TRANSPORTMIDDEL I KINA: GĀOTIĚ 高铁 HØYHASTIGHETSTOG DEL 1

Denne gangen fokuserer vi på transportmiddel og høyhastighetstog i Kina. Innholdet her er en del av et nytt kinesiskkurs vi nå tilbyr: Muntlig kinesisk – diskusjonsklasse. Kurset undervises av Chen Huimin 陈慧敏 .

1. tiělù 铁路 tog Substantiv Måleord: tiáo 条
中国铁路按速度分为高速铁路(250到380公里每小时)、快速铁路(160到250公里每小时)、普速铁路(80到160公里每小时)三级。
Zhōngguó tiělù àn sùdù fēnwéi gāosù tiělù (250 dào 380 gōnglǐ měi xiǎoshí), kuàisù tiělù (160 dào 250 gōnglǐ měixiǎoshí), pǔsù tiělù (80 dào 160 gōnglǐ měixiǎoshí) sān jí.
Den kinesiske jernbanen er delt inn i tre nivåer basert på hastighet: høyhastighetstog (250 til 380 km/t), hurtigtog (160 til 250 km/t) og tog med normal hastighet (80 til 160 km/t).

2. gāotiě 高铁 høyhastighetstog Substantiv
Forkortning for gāosù (høy hastighet) tiělù (tog) 高速铁路

3. lǐchéng 里程 distanse, kjørelengde Substantiv
中国高速铁路营业里程居全球第一(涵盖了200公里每小时、250公里每小时、300公里每小时和350公里每小时四种速度等级)。
Zhōngguó gāosù tiělù yíngyè lǐchéng jū quánqiú dì yī (hángàile 200 gōnglǐ měixiǎoshí, 250 gōnglǐ měixiǎoshí, 300 gōnglǐ měi xiǎoshí hé 350 gōnglǐ měixiǎoshí sì zhǒng sùdù děngjí).
Kinas høyhastighetstog er best i verden målt i distanse (den inkluderer fire hastighetsklasser på 200 km/t, 250 km/t, 300 km/t og 350 km/t).

4. fādá 发达 utviklet, godt utviklet Adjektiv
除了中国以外,还有其他国家高铁也很发达,比如:日本、德国、法国。
Chúle Zhōngguó yǐwài, háiyǒu qítā guójiā gāotiě yě hěn fādá, bǐrú: Rìběn, Déguó, Fàguó.
I tillegg til Kina er det også andre land som er veldig godt utviklet når det gjelder høyhastighetstog, som for eksempel Japan, Tyskland og Frankrike.

Kontakt oss her dersom du ønsker å lære kinesisk. Vi tilbyr klasseundervisning og undervisning online, 1 til 1 eller i grupper. Vi har lærere fra både Kina og Norge, og vitilbyr kinesiskklasser for voksne og voksne på alle nivåer, HSK 1-6.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!