Temporalsetninger og Tidsuttrykk på Kinesisk: 当…时 (Dāng… Shí), 后来 (Hòulái)

Temporal setninger og tidsuttrykk er viktige elementer i kinesisk språk. De hjelper til med å uttrykke tid og sekvens i setninger. I denne artikkelen vil vi fokusere på to spesifikke tidsuttrykk i kinesisk: 当…时 (Dāng… Shí) og 后来 (Hòulái). Vi vil utforske deres betydning, bruk og forskjeller, samt gi eksempler på hvordan de kan brukes i setninger.

Forståelse av 当…时 (Dāng… Shí)

当…时 (Dāng… Shí) er et tidsuttrykk som brukes til å indikere en bestemt tid eller et øyeblikk i fortiden. Det brukes vanligvis sammen med verbet “var” for å beskrive en handling eller en situasjon som fant sted på det tidspunktet. For eksempel kan vi si “当我看到她时,她正在笑” (Dāng wǒ kàn dào tā shí, tā zhèngzài xiào), som betyr “Da jeg så henne, lo hun”.

当…时 (Dāng… Shí) kan også brukes til å uttrykke en generell sannhet eller en vanlig handling som skjer på et bestemt tidspunkt. For eksempel kan vi si “当我上学时,我总是骑自行车” (Dāng wǒ shàng xué shí, wǒ zǒngshì qí zìxíngchē), som betyr “Når jeg går på skolen, sykler jeg alltid”.

Betydningen av 后来 (Hòulái)

后来 (Hòulái) er et annet tidsuttrykk som brukes til å indikere en senere tid eller et senere øyeblikk. Det brukes vanligvis sammen med verbet “skjedde” for å beskrive en handling eller en situasjon som skjedde etter en bestemt tid. For eksempel kan vi si “我去超市买东西,后来我忘记带钱” (Wǒ qù chāoshì mǎi dōngxi, hòulái wǒ wàngjì dài qián), som betyr “Jeg gikk til supermarkedet for å kjøpe ting, men så glemte jeg å ta med penger”.

后来 (Hòulái) kan også brukes til å uttrykke en endring eller utvikling i en situasjon over tid. For eksempel kan vi si “他一开始不喜欢音乐,后来他变得很热爱音乐” (Tā yī kāishǐ bù xǐhuān yīnyuè, hòulái tā biàn dé hěn rè’ài yīnyuè), som betyr “Han likte ikke musikk i begynnelsen, men senere ble han veldig glad i musikk”.

Når skal man bruke 当…时 (Dāng… Shí) og 后来 (Hòulái)

Når det gjelder å velge mellom 当…时 (Dāng… Shí) og 后来 (Hòulái), er det viktig å forstå deres forskjeller i betydning og bruk. 当…时 (Dāng… Shí) brukes til å beskrive en bestemt tid eller et øyeblikk i fortiden, mens 后来 (Hòulái) brukes til å indikere en senere tid eller et senere øyeblikk.

En annen forskjell er at 当…时 (Dāng… Shí) brukes til å beskrive en handling eller en situasjon som fant sted på et bestemt tidspunkt, mens 后来 (Hòulái) brukes til å beskrive en endring eller utvikling over tid.

Eksempler på 当…时 (Dāng… Shí) og 后来 (Hòulái) i setninger

La oss se på noen flere eksempler for å få bedre forståelse av hvordan man bruker 当…时 (Dāng… Shí) og 后来 (Hòulái) i setninger:

1. 当我看到她时,她正在读书。(Dāng wǒ kàn dào tā shí, tā zhèngzài dúshū)
– Da jeg så henne, leste hun.

2. 当我去超市时,我买了很多食物。(Dāng wǒ qù chāoshì shí, wǒ mǎile hěnduō shíwù)
– Når jeg gikk til supermarkedet, kjøpte jeg mye mat.

3. 后来,我意识到我犯了一个错误。(Hòulái, wǒ yìshí dào wǒ fànle yīgè cuòwù)
– Senere innså jeg at jeg hadde gjort en feil.

4. 后来,他决定去旅行。(Hòulái, tā juédìng qù lǚxíng)
– Senere bestemte han seg for å reise.

Likheter og forskjeller mellom 当…时 (Dāng… Shí) og 后来 (Hòulái)

Selv om 当…时 (Dāng… Shí) og 后来 (Hòulái) begge brukes til å uttrykke tid og sekvens i setninger, er det noen forskjeller mellom dem.

