Å Mestre Forretningskinesisk: Essensielle Fraser for Vellykket Kommunikasjon i det Kinesiske Markedet

Etter hvert som Kina fortsetter å befeste sin posisjon som en global økonomisk stormakt, har betydningen av å mestre forretningskinesisk aldri vært viktigere. For profesjonelle som ønsker å lykkes i det kinesiske markedet, er effektiv kommunikasjon nøkkelen. Dette innebærer ikke bare å forstå språket, men også å gripe de kulturelle nyansene som ligger til grunn for forretningsinteraksjoner. Denne artikkelen utforsker essensielle fraser og tips for å mestre forretningskinesisk, og gir et omfattende verktøysett for alle som ønsker å navigere i det komplekse kinesiske forretningsmiljøet.

Viktigheten av Forretningskinesisk

Kinas raske økonomiske vekst og sin sentrale rolle i internasjonal handel gjør landet til et attraktivt mål for bedrifter over hele verden. Slik som situasjonen er nå, er Kina en ledende aktør innen industrier som teknologi, produksjon, finans og detaljhandel. For å effektivt engasjere seg med kinesiske partnere, kunder og kolleger er en god beherskelse av forretningskinesisk uunnværlig.

Å lære forretningskinesisk går utover bare vokabular; det innebærer å forstå formaliteter, hierarkier og kommunikasjonens subtiliteter som er dypt forankret i kinesisk kultur. Denne språklige ferdigheten kan åpne dører til nye muligheter, styrke forretningsforhold og forbedre tverrkulturell forståelse. I tillegg blir det ofte sett på som et tegn på respekt og engasjement å gjøre en innsats for å snakke kinesisk, noe som kan øke din troverdighet og forhold til kinesiske motparter betydelig.

Essensielle Fraser for Forretningskommunikasjon

Her er noen essensielle fraser kategorisert etter deres typiske bruk i forretningssammenhenger. Hver frase er gitt med sin pinyin (fonetisk transkripsjon) og sin engelske oversettelse.

Hilsener og Introduksjoner

 1. 您好 (Nín hǎo) – Hallo (formelt)
 2. 很高兴见到您 (Hěn gāoxìng jiàn dào nín) – Hyggelig å møte deg
 3. 我是 [din navn] (Wǒ shì [nǐ de míngzì]) – Jeg er [ditt navn]
 4. 请问您贵姓? (Qǐngwèn nín guì xìng?) – Kan jeg få vite etternavnet ditt? (høflig/formelt)
 5. 你来自哪里 (Nǐ láizì nǎlǐ) – Hvor kommer du fra?
 6. 你在哪家公司工作? (Nǐ zài nǎ jiā gōngsī gōngzuò?) – Hvilket selskap jobber du for?
 7. 请多多指教 (Qǐng duōduō zhǐjiào) – Vær så snill å gi meg din veiledning (vanlig høflig uttrykk)

Å Arrangere Møter

 1. 我们可以安排一个会议吗? (Wǒmen kěyǐ ānpái yīgè huìyì ma?) – Kan vi arrangere et møte?
 2. 您的时间方便吗? (Nín de shíjiān fāngbiàn ma?) – Er dette tidspunktet beleilig for deg?
 3. 会议将在哪里举行? (Huìyì jiāng zài nǎlǐ jǔxíng?) – Hvor vil møtet bli holdt?
 4. 请确认您的出席 (Qǐng quèrèn nín de chūxí) – Vennligst bekreft din deltakelse
 5. 会议的议程是什么? (Huìyì de yìchéng shì shénme?) – Hva er dagsordenen for møtet?
 6. 我们何时可以见面? (Wǒmen héshí kěyǐ jiànmiàn?) – Når kan vi møtes?
 7. 我们需要提前准备什么材料吗? (Wǒmen xūyào tíqián zhǔnbèi shénme cáiliào ma?) – Trenger vi å forberede noen materialer på forhånd?

