1 til 1 - Gruppeklasser

Lær Kinesisk tilbyr tilpassede kurs, for voksne – barn – business. Kinesiskursene våre gis som klasseundervisning eller online via Zoom.

I kursene fokuserer vi kinesiske setningsmønstre, bygging av et rikt kinesisk ordforråd, informasjon om kinesisk kultur og diskusjon.

Kinesiskkursense vår hjelper på en effektiv måte forbedre studenten sine kinesiskkunnskaper, kommuniksjon på kinesisk og forståelse av dagens samfunn i Kina.

Kursene tilbys 1 til 1, eller i gruppeklasser.

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!