18 MÅTER Å SI “HEI” PÅ KINESISK

‎Når en person begynner å lære kinesisk, er en av de første tingene de lærer å si “hei”. De lærer alltid at for å si “hei” på kinesisk, må de si‎ nĭ hǎo 你好. ‎Imidlertid er det mange andre måter å si Hei på kinesisk, og hver måte har sin unikhet.‎

‎I denne artikkelen lærer vi deg deg hvordan du sier Hei på den beste måten på kinesisk, og i hvilke situasjoner hilsenene er mest vanlige.‎

1 NĬ HǍO 你好 HALLO!

Nĭ hǎo 你好 ‎er bare en av de mange måtene kinesere sier hei på. Mesteparten av tiden er det ikke engang det man bruker oftest! Finn ut noen av de mange måtene å si “hei” på kinesisk ved å lese videre.‎

Nĭ hǎo 你好 ‎er hilsenen som oftest undervises i lærebøker i kinesisk for nybegynnere. Uttrykket består av tegnene‎ nĭ 你 du og hǎo 好 bra, god, ‎Det betyr “du er god”. Hvis du nettopp begynte å lære kinesisk, gjør du ikke noe galt ved å bruke‎ nĭ hǎo 你好 ‎for å si “hallo”. ‎‎Så ikke bekymre deg hvis det er den eneste hilsenen du har lært til nå.‎

‎Men hvis du tar hensyn til hvordan kinesere hilser på hverandre, vil du vanligvis ikke høre dem si‎ nĭ hǎo 你好. ‎Dette er fordi‎ nĭ hǎo 你好 ‎er en noe formell hilsen som kan høres stiv ut på kinesisk.‎ Nĭ hǎo 你好 ‎brukes vanligvis ikke blant venner. Det er når man møter nye personer  kinesisere bruker dette ordet.‎

‎Hvis du samler to personer på omtrent samme alder som ser hverandre som likeverdige, kan de si‎, nĭhǎo, nĭhǎo 你好,你好 ‎mens vi håndhilser på hverandre. Hvis de allerede kjenner hverandre, er det mer sannsynlig at de bruker en mindre formell måte å si hei på.‎

Nĭ hǎo 你好 ‎brukes også noen ganger som en skriftlig hilsen fra en sjef til en ansatt under dem. Husk imidlertid at det høres mer formelt ut enn mange av de andre vanlige måtene å si hei på, som vist nedenfor.‎

 

2 NÍN HǍO 您好 HEI (HØFLIG)!‎

‎Mange mennesker som nettopp har begynt å lære kinesisk har lært at den riktige måten å si hei på er ‎nín hǎo 您好. ‎Hvis du nettopp har begynt å lære kinesisk, bør du huske at ‎nín hǎo 您好 viser ‎respekt. Forskjellen mellom nĭ‎ og nín 您 ‎er at‎ nín 您 i uttrykket nín hǎo 您好 har xīn 心‎ den kinesiske karakteren for hjerte under den.‎

‎Denne detaljen kan tas som et tegn på at‎ ‎hǎo 您好 ‎‎er mer inderlig. Når du møter noen som er mye eldre enn deg, en lærer, en sjef eller andre viktige personer, er dette den beste måten å si hei på. Det kan også brukes til å vise respekt for første gang til noen du ikke kjenner godt og bruker‎ nín hǎo 您好‎ i skriftlig form som hilsen for mer formell korrespondanse.‎

 

3 JIǓYǍNG 久仰 OR JǏU YǍNG DÀ MÍNG 久仰大名 HEI, HYGGELIG Å TREFFE DEG!‎

‎I Kina er dette en veldig høflig måte å si hei på.‎ Jiǔyǎng 久仰 ‎betyr: “Jeg har ventet lenge på å få møte deg.” Eller: “Du har imponert meg i lang tid.”‎

‎Dette er en vanlig måte å starte en samtale med noen du liker eller vil være hyggelig mot. Det er ikke en vanlig måte for venner å si “hei” eller “hyggelig å møte deg”, fordi‎ jiǔyǎng 久仰 ‎brukes bare første gang du møter noen.‎

iStock 1241178021  

 

4 DÀJIĀ HǍO 大家好 HALLO ALLE SAMMEN!‎

If you’re looking for a way to say hello to a group, you’ve come to the right place. Dàjiā 大家 means everyone in Chinese, so this greeting literally means “everyone good.” But “hello, everyone” is a better way to translate it. This is a great way to say hello to a group.

You’ll soon see that you can make many Chinese greetings by adding hǎo  after characters that stand for the person or people you want to talk to. The same is true of dàjiā hǎo 大家好.

