Free Trial Classes

DE 5 KINESISKE TONENE OG HVORDAN DU BRUKER DEM

Å lære kinesisk, eller mandarin som mange sier når de refererer til det kinesiske språket, kan være en stor utfordring for mange. I motsetning til de fleste språk i Europa og Nord-Amerika, har ikke kinesisk indoeuropeiske røtter. Dette gjøre språkets grammatikk og uttale kan være vanskelig å forstå for mange nybegynnere som starter å lære kinesisk.

Et av de områdene som er fokusert mest på når det gjelder forskjeller sammenlignet med mange andre språk er hvordan toner blir brukt på kinesisk. Det er fem toner som, når de brukes, kan endre betydningen tilsynelatende lignende ord. Til tross utfordringen med uttale på kinesisk, vil man ved å fokusere på presis uttale av tonene når man starter å lære kinesisk gjøre seg mye enklere forstått av kinesere.

Vi forklarer her kort hvordan man bruker de fem tonene når man snakker kinesisk, diskutere hvordan tonene høres ut og gir noen grunnleggende råd om hvordan du skal bruke dem i praksis.

FØRSTE TONE

Den første tonen beskrives ofte som ‘monoton’ eller ‘flat’. Dette er ikke en unøyaktig beskrivelse, men kan gi inntrykk av at det ikke er en unik tone. Det som er viktig å vite om den første tonen er at den ikke bare er flat, men også høy.
For å uttale den første tonen, bør du heve stemmen når du snakker stavelsen, og beholde den samme infleksjonen hele veien. Dette betyr at du ikke endrer stemmen din til å være høyere eller lavere fra begynnelse til slutt.

ANDRE TONE

Den andre tonen starter lavt, men øker deretter til en moderat hevet tonehøyde. Det ligner den hevede stemmen engelsktalende bruker når de stiller et spørsmål.

TREDJE TONE

Den tredje tonen er for mange den mest komplekse av de kinesisk tonene, og er vanligvis den nye studenter av kinesisk sliter mest med. Med denne tonen faller tonehøyden lavere før den stiger igjen, en vanskelig bøyelse å mestre i en stavelse. Dette kan kalles en ‘tonal dypping’ og resulterer i en ekstremt særegen lyd.
Det som er greit å vite er at uttalen med kinesiske ord i tredje tone er lett å høre og forstå når det gjøres riktig. Mange synest derfor det er enklere å forstå denne tonen og de kinesiske ordene man bruker tonen i.
Skal man bruke kinesisk i en tidlig fase som foredragsholder eller i møter, er det viktig at du i tillegg til kinesiskklasser også praktiserer kinesisk selv gjennom å snakke kinesisk selv og lytte på kinesere som snakker.

FJERDE TONE

Den fjerde tonen kan sees på som den motsatte av den andre tonen. Den starter høyt og faller deretter ned i en lav tonehøyde. Dette høres vanligvis ganske kraftfullt ut når det snakkes riktig.
For de som ikke har lært kinesisk før, høres ofte uttalen av kinesiske ord i fjerde tone ut som kommandoer.

FEMTE TONE

Det er en viss debatt blant de som underviser i kinesisk om det er fire eller fem isolerte toner i språket. Dette er fordi det mange beskriver som den femte tonen er nøytral, så den har ikke en intonasjon i det hele tatt.
Uten en definert tonehøydekantor uttales vanligvis den “femte tonen” raskt og uten mye vekt. Siden denne tonen blander seg inn i den generelle talestrømmen vi har når vi snakker kinesisk, er det derfor noen som ikke anser det som en tone i seg selv.
WeChat Image 20210427081950 3 1
La oss hjelpe deg med å forbedre tonenen og uttalen din når du snakker kinesisk!
Hvis du vil lære mer mandaring og studere kinesisk i Norge, så registrer deg gjerne for en gratis prøveklasse. eller sender en epost til meg (Chen Huimin) på huimin@laerkinesisk.no. Kinesiskskolen har både norske og kinesiske lærere med Ph.D. i kinesisk, er dyktige og har lang erfaring med å undervise i kinesisk.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!