En av forskjellene er at 当…时 (Dāng… Shí) brukes til å beskrive en handling eller en situasjon som fant sted på et bestemt tidspunkt, mens 后来 (Hòulái) brukes til å beskrive en senere tid eller et senere øyeblikk.

En annen forskjell er at 当…时 (Dāng… Shí) brukes til å beskrive en spesifikk handling eller situasjon, mens 后来 (Hòulái) brukes til å beskrive en endring eller utvikling over tid.

Uttrykke tid og tidspunkter på kinesisk

Når man uttrykker tid og tidspunkter på kinesisk, er det viktig å være oppmerksom på bruken av riktige tidsuttrykk og partikler. For eksempel brukes 当 (dāng) og 后来 (hòulái) til å indikere tidspunkter i fortiden og fremtiden.

Det er også viktig å huske på at kinesisk språk har forskjellige måter å uttrykke tid på, avhengig av om det er en spesifikk tid eller en generell tid. For eksempel brukes “上午” (shàngwǔ) for å referere til morgenen, “下午” (xiàwǔ) for å referere til ettermiddagen og “晚上” (wǎnshàng) for å referere til kvelden.

Vanlige feil å unngå når man bruker 当…时 (Dāng… Shí) og 后来 (Hòulái)

Når man bruker 当…时 (Dāng… Shí) og 后来 (Hòulái), er det noen vanlige feil som man bør unngå. En vanlig feil er å bruke dem om hverandre når de har forskjellige betydninger. Det er viktig å forstå at 当…时 (Dāng… Shí) brukes til å beskrive en bestemt tid eller et øyeblikk i fortiden, mens 后来 (Hòulái) brukes til å indikere en senere tid eller et senere øyeblikk.

En annen vanlig feil er å ikke bruke riktig partikkel sammen med 当…时 (Dāng… Shí) og 后来 (Hòulái). For eksempel må man bruke “时” (shí) etter 当 (dāng) for å danne 当…时 (Dāng… Shí), og “后” (hòu) må brukes før 来 (lái) for å danne 后来 (Hòulái).

Tips for å lære og mestre 当…时 (Dāng… Shí) og 后来 (Hòulái)

For å lære og mestre bruken av 当…时 (Dāng… Shí) og 后来 (Hòulái), er det noen tips som kan være nyttige. En måte å lære dem på er å lese og lytte til autentiske kinesiske tekster og samtaler der de brukes. Dette vil hjelpe deg med å bli kjent med deres betydning og bruk i kontekst.

Det kan også være nyttig å lage dine egne setninger ved hjelp av 当…时 (Dāng… Shí) og 后来 (Hòulái). Dette vil hjelpe deg med å praktisere bruken av dem og styrke din forståelse av deres betydning.

Konklusjon

I denne artikkelen har vi utforsket betydningen, bruken og forskjellene mellom 当…时 (Dāng… Shí) og 后来 (Hòulái). Vi har sett eksempler på hvordan de kan brukes i setninger, samt gitt tips for å unngå vanlige feil og lære dem effektivt.

Å forstå og mestre bruken av temporale setninger og tidsuttrykk er viktig for å kunne uttrykke tid og sekvens på kinesisk. Ved å lære og praktisere 当…时 (Dāng… Shí) og 后来 (Hòulái), vil du kunne uttrykke deg mer presist og flytende på kinesisk.

FAQs

 

Hva er Temporalsetninger og Tidsuttrykk på Kinesisk?

Temporalsetninger og Tidsuttrykk på Kinesisk refererer til måter å uttrykke tid på i kinesisk språk. Dette inkluderer setninger og uttrykk som brukes til å beskrive tidspunkt, varighet og rekkefølge av hendelser.

Hva er 当…时 (Dāng… Shí)?

当…时 (Dāng… Shí) er et kinesisk tidsuttrykk som betyr “når”. Det brukes til å beskrive et bestemt tidspunkt eller en hendelse som skjer på et bestemt tidspunkt.

Hva er 后来 (Hòulái)?

后来 (Hòulái) er et kinesisk tidsuttrykk som betyr “senere”. Det brukes til å beskrive en hendelse som skjer etter en annen hendelse eller et bestemt tidspunkt.

Contact our head teacher, Chen Huimin, at info@lcchineseschool.com if you want to learn Chinese or have additional questions about our Chinese programs. 

Sign up for a free trial class here.

Learn about our Internship Program in China.

Get free Chinese learning resources.

Learn about China’s 2024 Offical Holiday Schedule

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!