Avslutning av kinesisk e-post – Slik gjør du

Har du noen gang lurt på hvordan du avslutter en kinesisk e-post på en høflig og kulturelt korrekt måte? Hva er de formelle hilsene som brukes i kinesisk e-postkommunikasjon? Og hvordan kan du inkludere kinesiske tegn i avslutningen for å legge til en autentisk touch?

I denne artikkelen skal vi utforske alle disse spørsmålene og mer. Vi vil se på skikk og bruk for avslutning av kinesisk e-post, inkludert formelle hilsener, høflige avslutningsfraser og kulturelle konvensjoner. Enten du er en forretningsperson som kommuniserer med kinesiske partnere eller en språkstudent som ønsker å dykke dypere inn i kinesisk kultur, vil denne guiden være til stor hjelp for deg.

Vi vil også dele noen praktiske tips for å forbedre avslutningen av dine kinesiske e-poster, samt informasjon om LC Chinese School i Oslo, en språkskole som spesialiserer seg på undervisning i kinesisk språk og kultur. Er du klar til å ta steget inn i kinesisk e-postoppførsel? Les videre og oppdag hemmelighetene bak en vellykket avslutning av kinesisk e-post!

Table of Contents

Kinesisk e-postkommunikasjon og skriftlig oppførsel.

Når du kommuniserer via e-post på kinesisk, er det viktig å være oppmerksom på visse skriftlige oppførselsregler. Kinesisk e-postkommunikasjon setter stor vekt på høflighet, respekt og riktig bruk av formelle hilsener og avslutningsfraser. Dette gjelder spesielt i profesjonelle sammenhenger, hvor korrekt skriftlig oppførsel er avgjørende.

For å sikre at du viser høflighet og respekt i dine kinesiske e-poster, er det viktig å følge de kulturelle konvensjonene. Dette inkluderer å bruke passende formelle hilsener og avslutningsfraser som er akseptert i kinesisk kultur. Ved å vise at du forstår og verdsetter disse konvensjonene, kan du bygge sterke relasjoner og unngå misforståelser i e-postkommunikasjon.

Høflighet og respekt

I kinesisk e-postkommunikasjon er det viktig å uttrykke høflighet og respekt gjennom skriftlig språkbruk. Dette innebærer å bruke tiltaleformer som viser respekt for mottakeren, for eksempel “尊敬的” (zūn jìng de), som betyr “kjære” eller “respekterte”. Unngå å bruke for uformelle uttrykk eller snakketone, spesielt i formelle eller profesjonelle e-poster.

Videre er det viktig å være taktfull og unngå å uttrykke sterke meninger eller kontroversielle temaer i e-postene dine. Hold kommunikasjonen høflig, profesjonell og fokusert på det aktuelle emnet. Dette bidrar til å opprettholde god arbeidsrelasjon og unngå misforståelser eller fornærmelser.

Korrekt bruk av formelle hilsener og avslutningsfraser

Når du skriver en kinesisk e-post, er det vanlig å inkludere en formell hilsen i begynnelsen før du går videre til hoveddelen av meldingen. En vanlig formell hilsen er “尊敬的” (zūn jìng de), som brukes til å adressere en respektert person eller en overordnet. Hvis du skriver til en person med en bestemt tittel, som for eksempel “尊敬的教授” (zūn jìng de jiào shòu), bør du bruke den gitte tittelen for å vise respekt og høflighet.

Når du avslutter en kinesisk e-post, er det også viktig å bruke en passende avslutningsfrase for å uttrykke høflighet og vennligstilling. Noen vanlige avslutningsfraser inkluderer “此致” (cǐ zhì), som betyr “med vennlig hilsen”, og “祝好” (zhù hǎo), som betyr “ønsker deg alt godt”. Ved å bruke riktige formelle avslutningsfraser viser du at du bryr deg om mottakeren og ønsker dem det beste.

Formelle hilsener og avslutningsfraser Kinesisk Norsk oversettelse
Formell hilsen 尊敬的 + [navn eller tittel] Kjære + [navn eller tittel]
Avslutningsfrase 此致 Med vennlig hilsen
祝好 Ønsker deg alt godt

Ved å følge riktige skriftlige oppførselsregler i kinesisk e-postkommunikasjon, kan du vise respekt, høflighet og kunnskap om kinesisk kultur. Respekter de formelle hilsenene og avslutningsfrasene, og bruk dem på riktig måte i e-postene dine. Dette vil bidra til å bygge sterke forbindelser og fremme effektiv kommunikasjon med kinesiske kontakter.

