast mellom to ideer eller informasjon som er relatert til hverandre. Det brukes også til å uttrykke personlige preferanser eller meninger.

“然而” (Rán’ér) brukes derimot oftere når man ønsker å introdusere en uventet eller overraskende kontrast. Det brukes også til å uttrykke en motsetning mellom to handlinger eller situasjoner.

Når skal man bruke 但是 (Dànshì) og når skal man bruke 然而 (Rán’ér)?

Generelt sett kan man bruke både “但是” (Dànshì) og “然而” (Rán’ér) for å uttrykke en kontrast eller motsetning i en setning. Imidlertid er det noen tilfeller der det er mer passende å bruke det ene ordet fremfor det andre.

“但是” (Dànshì) brukes oftere når man ønsker å uttrykke en kontrast mellom to ideer eller informasjon som er relatert til hverandre. Det kan også brukes til å uttrykke personlige preferanser eller meninger.

“然而” (Rán’ér) brukes oftere når man ønsker å introdusere en uventet eller overraskende kontrast. Det brukes også til å uttrykke en motsetning mellom to handlinger eller situasjoner.

Eksempler på bruk av 但是 (Dànshì) og 然而 (Rán’ér)

La oss se på noen eksempler for å illustrere bruken av både “但是” (Dànshì) og “然而” (Rán’ér) i setninger:

Eksempel 1:
我喜欢吃巧克力,但是我不喜欢吃草莓。
Wǒ xǐhuān chī qiǎokèlì, dànshì wǒ bù xǐhuān chī cǎomé
Jeg liker å spise sjokolade, men jeg liker ikke å spise jordbær.

Eksempel 2:
我准备好了,然而他还没有准备好。
Wǒ zhǔnbèi hǎole, rán’ér tā hái méiyǒu zhǔnbèi hǎo.
Jeg er klar, men han er ikke klar ennå.

Konklusjon

I denne artikkelen har vi utforsket betydningen og bruken av “但是” (Dànshì) og “然而” (Rán’ér) i det kinesiske språket. Selv om begge ordene kan oversettes til “men” eller “imidlertid” på norsk, er det noen forskjeller i bruken av dem. “但是” (Dànshì) brukes oftere til å introdusere en kontrast mellom to ideer eller informasjon som er relatert til hverandre, mens “然而” (Rán’ér) brukes oftere når man ønsker å introdusere en uventet eller overraskende kontrast. Ved å forstå forskjellene mellom disse to ordene kan man uttrykke seg mer presist og klart på kinesisk.

Contact our head teacher, Chen Huimin, at info@lcchineseschool.com if you want to learn Chinese or have additional questions about our Chinese programs. 

Sign up for a free trial class here.

Learn about our Internship Program in China.

Get free Chinese learning resources.

Learn about China’s 2024 Offical Holiday Schedule

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!