Greetings are often made by putting hǎo 好 after the characters, showing what time of day it is. This is demonstrated by the sentence xiàwǔ hǎo 下午好 ‎God ettermiddag.‎

 

5 XÌNG HUÌ 幸会 HYGGELIG Å HILSE PÅ DEG!‎

‎Dette er en mer uformell måte som du bruker med folk på din alder og i samme posisjon som deg selv. Etter å ha møtt noen for første gang og hilset med et håndtrykk, er det riktig å si ‎xìng huì 幸会Hyggelig å hilse på deg.‎

‎Denne setningen kan brukes med mennesker i alle aldre. Det ville ikke være galt å bruke ‎xìng huì 幸会 ‎når du møter ‎‎foreldrene‎‎ til vennene dine, en sjef eller en lærer for første gang.‎

 

6 LǍOSHĪ HǍO 老师好 HALLO, LÆRER!‎

‎Hvis du lærer kinesisk, kan det være lurt å si til læreren din: ‎lǎoshī hǎo 老师好‎ som betyr “læreren god” eller “Hei, lærer.”‎

‎Mønsteret for denne hilsenen ligner på ‎nĭ hǎo 你好 and dàjiā hǎo 大家好 ‎over. For å gjøre det, skriv først bokstavene til personen du vil adressere, i dette tilfellet læreren din eller‎ lǎoshī 老师.‎ Deretter legger du til ‎hǎo 好.

‎I mange land kalles lærere av både titler og etternavn, akkurat som alle andre. Men i Kina kalles lærere ofte‎ lǎoshī 老师.‎ Det er også vanlig å hilse på lærere med‎ lǎoshī hǎo 老师好 ‎selv om de ikke er din egen lærer du snakker med. Den Konfutsianske tenkemåten og livsstilen med vekt på viktigheten av læring og utdanning påvirker fortsatt det kinesiske samfunnet i dag. På grunn av dette ser folk på lærere med høy respekt. Det er også vanlig å kalle respekterte mennesker som har en ferdighet i noe for lǎoshī 老师,‎ for eksempel en sanger, for å vise at du respekterer og beundrer dem.‎

 

7 QÙ NǍ? 去哪? ‎HVOR SKAL DU?‎

‎Det er vanlig for kineere å si hei ved å si ‎‎Qù nǎ? 去哪? Hvor skal du? ‎‎Du kan for eksempel si dette til en nabo du kjenner, og er en måte å vise vennligheten din på.‎

 

8 XIÀWǓ HǍO下午好 GOD ETTERMIDDAG!‎

‎En annen vanlig måte å starte en hilsen på er å bruke tidfspunktet på dagen du skal møte personen du hilser på. Hvis du skal møte noen om ettermiddagen, som er ‎xiàwǔ 下午 ‎i Mandarin, så si‎ xiàwǔ hǎo下午好 ‎God ettermiddag‎‎.‎

 

9 WǍNSHÀNG HǍO 晚上好  GOD KVELD!‎

‎Etter mønsteret beskrevet ovenfor, hvis du møter noen om kvelden, kan du si‎ wǎnshàng 晚上 evening ‎som hilsen. Her sier du:‎ wǎnshàng 晚上 evening ‎og legger til‎ hǎo 好 god ‎på slutten. Så hilsenen din blir bli ‎wǎnshàng hǎo 晚上好.

‎Du kan bli fristet til å bruke disse ordene fordi du tror at dette er en måte å si farvel på. Men på kinesisk‎ wǎnshàng hǎo 晚上好 ‎betyr ‎‎”god kveld” ‎‎og er en hilsen, og ikke en måte å si god natt på.‎

‎Hvis du vil fortelle noen god natt på kinesisk, bør du si‎ ‎wǎn ān 晚安 God natt. ‎‎ Akkurat som på andre språk, er det på kinesisk mange måter å hilse avhenging av tidspunktet på dagen.‎

 

10 ZǍOSHÀNG HǍO 早上好 GOD MORGEN!‎

Use the word for morning to greet someone in the morning, which is zǎoshàng 早上, followed by hǎo 好 good. ‎Dette gir standardhilsenen‎ zǎoshàng hǎo 早上好 god morgen.‎

 

11 ZǍO 早 GOD MORGEN (UFORMELL)!‎

‎Det er også mulig å si‎ zǎo 早, ‎som betyr god morgen.‎ ‎Mens‎ zǎo 早 ‎og ‎zǎoshàng hǎo 早上好 ‎er begge mer eller mindre de samme, så er‎ zǎo 早  litt mindre formelt.‎