Formelle hilsener i kinesisk e-post.

Når du starter en kinesisk e-post, er det vanlig å inkludere en formell hilsen før du går videre til selve meldingen. I kinesisk kultur legges det stor vekt på høflighet, og riktig bruk av formelle hilsener er en viktig del av e-postoppførselen.

En vanlig formell hilsen i kinesiske e-poster er “尊敬的” (zūn jìng de), som kan oversettes til “kjære” eller “respekterte”. Dette viser respekt og høflighet overfor mottakeren av e-posten.

Når du adresserer personer i en formell kinesisk e-post, er det også viktig å bruke riktig navn eller tittel. Dette viser også respekt og korrekt oppførsel i kinesisk forretningskultur.

For eksempel, hvis du skriver til en person ved navnet “Liu Ying”, vil en passende formell hilsen være “尊敬的刘英” (zūn jìng de Liú Yīng), som betyr “Kjære Liu Ying”. Dette viser at du anerkjenner personen og behandler dem med respekt.

Så neste gang du skriver en kinesisk e-post, husk å inkludere en formell hilsen og bruk riktig navn eller tittel for å vise høflighet og respekt!

Høflige avslutningsfraser i kinesisk e-post.

Etter å ha skrevet hoveddelen av meldingen, er det viktig å bruke en passende avslutningsfrase for å avslutte e-posten på en høflig måte. I kinesisk e-postkommunikasjon er det vanlig å bruke spesifikke avslutningsfraser som reflekterer respekt og høflighet. Ved å bruke disse uttrykkene viser du omsorg for mottakerens følelser og verdsetter den formelle kommunikasjonen.

Noen vanlige høflige avslutningsfraser i kinesisk e-post inkluderer:

“此致” (cǐ zhì) – betyr “med vennlig hilsen”

“祝好” (zhù hǎo) – betyr “ønsker deg alt godt”

“谢谢” (xiè xiè) – betyr “takk”

“请知悉” (qǐng zhī xī) – betyr “vær snill å være klar over”

Disse frasene er høflige og profesjonelle, og de viser at du har tatt hensyn til kinesisk kultur og språk. Ved å bruke dem vil du etterlate et positivt inntrykk og styrke dine forretningsmessige forbindelser. Husk å tilpasse avslutningsfrasen basert på konteksten og relasjonen du har med mottakeren.

Kinesiske tegn for avslutningsfraser

Hvis du ønsker å legge til en autentisk touch i avslutningen av din kinesiske e-post, kan du vurdere å inkludere kinesiske tegn. Her er noen eksempler på hvordan du kan skrive de tidligere nevnte avslutningsfrasene ved hjelp av kinesiske tegn:

Avslutningsfrase Kinesiske tegn Uttalelse
“此致” 此致 cǐ zhì
“祝好” 祝好 zhù hǎo
“谢谢” 谢谢 xiè xiè
“请知悉” 请知悉 qǐng zhī xī

Ved å bruke kinesiske tegn kan du gi e-posten din en estetisk appell og vise at du har investert tid og innsats i å forstå kinesisk skriftspråk. Men husk å bruke tegnene forsiktig og på riktig måte for å unngå misforståelser.

Med riktig bruk av høflige avslutningsfraser og eventuelle kinesiske tegn vil du kunne avslutte kinesiske e-poster på en profesjonell og høflig måte. Dette vil bidra til å opprettholde gode forretningsforbindelser og vise respekt for kinesisk kultur.

Bruk av kinesiske tegn i avslutningen.

For å legge til et autentisk preg på e-posten din, kan du vurdere å inkludere kinesiske tegn i avslutningen. Dette vil ikke bare vise at du verdsetter kinesisk språk og kultur, men også gi en personlig touch til meldingen din.

Du kan bruke kinesiske tegn for å skrive noen vanlige avslutningsfraser som vi har diskutert tidligere. Dette vil gjøre avslutningen enda mer spesiell og unik. Ved å bruke kinesiske tegn kan du også uttrykke dine følelser og ønske mottakeren godt på en mer visuell og kunstnerisk måte.

