Hovedkurs (språk)

I hovedkurset som vi i Lær Kinesisk tilbyr, er det et fokus på: a. kinesiske skrifttegn; b. pinyin (den offisielle metoden for å transkribere kinesisk i Kina); c. grunnleggende kinesisk grammatikk; d. uttaletrening og dialog; e. bygging av vokabular.

Hovedkurset er delt inn i 4 nivåer, basert på hvor mange kinesiske tegn man kan lese. Nivå 1 passer for de som kan lese 0-300 kinesiske tegn. Nivå 2, 300-700 tegn; nivå 3, 700-1300 tegn; nivå 4, 1300-1600 tegn. Kursene våre dekker HSK 1 til 6.

Man kan ta klassene 1 til 1, eller i gruppeklasser. Vi tilbyr både klasseromsundervisning og online klasser på Zoom.

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!