Zǎo 早 kan brukes blant venner eller personer du allerede kjenner.‎ Zǎoshanghǎo 早上好‎ ‎‎er mer formelt og er bedre når du snakker med eldre mennesker, sjefer og mennesker du nettopp har møtt.‎

 

12 WÉI 喂 HEI (NÅR DU SVARER PÅ TELEFONEN)‎

‎Wéi 喂 Hello‎‎ er en hilsen som bare brukes til å svare på telefonen i Kina.‎

‎Hvis du svarer på telefonen ved å si ‎nĭhǎo 你好 Hello, ‎så høres dette rart ut. I stedet svarer de fleste på telefonen ved å si ‎wéi 喂 ‎i en stigende andre tone som et spørsmål, mer som ‎‎”Hvem er det?”.‎

‎Hvis du vil være hyggeligere mot en viktig person på den andre enden av linjen, kan du også si‎ nĭ hǎo 你好.‎ Det høres imidlertid bedre ut å si ‎wéi, nĭ hǎo 喂, 你好 ‎enn å bare si‎ nĭ hǎo 你好 alene.

 

13 WÈI 喂 HEI (SVAREr PÅ TELEFONEN ELLER SOM ET UTROP FOR Å FÅ ‎OPPMERKSOMHET)

‎I tillegg til‎ wéi 喂 ‎med en stigende tone (wéi), kan du også si‎ wèi 喂‎ med en fallende tone – den fjerde tonen. ‎Wèi 喂 ‎kan noen ganger brukes som et utropstegn for å få andres oppmerksomhet, eller til å svare på telefonen.‎

‎Det er mer vanlig å si ‎wèi 喂‎ med den fjerde tonen på telefonen når du vet hvem den andre personen er, eller om noen er stresset eller i dårlig temperament. I disse situasjonene er det ikke slik at du virkelig virkelig ønsker å snakke med den andre personen. Derfor bruker du den fjerde tonen og ikke‎‎ Wéi 喂‎ ‎i den andre tonen.‎

 

14 NĬ CHĪ LE MA 你吃了吗 HAR DU SPIST?‎

‎Noen ganger lærer de som studerer kinesisk at‎ ‎Nĭ chī le ma? 你吃了吗? Har du spist?‎‎ er en hilsen som brukes som en invitasjon til et måltid. Dette er imidlertid ikke tilfelle. Det er bare noe som er “fint å si.” Så det er vanligvis lett å svare selv om du ikke har spist noe:‎ Chī le, nĭ ne? 吃了, 你呢? ‎Som betyr: “Jeg har spist, og du?”‎

Nĭ chī le ma 你吃了吗 ‎viser hvor viktig mat er i kinesisk kultur. Husk imidlertid at denne hilsenen vanligvis ikke brukes når folk møtes for første gang. Dette spørsmålet brukes vanligvis bare når du hilser på folk du allerede kjenner fra før.‎

 

15 ZUÌJÌN HǍO MA? 最近好吗? “HVORDAN HAR DU HATT DET I DET SISTE?”‎

Zuìjìn 最近 ‎betyr ‎‎i det siste.‎‎ Du bør bare bruke‎ Zuìjìn hǎo ma? 最近好吗? ‎hvis du ikke har sett personen på lenge.‎

 

16 HĀI 嗨 HI!

Hāi 嗨 ‎er en uformell måte for unge mennesker bruker for å si hei til sine venner og andre mennesker på samme alder. Det er et engelsk ord som har blitt lånt til kinesisk. Den kinesiske versjonen av det engelske ordet “hei”. ‎Hāi 嗨 ‎er en populær hilsen online i Kina og blant unge kinesere.‎

 

17 HĒI 嘿 HEY!

‎Som‎ hāi 嗨 ‎over‎ ‎hēi 嘿 ‎‎er et låneord som kommer fra engelsk. Det høres ut som den uformelle engelske hilsenen “hei” og betyr det samme.‎

‎Som‎ hāi 嗨, hēi 嘿 ‎er en uformell måte for unge mennesker i byer å si hei til venner eller andre mennesker på deres alder. Det kan også skrives og brukes på sosiale medier. Du kan snakke med alle hvis du kjenner både de formelle og uformelle måtene å si hei på kinesisk.‎

 

18 HĀ LÓU 哈喽 HALLO!

‎Som ‎hāi 嗨 ‎og‎ hēi 嘿, kommer hālóu 哈喽 fra det engelske språket. Denne hilsenen høres ut som det engelske ordet “hallo”. Det er en uformell, leken måte å si hei på.‎

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!