尊敬的姓名,谢谢您的合作与支持。祝您一切顺利,身体健康,事业蒸蒸日上。

Denne avslutningsfrasen betyr “Kjære navn, takk for samarbeidet og støtten. Jeg ønsker deg alt godt, god helse og suksess i din karriere.”

Når du bruker kinesiske tegn i avslutningen, er det viktig å være oppmerksom på at mottakeren kan lese og forstå dem. Hvis du er usikker på om mottakeren kan lese kinesiske tegn, kan du også inkludere en romanisering eller en oversettelse av avslutningsfrasen.

Kinesiske tegn Romanisering Oversettelse
尊敬的姓名 Zūn jìng de xìng míng Kjære navn
谢谢您的合作与支持 Xiè xiè nín de hé zuò yǔ zhī chí Takk for samarbeidet og støtten
祝您一切顺利,身体健康,事业蒸蒸日上 Zhù nín yī qiè shùn lì, shēn tǐ jiàn kāng, shì yè zhēng zhēng rì shàng Jeg ønsker deg alt godt, god helse og suksess i din karriere

Du kan også være kreativ og bruke andre avslutningsfraser som passer til situasjonen og forholdet mellom deg og mottakeren. Ved å inkludere kinesiske tegn i avslutningen, kan du virkelig skille deg ut og gjøre meldingen din minneverdig.

Kulturelle konvensjoner i avslutningen.

Når man avslutter en kinesisk e-post, er det viktig å være oppmerksom på visse kulturelle konvensjoner. I kinesisk kultur er det vanlig å inkludere en hilsen til mottakers familie eller ønske velstand og lykke. Disse kulturelle elementene kan tilføre et personlig og høflig preg på avslutningen av en kinesisk e-post.

En vanlig kulturell konvensjon er å inkludere en hilsen til hele mottakers familie. Dette viser respekt og omtanke for familiebånd, som er viktige i kinesisk kultur. For eksempel kan du avslutte en e-post med “请代问好” (qǐng dài wèn hǎo), som betyr “Vennligst hils familien” eller “请问好” (qǐng wèn hǎo), som betyr “Vennligst send mine hilsener”.

En annen kulturell konvensjon er å ønske velstand og lykke. Dette viser positivitet og gode ønsker for mottakerens fremtid. For eksempel kan du avslutte med “祝您生意兴隆” (zhù nín shēng yì xīng lóng), som betyr “Ønsker deg en vellykket forretning” eller “祝您一切顺利” (zhù nín yī qiè shùn lì), som betyr “Ønsker deg alt godt”.

Ved å inkludere disse kulturelle konvensjonene i avslutningen av din kinesiske e-post, viser du respekt og kunnskap om kinesisk kultur. Det vil også bidra til å styrke forbindelsene dine og bygge tillit med mottakeren.

Skikk og bruk for e-poster til forretningspartnere.

Når du kommuniserer med kinesiske forretningspartnere via e-post, er det viktig å være oppmerksom på spesielle skikk og bruk for å opprettholde et profesjonelt og høflig forhold. Her er noen nyttige tips og retningslinjer for å skrive effektive og velformulerte e-poster til dine kinesiske kollegaer og samarbeidspartnere.

1. Unngå å være for direkte

I kinesisk forretningskultur er det vanlig å bruke en indirekte og høflig tone i e-postkommunikasjonen. Det betyr at du bør være forsiktig med å fremstå som for direkte eller krasj i dine meldinger. Bruk høflige formuleringer og unngå å uttrykke deg på en måte som kan oppfattes som uhøflig.

2. Vis respekt gjennom formelle hilsener

I begynnelsen av e-posten din er det viktig å inkludere en høflig formell hilsen for å vise respekt for mottakeren. Bruk gjerne “尊敬的” (zūn jìng de), som betyr “kjære” eller “respekterte”, fulgt av mottakerens navn eller tittel.

3. Bruk høflige avslutningsfraser

Avslutt e-postene dine på en høflig måte ved å bruke passende avslutningsfraser. Et eksempel kan være “此致” (cǐ zhì), som betyr “med vennlig hilsen”. Dette viser respekt og profesjonalitet.

