Dragenes Rolle i Kinesisk Kultur: Mytologi og Språkinnsikt

Dragen (龙, lóng) er et av de mest ikoniske og ærverdige symbolene i kinesisk kultur. Som et symbol på makt, styrke og lykke har drager spilt en betydelig rolle i kinesisk mytologi, kunst, litteratur og hverdagsliv i tusenvis av år. Denne artikkelen utforsker dragenes kulturelle betydning, sentrale mytiske historier, og introduserer viktige mandarin-termer for å utdype vår forståelse av denne fascinerende delen av kinesisk kulturarv.

Dragenes Mytiske Opprinnelse

Drager i kinesisk mytologi er svært forskjellige fra deres vestlige motstykker. I stedet for å være fryktinngytende ildsprutende skapninger, er kinesiske drager velvillige og lykkebringende, ofte assosiert med vann og himmelen.

Skapelsesmyten

En av de tidligste mytene som involverer drager, er knyttet til verdens skapelse. Ifølge legenden var dragen en av de første skapningene som dukket opp fra kaos. Nuwa (女娲, Nǚwā), gudinnen som skapte menneskeheten, er ofte avbildet med kroppen til en slange eller drage, noe som symboliserer hennes forbindelse til denne opprinnelige makten.

Dragens Ni Sønner

Dragen sies også å ha ni sønner (龙生九子, lóng shēng jiǔ zǐ), hver med unike egenskaper og roller. Disse sønnene er ofte avbildet i kinesisk kunst og arkitektur, hver av dem legemliggjør forskjellige aspekter av farens kraft og personlighet.

 1. Bixi (赑屃, bìxì) – Ofte avbildet som en skilpadde, Bixi bærer tunge steintavler og representerer styrke.
 2. Chiwen (螭吻, chīwěn) – Kjent for sin kjærlighet til litteratur og ofte sett på takmønninger for å beskytte mot brann.
 3. Pulao (蒲牢, púláo) – Glad i å brøle, ofte sett på klokker som et symbol på lyd.
 4. Bi’an (狴犴, bì’àn) – Symboliserer rettferdighet, ofte sett på fengselsporter.
 5. Taotie (饕餮, tāotiè) – Representerer grådighet og er ofte avbildet på gamle bronsefartøy.
 6. Baxia (霸下, bàxià) – Assosiert med vann og flom, ofte sett i vannrelaterte strukturer.
 7. Yazi (睚眦, yázì) – Et symbol på tapperhet, ofte sett på våpen.
 8. Suanni (狻猊, suānní) – Ligner en løve og er assosiert med ild, ofte sett på røkelsesbrennere.
 9. Jiaotu (椒图, jiāotú) – Representerer beskyttelse og er sett på dørhammere for å beskytte mot onde ånder.

Dragekongen

Dragekongen (龙王, Lóng Wáng) er en betydelig figur i kinesisk mytologi, og regjerer over havene og elvene. Det er fire Dragekonger, hver av dem styrer et av de fire havene (四海, Sìhǎi) i Kina: Østhavet (东海, Dōnghǎi), Sørhavet (南海, Nánhǎi), Vesthavet (西海, Xīhǎi) og Nordhavet (北海, Běihǎi). Dragekongene er æret for sin kontroll over vann og vær, og blir ofte påkalt under tørke eller flom.

Dragenes Kulturelle Betydning

Drager har en dyp innvirkning på ulike aspekter av kinesisk kultur, fra festivaler og feiringer til kunst og arkitektur.

Festivaler og Feiringer

Den mest fremtredende festivalen med drager er Dragebåtfestivalen (端午节, Duānwǔ Jié), som holdes på den femte dagen i den femte månemåneden. Denne festivalen hedrer poeten Qu Yuan (屈原, Qū Yuán) og inkluderer dragebåtkappløp, hvor lag padler i lange, drageformede båter. Festivalen er ikke bare en sportslig konkurranse, men også en måte å ære kulturarv og fellesskapsånd.

En annen betydelig feiring er kinesisk nyttår (春节, Chūnjié), hvor dragedanser (舞龙, wǔ lóng) utføres for å skremme bort onde ånder og bringe lykke. Disse dansene involverer lange, fleksible dragefigurer manipulert av et team av dansere, akkompagnert av lyden av trommer og cymbaler. Dragedansen er en livlig oppvisning av farger og bevegelser, som symboliserer velstand og lykke for det kommende året.

Kunst og Arkitektur

Drager er et vanlig motiv i kinesisk kunst og arkitektur. De pryder alt fra keiserlige palasser og templer til hverdagslige gjenstander. Den Forbudte By (紫禁城, Zǐjìnchéng) i Beijing, for eksempel, har mange dragedekorasjoner som symboliserer keiserens autoritet og guddommelige rett til å styre. Dragen er ofte avbildet sammen med føniksen (凤凰, fènghuáng), som representerer den harmoniske balansen mellom yin og yang.

