Kinesisk Etikette: Sosiale Normer og Skikker

Kina, med sin rike historie som strekker seg over 5000 år, er et land dypt forankret i tradisjon og kultur. Å forstå kinesisk etikette er essensielt for alle som ønsker å engasjere seg effektivt i sosiale, forretningsmessige eller diplomatiske sammenhenger innenfor landet. Denne artikkelen utforsker de viktigste sosiale normene og skikkene som styrer interaksjoner i Kina, og gir innsikt i hvordan man navigerer i dette intrikate kulturelle landskapet. For de som er interessert i å fordype seg og forbedre språkkunnskapene, kan du vurdere å melde deg på kinesiskkurs hos LC Chinese School.

Hilsener og Introduksjoner

I Kina er hilsener formelle og respektfulle. Den vanligste hilsenen er en lett bøy eller nikk med hodet. Håndtrykk er også vanlig, spesielt i forretningssammenhenger, men de pleier å være mildere enn vestlige håndtrykk. Når man møter noen for første gang, er det høflig å tiltale dem med deres tittel og etternavn. For eksempel, en lærer ville bli tiltalt som “Lærer Wang” (王老师, Wáng Lǎoshī) i stedet for bare “Mr. Wang”. Fornavn er generelt forbeholdt nære venner og familie.

Nyttige Fraser:

 • Hei: 你好 (Nǐ hǎo)
 • Hvordan har du det?: 你好吗? (Nǐ hǎo ma?)
 • Hyggelig å møte deg: 很高兴见到你 (Hěn gāoxìng jiàndào nǐ)
 • Mitt navn er…: 我叫… (Wǒ jiào…)
 • Hva heter du?: 你叫什么名字?(Nǐ jiào shénme míngzi?)
 • God morgen: 早上好 (Zǎoshang hǎo)
 • God kveld: 晚上好 (Wǎnshàng hǎo)

Grammatikkpunkt: Introduksjon av Seg Selv

På kinesisk er strukturen for å introdusere seg selv enkel. Her er en oversikt:

Struktur:

 • Subjekt + Verb + Objekt
 • 我叫… (Wǒ jiào…) – Mitt navn er…

Eksempeldialog:

Person A: 你好,我叫李华。(Nǐ hǎo, wǒ jiào Lǐ Huá.) – Hei, jeg heter Li Hua. Person B: 你好,李华,我叫王明。(Nǐ hǎo, Lǐ Huá, wǒ jiào Wáng Míng.) – Hei, Li Hua, jeg heter Wang Ming. Person A: 很高兴见到你。(Hěn gāoxìng jiàndào nǐ.) – Hyggelig å møte deg. Person B: 很高兴见到你。(Hěn gāoxìng jiàndào nǐ.) – Hyggelig å møte deg også.

Gavegiving Etikette

Gavegiving spiller en betydelig rolle i kinesisk kultur. Det er en måte å uttrykke respekt, takknemlighet og velvilje på. Når du gir en gave, er det vanlig å bruke begge hender som et tegn på respekt. Tilsvarende, når du mottar en gave, bør den aksepteres med begge hender og med et høflig uttrykk for takknemlighet.

Gaver bør være nøye valgt og kulturelt passende. Enkelte gjenstander, som klokker, skarpe gjenstander og hvite eller svarte ting, anses som uheldige og bør unngås. Rødt, derimot, er en lykkefarge og brukes ofte i gaveinnpakning. I tillegg er det høflig å nekte en gave en eller to ganger før man aksepterer den, for å demonstrere ydmykhet.

Nyttige Fraser:

 • Dette er en liten gave til deg: 这是给你的一点小礼物 (Zhè shì gěi nǐ de yīdiǎn xiǎo lǐwù)
 • Tusen takk: 非常感谢 (Fēicháng gǎnxiè)
 • Du er veldig snill: 你真好 (Nǐ zhēn hǎo)
 • Vennligst aksepter det: 请收下 (Qǐng shōu xià)

Grammatikkpunkt: Høflighet ved Gavegiving og Mottakelse

Høflighet er nøkkelen i gavegiving og mottakelse. Ordet 请 (qǐng) brukes ofte for å uttrykke høflighet, og 非常 (fēicháng) understreker graden av takknemlighet eller respekt.

