Tidsuttrykk og Frekvens på Kinesisk: 常常 (Chángcháng), 有时 (Yǒushí), 从来 (Cónglái)

Tidsuttrykk og frekvens er viktige elementer i det kinesiske språket. De hjelper til med å uttrykke når noe skjer og hvor ofte det skjer. I denne bloggposten vil vi utforske ulike tidsuttrykk og frekvens i kinesisk, samt gi eksempler på hvordan de brukes i setninger. Vi vil også diskutere vanlige feil som bør unngås når man bruker disse uttrykkene.

常常 (Chángcháng)

 

常常chángcháng er et vanlig tidsuttrykk som betyr “ofte” på kinesisk. Det brukes for å beskrive handlinger eller hendelser som skjer regelmessig eller hyppig. For eksempel kan man si “我常常去图书馆。Wǒ chángcháng qù túshū guǎn.” som betyr “Jeg går ofte til biblioteket”.

Det er viktig å merke seg at 常常chángcháng brukes kun for å beskrive handlinger eller hendelser som skjer hyppig, men ikke nødvendigvis regelmessig. Det kan være en god idé å bruke adverbet “alltid” for å understreke at noe skjer hele tiden, mens 常常chángcháng brukes for å beskrive hyppige handlinger uten å implisere at de skjer hele tiden.

En vanlig feil som mange studenter gjør når de bruker 常常chángcháng er å plassere det på feil sted i setningen. Det skal plasseres før verbet eller handlingen det beskriver. For eksempel er “我去常常图书馆。Wǒ qù chángcháng túshū guǎn.” feil, mens “我常常去图书馆。Wǒ chángcháng qù túshū guǎn.” er riktig.

有时 (Yǒushí)

 

有时yǒushí er et annet tidsuttrykk som betyr “noen ganger” eller “av og til” på kinesisk. Det brukes for å beskrive handlinger eller hendelser som skjer sporadisk eller uregelmessig. For eksempel kan man si “有时我喜欢看电影。Yǒushí wǒ xǐhuān kàn diànyǐng.” som betyr “Noen ganger liker jeg å se på film”.

Forskjellen mellom 有时yǒushí og andre tidsuttrykk er at 有时yǒushí brukes for å beskrive handlinger eller hendelser som skjer uregelmessig, mens andre uttrykk som 常常chángcháng og 总是zǒng shì brukes for å beskrive hyppige eller regelmessige handlinger. Det er viktig å bruke riktig tidsuttrykk avhengig av hvor ofte noe skjer.

En vanlig feil som mange studenter gjør når de bruker 有时yǒushí er å forveksle det med andre tidsuttrykk som betyr det samme. For eksempel kan man si “有时候我喜欢看电影。Yǒu shíhòu wǒ xǐhuān kàn diànyǐng.” i stedet for “有时我喜欢看电影。Yǒushí wǒ xǐhuān kàn diànyǐng.” Det er viktig å merke seg at 有时 brukes uten 候 i denne sammenhengen.

从来 (Cónglái)

 

从来cónglái er et historisk viktig tidsuttrykk som betyr “alltid” eller “hele tiden” på kinesisk. Det har blitt brukt i kinesisk litteratur og poesi i mange århundrer. I moderne kinesisk brukes det for å beskrive handlinger eller hendelser som har skjedd kontinuerlig over tid. For eksempel kan man si “我从来没有去过中国。Wǒ cónglái méiyǒu qùguò zhōngguó.” som betyr “Jeg har aldri vært i Kina”.

Det er viktig å merke seg at 从来cónglái brukes kun for å beskrive handlinger eller hendelser som har skjedd kontinuerlig over tid, og ikke for å beskrive hyppighet eller regelmessighet. Det kan være en god idé å bruke adverbet “alltid” for å understreke at noe skjer hele tiden, mens 从来cónglái brukes for å beskrive kontinuerlige handlinger uten å implisere at de skjer hele tiden.

En vanlig feil som mange studenter gjør når de bruker 从来cónglái er å plassere det på feil sted i setningen. Det skal plasseres før verbet eller handlingen det beskriver. For eksempel er “我从来没有去过中国。Wǒ cónglái méiyǒu qùguò zhōngguó.” riktig, mens “我没有从来去过中国。Wǒ méiyǒu cónglái qùguò zhōngguó.” er feil.

Bruk av tidsuttrykk riktig i en setning

 

Når man bruker tidsuttrykk i en setning på kinesisk, er det viktig å plassere dem på riktig sted og bruke riktig partikkel. Tidsuttrykk skal plasseres før verbet eller handlingen de beskriver, og partikkelen 的 skal brukes etter tidsuttrykket hvis det beskriver et substantiv. For eksempel kan man si “我每天早上六点起床。Wǒ měitiān zǎoshang liù diǎn qǐchuáng.” som betyr “Jeg står opp klokken seks hver morgen”.

En vanlig feil som mange studenter gjør når de bruker tidsuttrykk er å plassere dem på feil sted i setningen. For eksempel er “我早上每天六点起床。Wǒ zǎoshang měitiān liù diǎn qǐchuáng.” feil, mens “我每天早上六点起床。Wǒ měitiān zǎoshang liù diǎn qǐchuáng.” er riktig. Det er også viktig å bruke riktig partikkel etter tidsuttrykket for å indikere hva det beskriver.

