Å mestre kinesisk på forretningsnivå: Tips og triks for suksess

Kina har blitt en økonomisk supermakt de siste årene, og landets innflytelse i den globale økonomien fortsetter å vokse. Dette gjør at det er et økende behov for å kunne kommunisere på kinesisk i forretningsverdenen. Å lære kinesisk på forretningsnivå kan gi deg et konkurransefortrinn i jobbsøking og karriereutvikling.

Kina har nå verdens nest største økonomi, og landet spiller en viktig rolle i internasjonal handel og investering. Mange multinasjonale selskaper har etablert seg i Kina, og det er et økende behov for ansatte som kan kommunisere på kinesisk. Ved å lære kinesisk på forretningsnivå kan du åpne dører til spennende jobbmuligheter og internasjonale karrierer.

Grunnleggende kinesiske fraser for forretningskommunikasjon

Når du skal kommunisere på kinesisk i forretningsverdenen, er det viktig å kunne bruke de riktige frasene og uttrykkene. Her er noen grunnleggende kinesiske fraser som kan være nyttige i forretningskommunikasjon:

– Presentasjon av seg selv og firmaet: “我叫…,我是…公司的…。” (Wǒ jiào…, wǒ shì… gōngsī de…) – “Jeg heter…, jeg jobber .. selskapet som…”.

– Hilsener og formelle uttrykk: “你好!很高兴见到你。” (Nǐ hǎo! Hěn gāoxìng jiàn dào nǐ.) – “Hei! Hyggelig å møte deg.”

– Avtaleinngåelse og forhandlinger: “我们可以商量一下吗?” (Wǒmen kěyǐ shāngliang yīxià ma?) – “Kan vi diskutere dette?”

– Avslutning av møter og samtaler: “谢谢你的时间。再见!” (Xièxiè nǐ de shíjiān. Zàijiàn!) – “Takk for tiden din. Ha det bra!”

Kinesiske ord og uttrykk for bransjespesifikke situasjoner

I tillegg til de grunnleggende frasene, er det også nyttig å lære kinesiske ord og uttrykk som er relevante for spesifikke bransjer. Her er noen eksempler på kinesiske ord og uttrykk for ulike bransjer:

– Finans og investering: “股票” (Gǔpiào) – “Aksje”, “投资” (Tóuzī) – “Investering”.

– Markedsføring og reklame: “市场营销” (Shìchǎng yíngxiāo) – “Markedsføring”, “广告” (Guǎnggào) – “Reklame”.

– Teknologi og innovasjon: “科技” (Kējì) – “Teknologi”, “创新” (Chuàngxīn) – “Innovasjon”.

– Produksjon og logistikk: “生产” (Shēngchǎn) – “Produksjon”, “物流” (Wùliú) – “Logistikk”.

Læringsmetoder for å mestre kinesisk på forretningsnivå

Det finnes ulike læringsmetoder som kan hjelpe deg med å mestre kinesisk på forretningsnivå. Her er noen av de mest effektive metodene:

– Språkkurs og selvstudium: Å ta språkkurs i kinesisk kan gi deg en solid grunnleggende forståelse av språket. I tillegg kan du også bruke selvstudiumsmateriell som bøker, lydbøker og apper for å øve på egenhånd.

– Praktisk bruk av kinesisk i arbeidssituasjoner: Å bruke kinesisk i reelle arbeidssituasjoner er en effektiv måte å lære språket på. Dette kan inkludere å delta i møter, forhandle avtaler og kommunisere med kinesiske kolleger eller partnere.

– Kulturell forståelse og tilpasning: For å kunne kommunisere effektivt på kinesisk i forretningsverdenen, er det også viktig å ha en god forståelse av kinesisk kultur. Dette inkluderer å lære om kinesisk forretningsetikette, hierarki og kommunikasjonsstil.

Viktigheten av å forstå kinesisk kultur i forretningsverdenen

Å forstå kinesisk kultur er avgjørende for å lykkes i forretningsverdenen i Kina. Her er noen viktige aspekter ved kinesisk kultur som du bør være oppmerksom på:

– Hierarki og respekt for autoritet: Kinesisk forretningskultur er preget av et sterkt hierarki og respekt for autoritet. Det er viktig å vise respekt for eldre og høyere rangerte personer, og å følge de sosiale normene som gjelder i kinesiske bedrifter.

– Forretningsetikette og gavegiving: I Kina er det vanlig å utveksle gaver som en del av forretningsforbindelser. Det er viktig å være oppmerksom på kinesisk forretningsetikette når det gjelder gavegiving, og å følge de kulturelle normene som gjelder.

– Møteplanlegging og tidsoppfatning: I Kina er det vanlig å planlegge møter i god tid på forhånd, og det er viktig å være punktlig. Kinesisk tidsoppfatning kan være annerledes enn vestlig tidsoppfatning, så det er viktig å være fleksibel og tilpasningsdyktig.

– Kommunikasjonsstil og kroppsspråk: Kinesisk kommunikasjonsstil kan være mer indirekte enn vestlig kommunikasjonsstil. Det er viktig å være oppmerksom på kroppsspråk og tonefall, og å tilpasse seg den kinesiske kommunikasjonsstilen.

Praktiske tips for å øke forretningsforståelse på kinesisk

Å øke forretningsforståelsen på kinesisk kan gjøres på ulike måter. Her er noen praktiske tips som kan hjelpe deg med å utvide din forretningsforståelse på kinesisk:

– Lesing av kinesiske aviser og forretningspublikasjoner: Å lese kinesiske aviser og forretningspublikasjoner kan gi deg innsikt i den kinesiske forretningsverdenen og hjelpe deg med å utvide ditt ordforråd og forståelse av bransjespesifikke termer.