4. Vær klar og tydelig i språket ditt

Selv om det er viktig å være høflig, bør du også være tydelig og konkret i språket ditt. Pass på at dine meldinger er klare og lesbare, og unngå overdreven bruk av fagtermer eller komplekse setninger.

Tips for e-poster til forretningspartnere i Kina
Vis høflighet og respekt gjennom formuleringer
Inkluder formelle hilsener og avslutningsfraser
Vær tydelig og konkret i språket ditt
Unngå å være for direkte eller uhøflig
Tilpass deg den kinesiske forretningskulturen

Ved å følge disse retningslinjene kan du bygge sterke forretningsrelasjoner og vise respekt for kinesisk kultur. LC Chinese School i Oslo kan hjelpe deg med å lære mer om kinesisk språk og kultur, og gi deg innsikt i riktig skikk og bruk for e-postkommunikasjon med kinesiske forretningspartnere. Kontakt dem i dag for å starte på din språklige reise.

Avslutning av uformelle kinesiske e-poster.

Selv om denne artikkelen primært fokuserer på formelle kinesiske e-poster, er det også relevant å diskutere avslutningen av uformelle e-poster. Når du sender en uformell e-post, har du muligheten til å være mindre formell og mer avslappet i tone og språkbruk. Avslutningen av e-posten kan også gjenspeile denne uformelle tonen.

Når du avslutter en uformell kinesisk e-post, kan du bruke mer uformelle og vennlige avslutningsfraser. Noen vanlige avslutningsfraser som brukes i uformelle kinesiske e-poster inkluderer “祝你好运” (zhù nǐ hǎo yùn) som betyr “ønsker deg lykke til” og “保重” (bǎo zhòng) som betyr “ta vare på deg selv”. Disse frasene kan bidra til å styrke det vennlige og uformelle preget i din e-post.

Når du skriver en uformell kinesisk e-post, er det også viktig å tilpasse avslutningen basert på forholdet du har med mottakeren. Hvis du har et nært vennskap eller et uformelt forhold, kan du bruke mer avslappede avslutningsfraser, for eksempel “想念你” (xiǎng niàn nǐ) som betyr “savner deg” eller “一切顺利” (yī qiè shùn lì) som betyr “alt går bra”. Hvis du er mindre kjent med mottakeren, kan du velge mer nøytrale avslutningsfraser, for eksempel “祝你一切顺利” (zhù nǐ yī qiè shùn lì) som betyr “ønsker deg alt godt”.

Husk at selv om du sender en uformell e-post, er det fortsatt viktig å være høflig og respektfull i din kommunikasjon. Selv om du bruker uformelle avslutningsfraser, bør du unngå å bruke uhøflig eller upassende språk. Respekter kultur og skikk og bruk for å opprettholde et positivt forhold til mottakeren.

Praktiske tips for avslutning av kinesisk e-post.

Å skrive en høflig og profesjonell avslutning på dine kinesiske e-poster er viktig for å etterlate et godt inntrykk. Her deler vi noen praktiske tips som vil hjelpe deg med å forbedre dine avslutninger.

1. Riktig formatering

Når du avslutter en kinesisk e-post, er det viktig å bruke riktig formatering. Plasser avslutningsfrasen nedenfor meldingen, og benytt riktig skriftstørrelse og -stil som passer til resten av e-posten.

2. Passende lengde

Avslutningen din bør være kort og konsis. Unngå å overdrive lengden på avslutningen din. Et par setninger er vanligvis tilstrekkelig for å uttrykke din høflighet og takknemlighet.

3. Bruk riktige avslutningsfraser

Velg høflige avslutningsfraser som er passende for formell kinesisk e-post. Noen vanlige avslutningsfraser inkluderer “谢谢” (xièxiè) som betyr “takk”, “祝好” (zhù hǎo) som betyr “ønsker deg det beste”, eller “此致敬礼” (cǐ zhì jìnglǐ) som betyr “med hilsen”.

4. Bruk høflig språkbruk

Sørg for å bruke høflig og respektfullt språk når du avslutter e-posten din. Dette inkluderer å bruke riktig formelle hilsener og unngå uformelle eller uhøflige uttrykk.

