Kinesisk forretningsutvikling

- Krysskulturell ledelse og kommunikasjon

Dele

I en stadig mer globalisert verden er mangelen på kulturforståelse medvirkende til at mange muligheter går tapt, og at oppkjøp over landegrensene mislykkes. I dette peker vi på kritiske faktorer knyttet til internasjonal kulturforståelse, og hvorfor og hvordan en organisasjon bør forholde seg til dette.

Foredraget holdes av:
Jan Erik Christensen, PhD i Kinesisk
Grunnlegger og CEO i Nordic China Business Hub AS ( www.ncbhub.com ) og Lær Kinesisk AS ( www.laerkinesisk.no ).

Pål Bråthen, Internasjonalist og Asia-ekspert
CEO i Tocircle Industries AS

Kurslengde: 2 x 45 minutter

 

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!