I tradisjonell kinesisk maleri (国画, guóhuà) blir drager ofte avbildet svevende blant skyene eller svømmende i havet, og legemliggjør den harmoniske balansen mellom himmel og jord. Disse bildene er ikke bare dekorative, men formidler også dypere filosofiske betydninger om universet og menneskets plass i det. Drageskulpturer og -utskjæringer er også vanlige, ofte funnet på broer, tak og vegger, og tjener både dekorative og beskyttende funksjoner. For eksempel er dragesøyler (龙柱, lóng zhù) vanlige i templer og symboliserer støtte og styrke.

Litteratur og Folklore

Kinesisk litteratur og folklore er rik på dragefortellinger. En av de mest kjente historiene er den om Drageperlen (龙珠, lóng zhū), en magisk juvel som gir sin eier stor makt og lykke. I fortellingen blir drager avbildet som vise og velvillige vesener, i stand til stor magi og innflytelse. Drager i litteraturen tjener ofte som voktere av skatter, beskyttere av de uskyldige og symboler på keiserlig makt.

I den klassiske romanen “Reisen mot Vest” (西游记, Xīyóu Jì) forvandles drageprinsen til en hest for å hjelpe munken Xuanzang (玄奘, Xuánzàng) på hans pilegrimsreise. Denne historien illustrerer dragens rolle som hjelper og beskytter, og forsterker deres velvillige bilde i kinesisk kultur. Drager dukker også opp i mange andre klassiske verk, som “Fortellinger fra myrlandet” (水浒传, Shuǐhǔ Zhuàn) og “Romansen om de tre riker” (三国演义, Sānguó Yǎnyì), hvor de symboliserer ulike dyder og krefter.

Drager i Moderne Kina

Selv om gamle myter og legender fortsetter å påvirke moderne kinesisk kultur, har drager også funnet nye uttrykk i dagens samfunn.

Symbol på Nasjonal Identitet

Dragen er et kraftfullt symbol på kinesisk nasjonal identitet og stolthet. Den representerer landets styrke, motstandskraft og kulturelle arv. Uttrykket “Dragens etterkommere” (龙的传人, lóng de chuánrén) er en populær måte for kinesere å uttrykke sin kulturelle identitet og enhet. Dette uttrykket brukes ofte i taler, litteratur og sanger for å fremkalle en følelse av felles historie og skjebne blant kinesere over hele verden.

Kommersiell og Populærkultur

I moderne Kina brukes drager mye i merkevarebygging og reklame for å formidle egenskaper som makt, dyktighet og lykke. Fra bedriftslogoer til maskoter for store arrangementer, er dragebildet fortsatt et potent symbol i den kommersielle sfæren. For eksempel bruker det kinesiske sportsmerket Li-Ning (李宁, Lǐ Níng) dragemotivet for å symbolisere styrke og smidighet.

Dragen er også utbredt i populærkulturen, og dukker opp i filmer, TV-serier og videospill. Disse moderne representasjonene blander ofte tradisjonelle elementer med moderne estetikk, og holder dragen relevant for nye generasjoner. I filmer som “Snikende tiger, skjult drage” (卧虎藏龙, Wòhǔ Cánglóng) og animerte serier som “Dragon Ball” (龙珠, Lóngzhū), fortsetter drager å fascinere publikum med sin mystiske tiltrekningskraft.

Miljø- og Kulturvern

Det gjøres anstrengelser for å bevare den kulturelle arven knyttet til drager. Museer og kulturinstitusjoner arrangerer utstillinger og utdanningsprogrammer for å lære om dragenes historie og betydning i kinesisk kultur. I tillegg støttes tradisjonelle dragehåndverk og forestillinger for å sikre deres kontinuitet. For eksempel læres kunsten å lage dragebåter og teknikkene for dragedans koreografi til yngre generasjoner, noe som bevarer disse kulturelle praksisene.

Drager i Moderne Feiringer

Drager spiller fortsatt en betydelig rolle i moderne feiringer. Under OL i Beijing 2008 var dragen et fremtredende symbol, vist i åpningsseremonien og ulike kulturelle visninger. Maskoten Jingjing (晶晶, Jīngjīng), en av Fuwa (福娃, Fúwá), representerte pandaen, et annet symbol nært knyttet til kinesisk kultur, men dragenes bilder og tilstedeværelse var gjennomgående under lekene, noe som symboliserte Kinas rike kulturarv og dets ambisjon om å nå nye høyder på den globale scenen.

