Navigering i bruk av ‘即使 (jíshǐ)’ vs. ‘尽管 (jǐnguǎn)’: Formidling av innrømmelser på Mandarin HSK 4-

 

Når man bruker mandarin-kinesisk er det også viktig å kunne gjøre innrømmelser. To nøkkelord som ofte spiller inn i disse situasjonene er: “即使 (jíshǐ)” and “尽管 (jǐnguǎn)”. Begge brukes til å introdusere en innrømmelsesklausul, beslektet med det engelske “selv om” eller “skjønt”, men deres bruk og nyanse varierer betydelig. Denne artikkelen dykker ned i forskjellene mellom disse to begrepene for å hjelpe elever av mandarin å bruke dem mer nøyaktig og effektivt.

Forstå ‘即使 (jíshǐ)’ og ‘尽管 (jǐnguǎn)’

La oss først se på de individuelle betydningene av disse ordene:

  • 即使 (jíshǐ): Oversettes til “selv om” eller “selv om.” Den introduserer en hypotetisk situasjon, og understreker at utfallet forblir upåvirket av den gitte tilstanden.
  • 尽管 (jǐnguǎn): Betyr “til tross for” eller “skjønt”. Dette introduserer et faktum eller en kjent situasjon, og fremhever en kontrast til det som følger.

Bruk og eksempler

即使 (jíshǐ)

  • Struktur: 即使 + Betingelse, 主语 (Subject) + Verb + Objekt.
  • Eksempel: 即使下雨,我们也要去爬山。(Jíshǐ xià yǔ, wǒmen yě yào qù pá shān) – “Selv om det regner, vil vi fortsatt gå på tur.”

I dette eksemplet, “即使 (jíshǐ)” introduserer en hypotetisk tilstand (regn), men understreker at handlingen (fotturen) vil skje uansett.

尽管 (jǐnguǎn)

  • Struktur: (jǐnguǎn) 尽管 + Fakta/kjent situasjon, subjekt + verb + objekt.
  • Eksempel:
  • 尽管他很忙,他还是帮了我。(Jǐnguǎn tā hěn máng, tā háishì bāng le wǒ) – “Selv om han var veldig opptatt, hjalp han meg fortsatt.”

Her, “尽管 (jǐnguǎn)” introduserer et kjent faktum (hans travelhet), men kontrasterer dette med det som følger (han hjalp).

Viktige forskjeller

Hypotetisk vs. faktisk:

“即使 (jíshǐ)” brukes til hypotetiske situasjoner, mens “尽管 (jǐnguǎn)” er for ekte, kjente situasjoner.

Utheving: “即使 (jíshǐ)” understreker at hovedhandlingen er upåvirket av den hypotetiske tilstanden, mens “尽管 (jǐnguǎn)” fremhever kontrasten eller den uventede naturen til hovedhandlingen gitt de faktiske omstendighetene.

Nyanser og kontekst

Emosjonelle konnotasjoner:

“尽管 (jǐnguǎn)” bærer ofte en sterkere følelsesmessig vekt, understreker hovedhandlingens uventede eller beundringsverdige natur til tross for ugunstige forhold.

Dagligdags bruk: I dagligtale, “尽管 (jǐnguǎn)” er mer vanlig brukt som det omhandler virkelige situasjoner, mens “即使 (jíshǐ)” er mer formell og litterær, ofte funnet i skriftspråk eller veltalende taler.

Konklusjon

Oppsummert, mens både “即使 (jíshǐ)” and “尽管 (jǐnguǎn)” brukes til å innføre konsesjonsklausuler på mandarin, de imøtekommer forskjellige scenarier. “即使 (jíshǐ)” er for hypotetiske situasjoner, og “尽管 (jǐnguǎn)” er for faktiske kjente omstendigheter. Å forstå de subtile forskjellene mellom disse to begrepene kan forbedre ferdighetene dine i mandarin betydelig, slik at du kan uttrykke komplekse ideer med riktig nyanse og presisjon.

 

Kontakt vår kontaktlærer, Chen Huimin, på info@lcchineseschool.com hvis du vil lære kinesisk eller har flere spørsmål om våre kinesiske programmer.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!