Tidsuttrykk og frekvens i kinesisk grammatikk

abcdhe 51

Tidsuttrykk og frekvens brukes på ulike måter i kinesisk grammatikk avhengig av setningsstrukturen. For eksempel kan man bruke tidsuttrykket før verbet for å beskrive når handlingen skjer, eller etter verbet for å beskrive hvor lenge handlingen har vart. Frekvens kan også uttrykkes ved hjelp av adverbene 常常, 有时 eller 从来.

For eksempel kan man si “我每天早上六点起床。Wǒ měitiān zǎoshang liù diǎn qǐchuáng.” for å beskrive at man står opp klokken seks hver morgen. Man kan også si “我已经学习了三年中文。Wǒ yǐjīng xuéxíle sān nián zhōngwén.” for å beskrive at man har studert kinesisk i tre år. Det er viktig å bruke riktig tidsuttrykk og frekvensavhengig av hva man ønsker å uttrykke i setningen.

Vanlige feil med tidsuttrykk i kinesisk

Det er flere vanlige feil som studenter ofte gjør når de bruker tidsuttrykk i kinesisk. En av de vanligste feilene er å plassere tidsuttrykket på feil sted i setningen. Som nevnt tidligere skal tidsuttrykket plasseres før verbet eller handlingen det beskriver.

En annen vanlig feil er å bruke feil partikkel etter tidsuttrykket. Hvis tidsuttrykket beskriver et substantiv, skal partikkelen 的 brukes etter tidsuttrykket. Hvis tidsuttrykket beskriver en handling, trenger man ikke å bruke partikkelen 的.

Tidsuttrykk og frekvens i hverdagslig kinesisk

Tidsuttrykk og frekvens brukes ofte i hverdagslig kinesisk for å beskrive rutiner, vaner og planer. For eksempel kan man si “我每天晚上七点吃晚饭。Wǒ měitiān wǎnshàng qī diǎn chī wǎnfàn.” for å beskrive at man spiser middag klokken syv hver kveld. Man kan også si “我有时候去看电影。Wǒ yǒu shíhòu qù kàn diànyǐng.” for å beskrive at man noen ganger går på kino.

Det er viktig å merke seg at bruken av tidsuttrykk og frekvens kan variere avhengig av hvor formell eller uformell samtalen er. I mer formelle sammenhenger kan det være mer hensiktsmessig å bruke mer presise tidsuttrykk og frekvens, mens i mer uformelle sammenhenger kan man være mer fleksibel med bruken av disse uttrykkene.

Variasjoner av tidsuttrykk i ulike kinesiske dialekter

Tidsuttrykk kan variere i ulike kinesiske dialekter. For eksempel kan uttrykket for “ofte” være forskjellig i mandarin, kantonesisk og andre dialekter. Det er viktig å være oppmerksom på disse forskjellene når man kommuniserer med personer som snakker forskjellige dialekter.

For eksempel kan man si “我经常去图书馆。Wǒ jīngcháng qù túshū guǎn.” på mandarin, mens man kan si “我常常去图书馆。Wǒ chángcháng qù túshū guǎn.” på kantonesisk. Det er viktig å lære de riktige tidsuttrykkene for den spesifikke dialekten man ønsker å lære eller kommunisere på.

Konklusjon

Tidsuttrykk og frekvens er viktige elementer i det kinesiske språket. De hjelper til med å uttrykke når noe skjer og hvor ofte det skjer. I denne bloggposten har vi utforsket ulike tidsuttrykk og frekvens i kinesisk, samt gitt eksempler på hvordan de brukes i setninger. Vi har også diskutert vanlige feil som bør unngås når man bruker disse uttrykkene. Det er viktig å mestre tidsuttrykk og frekvens for å kunne kommunisere effektivt på kinesisk.

FAQs

 

Hva handler artikkelen om?

Artikkelen handler om tre kinesiske tidsuttrykk og frekvens: 常常 (Chángcháng), 有时 (Yǒushí) og 从来 (Cónglái).

Hva betyr 常常 (Chángcháng)?

常常 (Chángcháng) betyr “ofte” eller “jevnlig” på kinesisk.

Hva betyr 有时 (Yǒushí)?

有时 (Yǒushí) betyr “noen ganger” eller “av og til” på kinesisk.

Hva betyr 从来 (Cónglái)?

从来 (Cónglái) betyr “alltid” eller “hele tiden” på kinesisk.

Hvordan brukes disse tidsuttrykkene på kinesisk?

Disse tidsuttrykkene brukes til å beskrive frekvensen av en handling eller en tilstand. For eksempel kan man si “我常常去图书馆” (Jeg går ofte til biblioteket) eller “他从来不迟到” (Han kommer alltid i tide).

Contact our head teacher, Chen Huimin, at info@lcchineseschool.com if you want to learn Chinese or have additional questions about our Chinese programs. 

Sign up for a free trial class here.

Learn about our Internship Program in China.

Get free Chinese learning resources.

Learn about China’s 2024 Offical Holiday Schedule

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!