Struktur:

 • 请 + Verb (f.eks., 请收下, qǐng shōu xià – Vennligst aksepter)
 • 非常 + Adjektiv (f.eks., 非常感谢, fēicháng gǎnxiè – Veldig takknemlig)

Eksempeldialog:

Person A: 这是给你的一点小礼物。(Zhè shì gěi nǐ de yīdiǎn xiǎo lǐwù.) – Dette er en liten gave til deg. Person B: 哦,太感谢了!你真好。(Ó, tài gǎnxiè le! Nǐ zhēn hǎo.) – Å, tusen takk! Du er veldig snill. Person A: 请收下。(Qǐng shōu xià.) – Vennligst aksepter det. Person B: 谢谢。(Xièxiè.) – Takk.

Spiseetikette

Måltider er en viktig sosial aktivitet i Kina, og det er flere skikker å være oppmerksom på:

 • Sittearrangementer: Vertene sitter vanligvis vendt mot inngangen, med æresgjesten sittende til deres høyre. Det er høflig å vente på at verten skal indikere hvor du skal sitte.
 • Skåling: Skåling er vanlig, spesielt under formelle måltider. Verten starter vanligvis den første skålen, og det er vanlig å reise seg og løfte glasset. Når man klinker glassene, er det høflig å holde glasset litt lavere enn den andre personens som et tegn på respekt.
 • Spisepinner: Bruk spisepinner riktig; unngå å stikke dem oppreist i en bolle med ris, da dette ligner røkelsespinner brukt i begravelser. Ikke pek med spisepinnene eller tapp dem på bollen.
 • Deling av retter: Måltider serveres typisk i familie-stil, med delte retter plassert i midten av bordet. Det er høflig å prøve litt av alt og å ta mat med de felles serveringsbestikkene som tilbys.

Nyttige Fraser:

 • Vennligst ta litt mer: 请再吃一点 (Qǐng zài chī yīdiǎn)
 • Maten er deilig: 食物很好吃 (Shíwù hěn hào chī)
 • Skål!: 干杯! (Gānbēi!)
 • Kan jeg få regningen, vær så snill?: 请结账 (Qǐng jiézhàng)
 • Hvor er toalettet?: 洗手间在哪里?(Xǐshǒujiān zài nǎlǐ?)
 • Jeg er mett: 我吃饱了 (Wǒ chī bǎo le)

Grammatikkpunkt: Bruke “Vennligst” og “Takk”

Ordet 请 (qǐng) brukes ofte for å bety “vennligst,” mens 谢谢 (xièxiè) betyr “takk.”

Struktur:

 • 请 + Verb (f.eks., 请吃, qǐng chī – Vennligst spis)
 • 谢谢 + Substantiv/Verb (f.eks., 谢谢你, xièxiè nǐ – Takk)

Eksempeldialog:

Vert: 请再吃一点。(Qǐng zài chī yīdiǎn.) – Vennligst ta litt mer. Gjest: 谢谢,食物很好吃。(Xièxiè, shíwù hěn hào chī.) – Takk, maten er deilig. Vert: 干杯!(Gānbēi!) – Skål! Gjest: 干杯!(Gānbēi!) – Skål!

Sosiale Hierarkier og Respekt

Kinesisk samfunn legger stor vekt på hierarki og respekt for eldre og overordnede. I både sosiale og forretningsmessige sammenhenger er det viktig å anerkjenne og vise ærbødighet til de i høyere stillinger eller eldre i alder. For eksempel, når man går inn i et rom, går den høyest rangerte personen vanligvis først, og sitteplassene gjenspeiler ofte hierarkisk orden.