Under Møter

 1. 请坐 (Qǐng zuò) – Vennligst sitt
 2. 我们开始吧 (Wǒmen kāishǐ ba) – La oss begynne
 3. 请看这个文件 (Qǐng kàn zhège wénjiàn) – Vennligst se på dette dokumentet
 4. 您的意见是什么? (Nín de yìjiàn shì shénme?) – Hva er din mening?
 5. 可以详细解释一下吗? (Kěyǐ xiángxì jiěshì yīxià ma?) – Kan du forklare det i detalj?
 6. 这是什么意思? (Zhè shì shénme yìsi?) – Hva betyr dette?
 7. 您有什么建议? (Nín yǒu shénme jiànyì?) – Har du noen forslag?
 8. 我们需要达成共识 (Wǒmen xūyào dáchéng gòngshí) – Vi må komme til en enighet

Forhandlinger og Diskusjon av Vilkår

 1. 我们可以讨论价格吗? (Wǒmen kěyǐ tǎolùn jiàgé ma?) – Kan vi diskutere prisen?
 2. 这个价格是否可以再谈? (Zhège jiàgé shìfǒu kěyǐ zài tán?) – Kan vi forhandle om denne prisen videre?
 3. 我们需要考虑一下 (Wǒmen xūyào kǎolǜ yīxià) – Vi trenger å vurdere dette
 4. 这个条件我们可以接受 (Zhège tiáojiàn wǒmen kěyǐ jiēshòu) – Vi kan akseptere disse vilkårene
 5. 我们期望更好的条件 (Wǒmen qīwàng gèng hǎo de tiáojiàn) – Vi forventer bedre vilkår
 6. 这是我们的最终报价 (Zhè shì wǒmen de zuìzhōng bàojià) – Dette er vårt endelige tilbud
 7. 这个提议对我们来说很有吸引力 (Zhège tíyì duì wǒmen lái shuō hěn yǒu xīyǐnlì) – Dette forslaget er veldig attraktivt for oss
 8. 您能接受这些条款吗? (Nín néng jiēshòu zhèxiē tiáokuǎn ma?) – Kan du akseptere disse vilkårene?

Avslutte Avtaler

 1. 很高兴与您合作 (Hěn gāoxìng yǔ nín hézuò) – Det er en glede å samarbeide med deg
 2. 我们达成协议了 (Wǒmen dáchéng xiéyì le) – Vi har kommet til enighet
 3. 请签署合同 (Qǐng qiānshǔ hétóng) – Vennligst signer kontrakten
 4. 合同的条款已经确认 (Hétóng de tiáokuǎn yǐjīng quèrèn) – Kontraktens vilkår er bekreftet
 5. 期待未来的合作 (Qídài wèilái de hézuò) – Ser frem til fremtidig samarbeid
 6. 我们会在下周发货 (Wǒmen huì zài xià zhōu fāhuò) – Vi vil sende varene neste uke
 7. 请确认收货 (Qǐng quèrèn shōuhuò) – Vennligst bekreft mottak av varene
 8. 如果有任何问题,请随时联系我 (Rúguǒ yǒu rènhé wèntí, qǐng suíshí liánxì wǒ) – Hvis det er noen problemer, vennligst kontakt meg når som helst

Kulturelle Nyanser i Forretningskommunikasjon

Å forstå språket er én ting, men å gripe den kulturelle konteksten der det brukes er like viktig. Her er noen kulturelle nyanser å huske på når du kommuniserer i en kinesisk forretningssetting:

Formalitet og Respekt

Kinesisk forretningskultur legger stor vekt på formalitet og respekt. Å bruke titler og formelt språk, slik som “您” (nín) for “du” i stedet for det mer uformelle “你” (nǐ), er avgjørende. Å vise respekt for hierarki og senioritet er også essensielt for å opprettholde positive forretningsforhold. Denne formelle tilnærmingen strekker seg ofte til utveksling av visittkort, der kortene bør presenteres og mottas med begge hender, ledsaget av en lett bøy.

Guanxi (关系)

“Guanxi” refererer til nettverket av relasjoner og forbindelser som letter forretnings- og personlige interaksjoner. Å bygge og opprettholde god guanxi innebærer tillit, gjensidige tjenester og forståelse. Dette konseptet understreker viktigheten av personlige relasjoner i forretningsforhandlinger. Å utvikle sterk guanxi kan føre til mer vellykkede forhandlinger og langsiktige partnerskap, da det betyr et dypt nivå av gjensidig respekt og lojalitet.