5. Personlig preg

Du kan legge til et personlig preg på avslutningen din ved å inkludere ditt eget navn eller underskrift. Dette viser at du tar deg tid til å legge til en personlig touch i e-posten din.

“En velutformet avslutning av en kinesisk e-post viser respekt, høflighet og kunnskap om kinesisk kultur.”

Med disse praktiske tipsene kan du forbedre avslutningen av dine kinesiske e-poster og oppnå bedre kommunikasjon med dine kinesiske kontakter. Øvelse og erfaring vil hjelpe deg med å mestre kunsten å avslutte en kinesisk e-post på en høflig og profesjonell måte.

Hvis du er interessert i å lære mer om kinesisk språk og kultur, kan du kontakte LC Chinese School i Oslo. De tilbyr kvalitetsundervisning i kinesisk språk, og deres erfarne lærere vil hjelpe deg med å nå dine språklige mål.

LC Chinese School i Oslo.

LC Chinese School i Oslo er en anerkjent språkskole som tilbyr undervisning i kinesisk språk og kultur. Hvis du er interessert i å lære mer om kinesisk språk eller ønsker å melde deg på kurs, er LC Chinese School det ideelle valget for deg. Skolen har erfarne lærere som spesialiserer seg på undervisning i mandarin til elever i alle aldre og på ulike nivåer.

LC Chinese School er dedikert til å tilby høykvalitets undervisning som er tilpasset individuelle behov. Uansett om du er en nybegynner eller allerede har erfaring med kinesisk, vil skolen sørge for at du får riktig veiledning og støtte for å nå dine språklige mål.

Skolen tilbyr et variert utvalg av kurs, fra grunnleggende nivå til avansert nivå. Du kan velge mellom gruppeklasser eller individuelle timer, avhengig av dine preferanser og tidsplan. LC Chinese School legger stor vekt på at undervisningen skal være interaktiv og engasjerende, slik at du kan utvikle dine språkkunnskaper på en effektiv og morsom måte.

Ved å melde deg på et kurs ved LC Chinese School i Oslo, får du også muligheten til å fordype deg i kinesisk kultur. Skolen arrangerer ulike kulturelle arrangementer og aktiviteter, som gir deg muligheten til å utforske kinesisk tradisjon, mat, kunst og mye mer. Dette er en unik mulighet til å forstå og sette pris på den rike kulturen som ligger bak det kinesiske språket.

For mer informasjon eller for å melde deg på et kurs ved LC Chinese School, kan du kontakte skolen direkte. Uansett om du ønsker å lære kinesisk for forretningsformål, personlig utvikling eller bare utdanningens skyld, er LC Chinese School stedet for deg. Gjennom sin ekspertise og dedikasjon til undervisning, vil skolen hjelpe deg med å oppnå dine mål og åpne døren for en ny verden med kinesisk språk og kultur.

Konklusjon

Å avslutte en kinesisk e-post på riktig måte er en fin måte å vise respekt og høflighet overfor mottakeren. Ved å følge de riktige skikkene og bruke høflige avslutningsfraser, kan du bygge sterke forbindelser og vise din kunnskap om kinesisk kultur. Husk å inkludere riktige formelle hilsener og vurdere å bruk kinesiske tegn når det er passende.

Hvis du ønsker å lære mer om kinesisk språk og kultur, kan LC Chinese School i Oslo hjelpe deg. De tilbyr undervisning i mandarin til elever i alle aldre og har erfarne lærere. Forbedre dine kinesiske e-postferdigheter og utvid din kunnskap om kinesisk språk og kultur ved å kontakte LC Chinese School.

Lykke til med dine kinesiske e-poster og fortsett å vise høflighet og respekt i din skriftlige kommunikasjon!

FAQ

Hvordan avslutter jeg en kinesisk e-post på en høflig måte?

Du kan avslutte en kinesisk e-post på en høflig måte ved å bruke avslutningsfraser som “此致” (cǐ zhì) som betyr “med vennlig hilsen” eller “祝好” (zhù hǎo) som betyr “ønsker deg alt godt”. Disse frasene viser respekt og vennlighet overfor mottakeren.

Hvilke formelle hilsener kan jeg bruke i en kinesisk e-post?