Nyttige Fraser:

 • Etter deg: 你先请 (Nǐ xiān qǐng)
 • Vennligst sitt her: 请坐这里 (Qǐng zuò zhèlǐ)
 • Jeg respekterer deg: 我尊敬你 (Wǒ zūnjìng nǐ)
 • Unnskyld meg: 劳驾 (Láojià)
 • Trenger du hjelp?: 你需要帮助吗?(Nǐ xūyào bāngzhù ma?)

Grammatikkpunkt: Uttrykke Høflighet og Ærbødighet

Å bruke høflig språk er avgjørende. Ordet 先 (xiān) betyr “først,” som viser ærbødighet når man lar noen gå foran.

Struktur:

 • 你 + Verb + 先 (f.eks., 你先请, nǐ xiān qǐng – Etter deg)
 • 请 + Verb + Substantiv (f.eks., 请坐, qǐng zuò – Vennligst sitt)

Eksempeldialog:

Senior Kollega: 你先请。(Nǐ xiān qǐng.) – Etter deg. Junior Kollega: 不,您先请。(Bù, nín xiān qǐng.) – Nei, du først. Senior Kollega: 请坐这里。(Qǐng zuò zhèlǐ.) – Vennligst sitt her. Junior Kollega: 谢谢。(Xièxiè.) – Takk.

Forretningsetikette

Forretningsinteraksjoner i Kina er bygget på grunnlaget av “guanxi” (关系, guānxì), som betyr relasjoner. Å bygge sterke, tillitsbaserte relasjoner er avgjørende for vellykkede forretningsforhold. Her er noen viktige punkter å vurdere:

 • Visittkort: Når du utveksler visittkort, bruk begge hender til å gi og motta dem. Ta et øyeblikk for å studere kortet du mottar før du legger det bort, som et tegn på respekt.
 • Møter: Punktlighet er viktig. Å ankomme i tide eller noen minutter tidlig viser respekt for den andre partens tid. Møter begynner ofte med småprat for å bygge relasjoner før man går inn på forretningssaker.
 • Forhandlinger: Tålmodighet er viktig i forhandlinger. Den kinesiske forhandlingsstilen kan være langsom og gjennomtenkt, med fokus på langsiktige fordeler og relasjoner i stedet for raske avtaler.

Nyttige Fraser:

 • Hyggelig å gjøre forretninger med deg: 很高兴和你做生意 (Hěn gāoxìng hé nǐ zuò shēngyì)
 • La oss jobbe sammen: 让我们一起合作 (Ràng wǒmen yīqǐ hézuò)
 • Vennligst kontakt meg: 请联系我 (Qǐng liánxì wǒ)
 • Vi setter pris på ditt samarbeid: 我们感谢你的合作 (Wǒmen gǎnxiè nǐ de hézuò)

Eksempeldialog:

Et Forretningsmøte: Mr. Li: 李先生 (Lǐ xiānsheng) Ms. Wang: 王小姐 (Wáng xiǎojiě)

Mr. Li: 你好,王小姐,很高兴见到你。(Nǐ hǎo, Wáng xiǎojiě, hěn gāoxìng jiàndào nǐ.) – Hei, Ms. Wang, hyggelig å møte deg. Ms. Wang: 你好,李先生。我也很高兴见到你。(Nǐ hǎo, Lǐ xiānsheng. Wǒ yě hěn gāoxìng jiàndào nǐ.) – Hei, Mr. Li. Hyggelig å møte deg også. Mr. Li: 请坐,这里是您的位置。(Qǐng zuò, zhèlǐ shì nín de wèizhì.) – Vennligst sitt, her er ditt sete. Ms. Wang: 谢谢。我们今天讨论合作项目。(Xièxiè. Wǒmen jīntiān tǎolùn hézuò xiàngmù.) – Takk. I dag skal vi diskutere samarbeidsprosjektet. Mr. Li: 是的,希望我们的合作愉快。(Shì de, xīwàng wǒmen de hézuò yúkuài.) – Ja, jeg håper vårt samarbeid blir hyggelig.