Face (面子, miànzi)

“Face” representerer en persons rykte og sosiale status. I kinesisk kultur er det avgjørende å gi og opprettholde face i alle interaksjoner. Å unngå offentlig kritikk og sikre at komplimenter og positiv tilbakemelding blir gitt kan bidra til å bevare face for alle involverte parter. Å miste face kan være skadelig for forretningsforhold, så det er viktig å håndtere konflikter og kritikk diskret og respektfullt.

Indirekte Kommunikasjon

Kinesisk kommunikasjonsstil har en tendens til å være mer indirekte sammenlignet med vestlige stiler. Fraser kan være mindre eksplisitte, og det er ofte nødvendig å forstå impliserte betydninger og lese mellom linjene. Denne indirekte tilnærmingen bidrar til å unngå konfrontasjon og opprettholde harmoni. For eksempel kan en kinesisk forretningsperson si “Vi skal tenke på det” i stedet for å gi et direkte “Nei,” noe som noen ganger kan misforstås av dem som ikke er kjent med denne stilen.

Praktiske Tips for Å Lære Forretningskinesisk

 1. Immersiv Læring: Engasjer deg med innfødte talere og fordyp deg i miljøer der kinesisk snakkes. Dette kan akselerere læring og forbedre dine samtaleferdigheter. Delta på forretningsarrangementer, nettverk med kinesiske fagfolk, og til og med delta i språkutvekslingsprogrammer kan gi verdifull praksis.
 2. Bruk Teknologi: Bruk språklæringsapper, nettkurs og digitale ordbøker for å forbedre ditt vokabular og forståelse. Apper som Duolingo, HelloChinese og Anki flashcards kan være spesielt nyttige.
 3. Kulturelle Studier: Studer kinesisk kultur, tradisjoner og forretningsetikette for å komplementere dine språkkunnskaper og sikre respektfull og effektiv kommunikasjon. Å lese bøker om kinesiske forretningspraksiser, se kinesiske filmer og følge kinesiske nyheter kan gi dypere innsikt.
 4. Praktiser Regelmessig: Konsistent praksis, enten gjennom å snakke, lytte, lese eller skrive, er nøkkelen til å mestre ethvert språk. Sett av dedikert tid hver dag til språkpraksis, bli med i kinesiske språklubber, og øv på å snakke med innfødte talere når det er mulig.
 5. Bli Med i Profesjonelle Nettverk: Delta i forretningsnettverk eller grupper fokusert på Kina. Dette kan gi praktisk erfaring og innsikt fra andre som har navigert i det kinesiske markedet. Å delta på messer, forretningsfora og seminarer kan også tilby muligheter for å praktisere og forbedre ditt forretningskinesisk.

Konklusjon

Å mestre forretningskinesisk er en uvurderlig ferdighet for alle som ønsker å lykkes i det kinesiske markedet. Ved å lære essensielle fraser og forstå den kulturelle konteksten kan fagfolk forbedre sine kommunikasjonsferdigheter, bygge sterke forretningsforhold og åpne opp nye muligheter. Omfavn utfordringen med å lære forretningskinesisk og lås opp potensialet for vekst og suksess i et av verdens mest dynamiske markeder.

