10 Grunnleggende Kinesiske Verb Alle Bør Lære: En Guide til Å Utvide Ditt Kinesiske Vokabular

Læring av kinesiske verb er en viktig del av å mestre det kinesiske språket. Verbene er grunnleggende byggesteiner i setninger og gir informasjon om handlinger, tilstander og relasjoner mellom objekter og subjekter. I denne bloggposten vil vi utforske forskjellige kategorier av kinesiske verb og gi eksempler på hvordan de brukes i setninger. Dette vil hjelpe deg med å utvide vokabularet ditt og forbedre dine kommunikasjonsevner på kinesisk.

Sammendrag

  • Kinesiske verb er viktige for å kunne kommunisere på kinesisk
  • Verb for å snakke og kommunisere inkluderer “snakke”, “lytte” og “spørre”
  • Verb for å bevege seg og reise inkluderer “gå”, “kjøre” og “fly”
  • Verb for å spise og drikke inkluderer “spise”, “drikke” og “smake”
  • Verb for å lære og studere inkluderer “lære”, “studere” og “forstå”

Verb for å snakke og kommunisere

Når det gjelder å snakke og kommunisere på kinesisk, er det flere vanlige verb som er nyttige å lære. Et av de mest grunnleggende verbene er “说” (shuō), som betyr “å si” eller “å snakke”. For eksempel kan du si “我说中文” (wǒ shuō zhōngwén), som betyr “jeg snakker kinesisk”. Et annet nyttig verb er “听” (tīng), som betyr “å høre” eller “å lytte”. Du kan si “我听不懂” (wǒ tīng bù dǒng), som betyr “jeg forstår ikke”. Andre verb inkluderer “问” (wèn) for “å spørre”, “回答” (huídá) for “å svare” og “交流” (jiāoliú) for “å kommunisere”.

Verb for å bevege seg og reise

Når det gjelder å bevege seg og reise på kinesisk, er det også flere nyttige verb å lære. Et av de mest brukte verbene er “走” (zǒu), som betyr “å gå” eller “å reise”. For eksempel kan du si “我要走了” (wǒ yào zǒu le), som betyr “jeg må gå nå”. Et annet nyttig verb er “坐” (zuò), som betyr “å sitte” eller “å ta”. Du kan si “我坐公交车去学校” (wǒ zuò gōngjiāochē qù xuéxiào), som betyr “jeg tar bussen til skolen”. Andre verb inkluderer “开车” (kāichē) for “å kjøre”, “飞” (fēi) for “å fly” og “游泳” (yóuyǒng) for “å svømme”.

Verb for å spise og drikke

 

Navn Beskrivelse Eksempel
Spise Handlingen å ta inn mat gjennom munnen Jeg spiser en brødskive til frokost
Drikke Handlingen å ta inn væske gjennom munnen Jeg drikker en kopp kaffe til frokost
Svelge Handlingen å få mat eller drikke ned i magen Jeg svelger pillen med et glass vann
Tygg Handlingen å male maten med tennene for å gjøre den lettere å svelge Jeg tygger maten godt før jeg svelger
Sulten En følelse av at man trenger mat Jeg er veldig sulten og trenger å spise noe
Tørst En følelse av at man trenger væske Jeg er veldig tørst og trenger å drikke noe

Når det gjelder å spise og drikke på kinesisk, er det flere vanlige verb som er nyttige å lære. Et av de mest brukte verbene er “吃” (chī), som betyr “å spise”. For eksempel kan du si “我喜欢吃中国菜” (wǒ xǐhuān chī zhōngguó cài), som betyr “jeg liker å spise kinesisk mat”. Et annet nyttig verb er “喝” (hē), som betyr “å drikke”. Du kan si “我喝咖啡” (wǒ hē kāfēi), som betyr “jeg drikker kaffe”. Andre verb inkluderer “尝试” (chángshì) for “å prøve”, “点” (diǎn) for “å bestille” og “煮” (zhǔ) for “å koke”.