– Se på kinesiske TV-programmer og filmer: Å se på kinesiske TV-programmer og filmer kan hjelpe deg med å bli kjent med den kinesiske kulturen og forbedre din lytteforståelse.

– Delta på kinesiske forretningsarrangementer og messer: Å delta på kinesiske forretningsarrangementer og messer kan gi deg muligheten til å møte kinesiske forretningsfolk og utvide ditt nettverk.

– Reise til Kina og oppleve kulturen og språket på nært hold: Å reise til Kina kan gi deg en unik mulighet til å oppleve den kinesiske kulturen og språket på nært hold. Dette kan hjelpe deg med å få en dypere forståelse av Kina og styrke din forretningsforståelse.

Bruk av teknologi for å lære kinesisk raskere og mer effektivt

Teknologi kan være en nyttig ressurs for å lære kinesisk raskere og mer effektivt. Her er noen måter du kan bruke teknologi til å lære kinesisk:

– Språk- og ordbok-apper: Det finnes mange språk- og ordbok-apper tilgjengelig som kan hjelpe deg med å lære kinesisk. Disse appene gir deg muligheten til å øve på ordforråd, grammatikk og uttale når som helst og hvor som helst.

– Online språkkurs og læringsplattformer: Det finnes også mange online språkkurs og læringsplattformer som tilbyr kinesiske kurs. Disse kursene gir deg muligheten til å lære kinesisk i ditt eget tempo og i ditt eget hjem.

– Virtuelle språkutvekslingsprogrammer: Virtuelle språkutvekslingsprogrammer gir deg muligheten til å praktisere kinesisk med morsmålstalende via videochat. Dette kan være en effektiv måte å forbedre din muntlige kommunikasjonsevne på.

– Bruk av sosiale medier for å øve på kinesisk: Sosiale medier kan også være en nyttig ressurs for å øve på kinesisk. Du kan følge kinesiske profiler og grupper, og delta i samtaler på kinesisk for å forbedre din skriftlige kommunikasjonsevne.

Nettverksmuligheter for å praktisere kinesisk og utvide forretningsforbindelser

For å praktisere kinesisk og utvide dine forretningsforbindelser, kan du dra nytte av ulike nettverksmuligheter. Her er noen muligheter du kan utforske:

– Kinesiske handelskamre og næringslivsorganisasjoner: Kinesiske handelskamre og næringslivsorganisasjoner er gode steder å møte kinesiske forretningsfolk og utvide ditt nettverk.

– Kinesiske studentforeninger og alumni-nettverk: Hvis du er student eller tidligere student, kan du delta i kinesiske studentforeninger og alumni-nettverk for å møte kinesiske studenter og fagfolk.

– Online nettverksplattformer for forretningskontakter i Kina: Det finnes også online nettverksplattformer som er spesialisert på forretningskontakter i Kina. Disse plattformene gir deg muligheten til å møte potensielle forretningspartnere og utvide ditt nettverk.

– Språkutvekslingsprogrammer og kinesiske venner og kolleger: Å delta i språkutvekslingsprogrammer eller å bli venner med kinesiske kolleger kan gi deg muligheten til å praktisere kinesisk og utvide dine forretningsforbindelser.

Vanlige feil å unngå i kinesisk forretningskommunikasjon

Når du kommuniserer på kinesisk i forretningsverdenen, er det viktig å unngå vanlige feil. Her er noen feil du bør være oppmerksom på:

– Direkte og konfronterende kommunikasjon: Kinesisk kommunikasjonsstil er ofte mer indirekte enn vestlig kommunikasjonsstil. Det er viktig å unngå å være for direkte eller konfronterende i dine uttalelser.

– Mangel på respekt for kinesisk kultur og tradisjoner: Det er viktig å vise respekt for kinesisk kultur og tradisjoner når du kommuniserer på kinesisk. Dette inkluderer å følge kinesisk forretningsetikette og å være oppmerksom på kulturelle normer.

– Misforståelser og feiloversettelser: Kinesisk er et komplekst språk, og det er lett å gjøre misforståelser og feiloversettelser. Det er viktig å være nøye med din språkbruk og å dobbeltsjekke oversettelser.

– Manglende forberedelse og kunnskap om bransjen: For å kunne kommunisere effektivt på kinesisk i forretningsverdenen, er det viktig å være godt forberedt og ha god kunnskap om bransjen man opererer i. Dette inkluderer å ha innsikt i kinesisk forretningskultur, normer og verdier, samt å være oppdatert på de siste trender og utviklinger i markedet. Manglende forberedelse og kunnskap kan føre til misforståelser, feilaktige tolkninger og tap av tillit hos kinesiske forretningspartnere. Det er derfor viktig å gjøre grundig research og søke råd fra lokale eksperter eller konsulenter for å sikre at man har den nødvendige kunnskapen og forståelsen som kreves for å lykkes i kinesisk forretningsverden.

Hvis du er interessert i å lære kinesisk på forretningsnivå, kan du også være interessert i vårt kurs “1 til 1 og gruppeklasser” på LC Chinese School. Dette kurset gir deg muligheten til å lære kinesisk i en intim og personlig setting, enten individuelt eller i en liten gruppe. Du vil få tilpasset undervisning som fokuserer spesifikt på dine behov og mål. Klikk her for å lære mer om dette kurset: https://lcchineseschool.com/courses-group-1-to-1-chinese-classes/1-to-1-group-classes/

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!