Ord- og utrykk

 1. 您好 (Nín hǎo) – Hallo (formelt)
 2. 很高兴见到您 (Hěn gāoxìng jiàn dào nín) – Hyggelig å møte deg
 3. 我是 [din navn] (Wǒ shì [nǐ de míngzì]) – Jeg er [ditt navn]
 4. 请问您贵姓? (Qǐngwèn nín guì xìng?) – Kan jeg få vite etternavnet ditt?
 5. 你来自哪里 (Nǐ láizì nǎlǐ) – Hvor kommer du fra?
 6. 你在哪家公司工作? (Nǐ zài nǎ jiā gōngsī gōngzuò?) – Hvilket selskap jobber du for?
 7. 请多多指教 (Qǐng duōduō zhǐjiào) – Vær så snill å gi meg din veiledning (vanlig høflig uttrykk)
 8. 我们可以安排一个会议吗? (Wǒmen kěyǐ ānpái yīgè huìyì ma?) – Kan vi arrangere et møte?
 9. 您的时间方便吗? (Nín de shíjiān fāngbiàn ma?) – Er dette tidspunktet beleilig for deg?
 10. 会议将在哪里举行? (Huìyì jiāng zài nǎlǐ jǔxíng?) – Hvor vil møtet bli holdt?
 11. 请确认您的出席 (Qǐng quèrèn nín de chūxí) – Vennligst bekreft din deltakelse
 12. 会议的议程是什么? (Huìyì de yìchéng shì shénme?) – Hva er dagsordenen for møtet?
 13. 我们何时可以见面? (Wǒmen héshí kěyǐ jiànmiàn?) – Når kan vi møtes?
 14. 我们需要提前准备什么材料吗? (Wǒmen xūyào tíqián zhǔnbèi shénme cáiliào ma?) – Trenger vi å forberede noen materialer på forhånd?
 15. 请坐 (Qǐng zuò) – Vennligst sitt
 16. 我们开始吧 (Wǒmen kāishǐ ba) – La oss begynne
 17. 请看这个文件 (Qǐng kàn zhège wénjiàn) – Vennligst se på dette dokumentet
 18. 您的意见是什么? (Nín de yìjiàn shì shénme?) – Hva er din mening?
 19. 可以详细解释一下吗? (Kěyǐ xiángxì jiěshì yīxià ma?) – Kan du forklare det i detalj?
 20. 这是什么意思? (Zhè shì shénme yìsi?) – Hva betyr dette?
 21. 您有什么建议? (Nín yǒu shénme jiànyì?) – Har du noen forslag?
 22. 我们需要达成共识 (Wǒmen xūyào dáchéng gòngshí) – Vi må komme til en enighet
 23. 我们可以讨论价格吗? (Wǒmen kěyǐ tǎolùn jiàgé ma?) – Kan vi diskutere prisen?
 24. 这个价格是否可以再谈? (Zhège jiàgé shìfǒu kěyǐ zài tán?) – Kan vi forhandle om denne prisen videre?
 25. 我们需要考虑一下 (Wǒmen xūyào kǎolǜ yīxià) – Vi trenger å vurdere dette
 26. 这个条件我们可以接受 (Zhège tiáojiàn wǒmen kěyǐ jiēshòu) – Vi kan akseptere disse vilkårene
 27. 我们期望更好的条件 (Wǒmen qīwàng gèng hǎo de tiáojiàn) – Vi forventer bedre vilkår
 28. 这是我们的最终报价 (Zhè shì wǒmen de zuìzhōng bàojià) – Dette er vårt endelige tilbud
 29. 这个提议对我们来说很有吸引力 (Zhège tíyì duì wǒmen lái shuō hěn yǒu xīyǐnlì) – Dette forslaget er veldig attraktivt for oss
 30. 您能接受这些条款吗? (Nín néng jiēshòu zhèxiē tiáokuǎn ma?) – Kan du akseptere disse vilkårene?
 31. 很高兴与您合作 (Hěn gāoxìng yǔ nín hézuò) – Det er en glede å samarbeide med deg
 32. 我们达成协议了 (Wǒmen dáchéng xiéyì le) – Vi har kommet til enighet
 33. 请签署合同 (Qǐng qiānshǔ hétóng) – Vennligst signer kontrakten
 34. 合同的条款已经确认 (Hétóng de tiáokuǎn yǐjīng quèrèn) – Kontraktens vilkår er bekreftet
 35. 期待未来的合作 (Qídài wèilái de hézuò) – Ser frem til fremtidig samarbeid
 36. 我们会在下周发货 (Wǒmen huì zài xià zhōu fāhuò) – Vi vil sende varene neste uke
 37. 请确认收货 (Qǐng quèrèn shōuhuò) – Vennligst bekreft mottak av varene
 38. 如果有任何问题,请随时联系我 (Rúguǒ yǒu rènhé wèntí, qǐng suíshí liánxì wǒ) – Hvis det er noen problemer, vennligst kontakt meg når som helst

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!