Mandarin-termer Relatert til Drager

For å forstå dragenes kulturelle betydning i Kina bedre, her er noen viktige mandarin-termer:

 • 龙 (lóng) – Drage
 • 女娲 (Nǚwā) – Nuwa
 • 龙生九子 (lóng shēng jiǔ zǐ) – Dragens ni sønner
 • 赑屃 (bìxì) – Bixi
 • 螭吻 (chīwěn) – Chiwen
 • 蒲牢 (púláo) – Pulao
 • 狴犴 (bì’àn) – Bi’an
 • 饕餮 (tāotiè) – Taotie
 • 霸下 (bàxià) – Baxia
 • 睚眦 (yázì) – Yazi
 • 狻猊 (suānní) – Suanni
 • 椒图 (jiāotú) – Jiaotu
 • 龙王 (Lóng Wáng) – Dragekongen
 • 四海 (Sìhǎi) – De fire hav
 • 东海 (Dōnghǎi) – Østhavet
 • 南海 (Nánhǎi) – Sørhavet
 • 西海 (Xīhǎi) – Vesthavet
 • 北海 (Běihǎi) – Nordhavet
 • 端午节 (Duānwǔ Jié) – Dragebåtfestivalen
 • 屈原 (Qū Yuán) – Qu Yuan
 • 春节 (Chūnjié) – Kinesisk nyttår
 • 舞龙 (wǔ lóng) – Dragedans
 • 紫禁城 (Zǐjìnchéng) – Den forbudte by
 • 凤凰 (fènghuáng) – Føniks
 • 国画 (guóhuà) – Tradisjonell kinesisk maleri
 • 龙珠 (lóng zhū) – Drageperle
 • 西游记 (Xīyóu Jì) – Reisen mot Vest
 • 玄奘 (Xuánzàng) – Xuanzang
 • 水浒传 (Shuǐhǔ Zhuàn) – Fortellinger fra myrlandet
 • 三国演义 (Sānguó Yǎnyì) – Romansen om de tre riker
 • 龙的传人 (lóng de chuánrén) – Dragens etterkommere
 • 李宁 (Lǐ Níng) – Li-Ning (merke)
 • 卧虎藏龙 (Wòhǔ Cánglóng) – Snikende tiger, skjult drage
 • 龙珠 (Lóngzhū) – Dragon Ball
 • 晶晶 (Jīngjīng) – Jingjing
 • 福娃 (Fúwá) – Fuwa

Konklusjon

Drager har en unik og ærverdig plass i kinesisk kultur, og symboliserer makt, styrke og lykke. Fra gamle myter og legender til moderne kulturelle uttrykk, fortsetter drager å fascinere den kinesiske fantasien. Forståelsen av de viktigste mytiske historiene og relaterte mandarin-termer gir verdifulle innsikter i dragenes kulturelle og historiske betydning i Kina.

Ordforrådsliste

 • 龙 (lóng) – Drage
 • 女娲 (Nǚwā) – Nuwa
 • 龙生九子 (lóng shēng jiǔ zǐ) – Dragens ni sønner
 • 赑屃 (bìxì) – Bixi
 • 螭吻 (chīwěn) – Chiwen
 • 蒲牢 (púláo) – Pulao
 • 狴犴 (bì’àn) – Bi’an
 • 饕餮 (tāotiè) – Taotie
 • 霸下 (bàxià) – Baxia
 • 睚眦 (yázì) – Yazi
 • 狻猊 (suānní) – Suanni
 • 椒图 (jiāotú) – Jiaotu
 • 龙王 (Lóng Wáng) – Dragekongen
 • 四海 (Sìhǎi) – De fire hav
 • 东海 (Dōnghǎi) – Østhavet
 • 南海 (Nánhǎi) – Sørhavet
 • 西海 (Xīhǎi) – Vesthavet
 • 北海 (Běihǎi) – Nordhavet
 • 端午节 (Duānwǔ Jié) – Dragebåtfestivalen
 • 屈原 (Qū Yuán) – Qu Yuan
 • 春节 (Chūnjié) – Kinesisk nyttår
 • 舞龙 (wǔ lóng) – Dragedans
 • 紫禁城 (Zǐjìnchéng) – Den forbudte by
 • 凤凰 (fènghuáng) – Føniks
 • 国画 (guóhuà) – Tradisjonell kinesisk maleri
 • 龙珠 (lóng zhū) – Drageperle
 • 西游记 (Xīyóu Jì) – Reisen mot Vest
 • 玄奘 (Xuánzàng) – Xuanzang
 • 水浒传 (Shuǐhǔ Zhuàn) – Fortellinger fra myrlandet
 • 三国演义 (Sānguó Yǎnyì) – Romansen om de tre riker
 • 龙的传人 (lóng de chuánrén) – Dragens etterkommere
 • 李宁 (Lǐ Níng) – Li-Ning (merke)
 • 卧虎藏龙 (Wòhǔ Cánglóng) – Snikende tiger, skjult drage
 • 龙珠 (Lóngzhū) – Dragon Ball
 • 晶晶 (Jīngjīng) – Jingjing
 • 福娃 (Fúwá) – Fuwa

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!