15 essensielle kinesiske uttrykk for forretningsforhandlinger

Å lære kinesiske uttrykk for forretningsforhandlinger er avgjørende for å lykkes i dagens globale marked. Kina er en av verdens største økonomier, og kinesiske selskaper spiller en stadig viktigere rolle i internasjonal handel. Å kunne kommunisere effektivt på kinesisk vil ikke bare hjelpe deg med å bygge tillit og forståelse, men det vil også gi deg en konkurransefordel i forretningsforhandlinger.

Sammendrag

  • Kinesiske forretningsforhandlinger krever en forståelse av kinesisk kultur og uttrykk.
  • Læring av kinesiske uttrykk kan hjelpe deg med å bygge tillit og forståelse.
  • Nøkkeluttrykk for å starte en samtale og presentere deg selv er viktig i kinesiske forretningsforhandlinger.
  • Uttrykk for å forhandle og komme til enighet om avtaler er avgjørende for suksess i kinesiske forretningsforhandlinger.
  • Å uttrykke takknemlighet og respekt er viktig i kinesiske forretningsforhandlinger.

 

Viktigheten av å lære kinesiske uttrykk for forretningsforhandlinger

Det er flere grunner til hvorfor det er avgjørende å lære kinesiske uttrykk for forretningsforhandlinger. For det første viser det respekt og interesse for kinesisk kultur og forretningspraksis. Dette kan bidra til å bygge tillit og etablere et godt forhold til dine kinesiske forretningspartnere.

For det andre kan det hjelpe deg med å unngå misforståelser og feiloversettelser som kan oppstå når du kommuniserer gjennom tolker eller oversettere. Å kunne uttrykke deg selv direkte på kinesisk vil sikre at dine budskap blir formidlet nøyaktig og tydelig.

Hvordan kinesiske uttrykk kan hjelpe deg med å bygge tillit og forståelse

Kinesiske uttrykk kan være svært nyttige når du prøver å etablere kontakt og bygge relasjoner med kinesiske forretningspartnere. Å kunne bruke noen enkle uttrykk på kinesisk vil vise at du er interessert i deres kultur og språk, og det vil hjelpe deg med å skape en mer personlig forbindelse.

For eksempel kan du bruke uttrykk som “你好Nǐ hǎo” (hei) og “谢谢Xièxiè” (takk) for å vise høflighet og respekt. Du kan også bruke uttrykk som “我很高兴认识你Wǒ hěn gāoxìng rènshi nǐ” (jeg er veldig glad for å møte deg) for å uttrykke din glede over å møte dine kinesiske forretningspartnere.

Nøkkeluttrykk for å starte en samtale og presentere deg selv

Når du starter en samtale eller presenterer deg selv i en forretningskontekst, er det viktig å kunne bruke riktige kinesiske uttrykk. Her er noen nøkkeluttrykk som kan være nyttige:

– “你好Nǐ hǎo” (hei) – Dette er den vanligste måten å hilse på noen på kinesisk.
– “我叫……Wǒ jiào…” (jeg heter…) – Bruk dette uttrykket når du presenterer deg selv.
– “请问,你是哪里人?Qǐngwèn, nǐ shì nǎlǐ rén?” (unnskyld, hvor er du fra?) – Dette uttrykket kan være nyttig når du prøver å bli kjent med noen.

Hvordan uttrykke interesse og forståelse for kinesisk kultur og forretningspraksis

For å vise interesse og forståelse for kinesisk kultur og forretningspraksis, kan du bruke følgende uttrykk:

– “我很喜欢中国文化Wǒ hěn xǐhuān zhōngguó wénhuà” (jeg liker kinesisk kultur veldig godt) – Dette uttrykket viser din interesse for kinesisk kultur.

Vokabular for å diskutere priser og betalingsvilkår

Når du diskuterer priser og betalingsvilkår i en forretningskontekst, er det viktig å kunne bruke riktige kinesiske uttrykk. Her er noen nøkkeluttrykk som kan være nyttige:

– “多少钱?Duōshǎo qián?” (hvor mye koster det?) – Bruk dette uttrykket når du spør om prisen på noe.

Uttrykk for å forhandle og oppnå avtaler

Når du forhandler og oppnår avtaler i en forretningskontekst, er det viktig å kunne bruke riktige kinesiske uttrykk. Her er noen nøkkeluttrykk som kan være nyttige:

– “我们能下降价格吗?Wǒmen néng xiàjiàng jiàgé ma?” (kan vi senke prisen?) – Bruk dette uttrykket når du prøver å forhandle om prisen.
– “我们能一起合作吗?Wǒmen néng yīqǐ hézuò ma?” (kan vi samarbeide?) – Dette uttrykket viser din vilje til å samarbeide med dine kinesiske forretningspartnere.

Hvordan uttrykke takknemlighet og respekt i forretningsforhandlinger

For å uttrykke takknemlighet og respekt i forretningsforhandlinger, kan du bruke følgende uttrykk:

– “谢谢你的帮助Xièxiè nǐ de bāngzhù” (takk for hjelpen din) – Dette uttrykket viser din takknemlighet for hjelpen du har mottatt.
– “我很感谢你的支持Wǒ hěn gǎnxiè nǐ de zhīchí” (jeg setter stor pris på støtten din) – Dette uttrykket viser din takknemlighet for støtten du har fått.

Vokabular for å diskutere logistikk og leveringsvilkår

Når du diskuterer logistikk og leveringsvilkår i en forretningskontekst, er det viktig å kunne bruke riktige kinesiske uttrykk. Her er noen nøkkeluttrykk som kan være nyttige:

– “我们能在几天内发货吗?Wǒmen néng zài jǐ tiān nèi fāhuò ma?” (kan vi levere innen noen dager?) – Bruk dette uttrykket når du spør om leveringstiden.
– “你能把发货地址给我吗?Nǐ néng bǎ fā huò dìzhǐ gěi wǒ ma?” (kan du gi meg leveringsadressen?) – Dette uttrykket kan være nyttig når du trenger å få leveringsadressen.

Konklusjon og oppsummering av nøkkeluttrykk for forretningsforhandlinger på kinesisk

Å lære kinesiske uttrykk for forretningsforhandlinger er avgjørende for å lykkes i dagens globale marked. Det hjelper deg med å bygge tillit og forståelse, og det gir deg en konkurransefordel i forretningsforhandlinger. Ved å bruke riktige kinesiske uttrykk kan du etablere kontakt, vise interesse og respekt, diskutere priser og betalingsvilkår, forhandle og oppnå avtaler, og uttrykke takknemlighet og respekt. Så hvis du ønsker å lykkes i forretningsforhandlinger med kinesiske partnere, er det viktig å investere tid og ressurser i å lære kinesiske uttrykk.

Kontakt vår kontaktlærer, Chen Huimin, på info@lcchineseschool.com hvis du vil lære kinesisk eller har flere spørsmål om våre kinesiske programmer.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!