Verb for å lære og studere

Når det gjelder å lære og studere på kinesisk, er det flere nyttige verb å lære. Et av de mest brukte verbene er “学习” (xuéxí), som betyr “å lære” eller “å studere”. For eksempel kan du si “我正在学习中文” (wǒ zhèngzài xuéxí zhōngwén), som betyr “jeg studerer kinesisk nå”. Et annet nyttig verb er “记住” (jìzhù), som betyr “å huske”. Du kan si “我记不住这个字” (wǒ jì bù zhù zhège zì), som betyr “jeg husker ikke dette tegnet”. Andre verb inkluderer “练习” (liànxí) for “å øve”, “理解” (lǐjiě) for “å forstå” og “提问” (tíwèn) for “å stille spørsmål”.

Verb for å jobbe og jobb

Når det gjelder å jobbe og jobb på kinesisk, er det flere vanlige verb som er nyttige å lære. Et av de mest brukte verbene er “工作” (gōngzuò), som betyr “å jobbe”. For eksempel kan du si “我每天都工作” (wǒ měitiān dōu gōngzuò), som betyr “jeg jobber hver dag”. Et annet nyttig verb er “找工作” (zhǎo gōngzuò), som betyr “å lete etter jobb”. Du kan si “我正在找工作” (wǒ zhèngzài zhǎo gōngzuò), som betyr “jeg leter etter jobb nå”. Andre verb inkluderer “辞职” (cízhí) for “å si opp”, “加班” (jiābān) for “å jobbe overtid” og “面试” (miànshì) for “å ha jobbintervju”.

Verb for å leke og ha det gøy

Når det gjelder å leke og ha det gøy på kinesisk, er det flere nyttige verb å lære. Et av de mest brukte verbene er “玩” (wán), som betyr “å leke” eller “å ha det gøy”. For eksempel kan du si “我们一起玩吧” (wǒmen yīqǐ wán ba), som betyr “la oss leke sammen”. Et annet nyttig verb er “跳舞” (tiàowǔ), som betyr “å danse”. Du kan si “我喜欢跳舞” (wǒ xǐhuān tiàowǔ), som betyr “jeg liker å danse”. Andre verb inkluderer “唱歌” (chànggē) for “å synge”, “看电影” (kàn diànyǐng) for “å se på film” og “游戏” (yóuxì) for “å spille spill”.

Verb for å kjøpe og selge

Når det gjelder å kjøpe og selge på kinesisk, er det flere vanlige verb som er nyttige å lære. Et av de mest brukte verbene er “买” (mǎi), som betyr “å kjøpe”. For eksempel kan du si “我想买一本书” (wǒ xiǎng mǎi yī běn shū), som betyr “jeg vil kjøpe en bok”. Et annet nyttig verb er “卖” (mài), som betyr “å selge”. Du kan si “我在网上卖东西” (wǒ zài wǎngshàng mài dōngxī), som betyr “jeg selger ting på nettet”. Andre verb inkluderer “付款” (fùkuǎn) for “å betale”, “退货” (tuìhuò) for “å returnere varer” og “砍价” (kǎnjià) for “å prute”.

Verb for å hjelpe og støtte

Når det gjelder å hjelpe og støtte på kinesisk, er det flere nyttige verb å lære. Et av de mest brukte verbene er “帮助” (bāngzhù), som betyr “å hjelpe”. For eksempel kan du si “我需要帮助” (wǒ xūyào bāngzhù), som betyr “jeg trenger hjelp”. Et annet nyttig verb er “支持” (zhīchí), som betyr “å støtte”. Du kan si “我支持你” (wǒ zhīchí nǐ), som betyr “jeg støtter deg”. Andre verb inkluderer “理解” (lǐjiě) for “å forstå”, “鼓励” (gǔlì) for “å oppmuntre” og “安慰” (ānwèi) for “å trøste”.

Konklusjon

I denne bloggposten har vi utforsket forskjellige kategorier av kinesiske verb og gitt eksempler på hvordan de brukes i setninger. Ved å lære disse verbene vil du kunne utvide vokabularet ditt og forbedre dine kommunikasjonsevner på kinesisk. For å lære flere kinesiske verb, anbefales det å bruke en kombinasjon av studiemateriell, praksis med morsmålsbrukere og eksponering for autentiske kinesiske tekster og samtaler. Fortsett å øve og lær, og snart vil du kunne mestre kinesiske verb på en naturlig og flytende måte.

Kontakt vår kontaktlærer, Chen Huimin, på info@lcchineseschool.com hvis du vil lære kinesisk eller har flere spørsmål om våre kinesiske programmer.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!