Festivaler og Høytider

Å forstå kinesiske festivaler og høytider er også en viktig del av kulturell etikette. Større høytider inkluderer det kinesiske nyttåret, Mid-Autumn Festival og Dragon Boat Festival. I løpet av disse tidene er det vanlig å utveksle hilsener, gaver og gode ønsker.

Nyttige Fraser:

 • Godt nyttår: 新年快乐 (Xīnnián kuàilè)
 • God Mid-Autumn Festival: 中秋节快乐 (Zhōngqiū jié kuàilè)
 • God Dragon Boat Festival: 端午节快乐 (Duānwǔ jié kuàilè)
 • Ønsker deg lykke og velstand: 祝你幸福和繁荣 (Zhù nǐ xìngfú hé fánróng)

Eksempeldialog:

Kinesisk Nyttår: Vert: 新年快乐!(Xīnnián kuàilè!) – Godt nyttår! Gjest: 新年快乐!这是给你的红包。(Xīnnián kuàilè! Zhè shì gěi nǐ de hóngbāo.) – Godt nyttår! Dette er en rød konvolutt til deg. Vert: 太谢谢了!祝你幸福和繁荣。(Tài xièxiè le! Zhù nǐ xìngfú hé fánróng.) – Tusen takk! Ønsker deg lykke og velstand. Gjest: 谢谢,你也是!(Xièxiè, nǐ yě shì!) – Takk, du også!

Tilleggsordforråd og Fraser

Familie og Relasjoner:

 • Familie: 家庭 (Jiātíng)
 • Foreldre: 父母 (Fùmǔ)
 • Barn: 孩子 (Háizi)
 • Venn: 朋友 (Péngyǒu)
 • Kollega: 同事 (Tóngshì)

Nyttige Fraser:

 • Hvordan har familien din det?: 你的家庭怎么样?(Nǐ de jiātíng zěnmeyàng?)
 • Dette er min venn: 这是我的朋友 (Zhè shì wǒ de péngyǒu)
 • Jeg har to barn: 我有两个孩子 (Wǒ yǒu liǎng gè háizi)
 • Mine foreldre har det bra: 我的父母很好 (Wǒ de fùmǔ hěn hǎo)

Eksempeldialog:

Introduksjoner: Person A: 这是我的朋友,张伟。(Zhè shì wǒ de péngyǒu, Zhāng Wěi.) – Dette er min venn, Zhang Wei. Person B: 你好,张伟。(Nǐ hǎo, Zhāng Wěi.) – Hei, Zhang Wei. Zhang Wei: 你好,很高兴认识你。(Nǐ hǎo, hěn gāoxìng rènshí nǐ.) – Hei, hyggelig å møte deg. Person B: 我也很高兴认识你。(Wǒ yě hěn gāoxìng rènshí nǐ.) – Hyggelig å møte deg også.

Konklusjon

Å navigere i kinesisk etikette krever en forståelse for landets rike kulturelle arv og en forståelse av dets sosiale normer og skikker. Ved å vise respekt, praktisere ydmykhet og være oppmerksom på kulturelle nyanser, kan man fremme positive relasjoner og engasjere seg mer effektivt i det kinesiske samfunnet. Enten i sosiale, forretningsmessige eller formelle sammenhenger, viser det å følge disse skikkene respekt for tradisjonen og legger til rette for vellykkede interaksjoner. For å ytterligere forbedre din forståelse og ferdigheter, vurder å melde deg på kurs hos LC Chinese School.

Sign up for a free trial class here.

Sign up for classes here.

Learn more about our Chinese Summer Camp for Children here.

Learn about our Internship Program in China.

Get free Chinese learning resources.

Learn about China’s 2024 Offical Holiday Schedule

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!