I en kinesisk e-post er det vanlig å bruke formelle hilsener som “尊敬的” (zūn jìng de) som betyr “kjære” eller “respekterte”. Du kan også bruke navnet eller tittelen til personen du skriver til, etterfulgt av “先生” (xiān shēng) for “herr” eller “女士” (nǚ shì) for “fru”.

Hvordan kan jeg inkludere kinesiske tegn i avslutningen av en e-post?

For å inkludere kinesiske tegn i avslutningen av en e-post, kan du enten skrive dem direkte ved hjelp av et kinesisk skriftbehandlingsprogram eller bruke en kinesisk tastaturinnstilling på datamaskinen din. Du kan også kopiere og lime inn kinesiske tegn fra en online ordbok eller et kinesisk skriveprogram.

Kan jeg bruke uformelle avslutningsfraser i en kinesisk e-post?

Det er best å holde seg til formelle avslutningsfraser i en kinesisk e-post, spesielt når du kommuniserer i profesjonelle sammenhenger. Uformelle avslutningsfraser kan være mer egnet for uformelle samtaler eller når du har et nært forhold til mottakeren.

Hva er noen kulturelle konvensjoner for avslutningen av en kinesisk e-post?

Noen kulturelle konvensjoner for avslutningen av en kinesisk e-post inkluderer å inkludere en hilsen til mottakers familie, ønske velstand og lykke, eller uttrykke takknemlighet for mottakerens tid og oppmerksomhet. Disse gestene viser respekt for kinesisk kultur og verdier.

Hva er noen praktiske tips for avslutning av en kinesisk e-post?

Noen praktiske tips for avslutning av en kinesisk e-post inkluderer å holde avslutningen kort og enkel, bruke riktig formatering slik at avslutningen skiller seg ut, og unngå misbruk av kinesiske tegn eller formler. Det er også viktig å være oppmerksom på tone og språkbruk for å vise respekt og høflighet.

Hvilke skikk og bruk bør jeg følge når jeg skriver en e-post til kinesiske forretningspartnere?

Når du skriver en e-post til kinesiske forretningspartnere, er det viktig å være oppmerksom på deres kultur og skikk og bruk. Bruk formelle hilsener og avslutningsfraser, vis respekt og høflighet, og hold deg til profesjonell språkbruk. Det kan også være lurt å være bevisst på tidsforskjellen og følge opp e-poster på en passende måte.

Hva hvis jeg vil sende en uformell kinesisk e-post?

Hvis du vil sende en uformell kinesisk e-post, kan du bruke mer uformelle avslutningsfraser som “祝你好运” (zhù nǐ hǎo yùn) som betyr “ønsker deg lykke til”, “保重” (bǎo zhòng) som betyr “ta vare på deg selv”, eller “再见” (zài jiàn) som betyr “ha det bra”. Tilpass avslutningen basert på forholdet du har med mottakeren.

Hva kan jeg forvente hvis jeg tar kinesiskkurs på LC Chinese School i Oslo?

Hvis du tar kinesiskkurs på LC Chinese School i Oslo, kan du forvente å lære kinesisk språk og kultur fra erfarne lærere. Skolen spesialiserer seg på undervisning av mandarin til elever i alle aldre. Du vil ha tilgang til kvalitetsundervisning og ressurser som kan hjelpe deg med å utvikle dine ferdigheter i kinesisk.

Hvor kan jeg kontakte LC Chinese School i Oslo for å lære mer om kinesisk språk og melde meg på kurs?

Du kan kontakte LC Chinese School i Oslo på deres nettside www.lcschool.no for å lære mer om kinesisk språk og kultur og melde deg på kurs. Du kan også finne kontaktinformasjon og få mer informasjon om tjenestene de tilbyr. LC Chinese School vil gjerne hjelpe deg med å utforske kinesisk språk og kultur.

Hva er viktigheten av avslutningen av en kinesisk e-post?

Avslutningen av en kinesisk e-post er viktig fordi den viser respekt, høflighet og kunnskap om kinesisk kultur. Ved å bruke riktige avslutningsfraser og inkludere kinesiske tegn når det er passende, vil du kunne bygge sterke relasjoner og skape et positivt inntrykk på mottakeren. En høflig og velformulert avslutning kan gå langt i å opprettholde et godt forhold.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!