Effektiv Kommunikasjon på Forretningskinesisk: E-post- og Møteetikette

I dagens sammenkoblede globale økonomi er det mer avgjørende enn noen gang å mestre kunsten å kommunisere effektivt på ulike språk. For forretningsfolk kan det å beherske kinesisk åpne dører til store muligheter i et av verdens største markeder. Men å kommunisere effektivt på kinesisk innebærer mer enn bare å oversette ord; det krever forståelse for kulturelle nyanser og etikette. Denne artikkelen utforsker viktige aspekter av e-post- og møteetikette på forretningskinesisk, sammen med nyttige ord og uttrykk for å forbedre dine kommunikasjonsevner.

E-postetikette

E-post er fortsatt en primær kommunikasjonsmåte i forretningsverdenen. Å skrive profesjonelle e-poster på kinesisk innebærer ikke bare å bruke riktig språk, men også å følge kulturelle normer og forventninger. Her er noen detaljerte retningslinjer og essensielle uttrykk for å komponere forretningse-poster på kinesisk.

1. Emnelinje (主题 – zhǔtí)

Emnelinjen på e-posten din bør være klar og kortfattet, og gi et sammendrag av innholdet og hastigheten til e-posten. Det hjelper mottakeren å forstå viktigheten av e-posten ved første øyekast. En godt utformet emnelinje øker sannsynligheten for at e-posten din blir lest umiddelbart.

 • Eksempler:
  • 关于会议时间的确认 (Guānyú huìyì shíjiān de quèrèn) – Bekreftelse av møtetidspunkt
  • 项目进展报告 (Xiàngmù jìnduàn bàogào) – Prosjektfremdriftsrapport
  • 新产品发布通知 (Xīn chǎnpǐn fābù tōngzhī) – Varsel om lansering av nytt produkt

Grammatikknotat: På kinesisk starter emnelinjen vanligvis med et nøkkeluttrykk som 关于 (guānyú – “om/vedrørende”) for å indikere emnet.

2. Hilsen (称呼 – chēnghu)

Det er viktig å starte med en riktig hilsen, da dette setter tonen for e-posten. I kinesisk forretningskultur viser det respekt og profesjonalitet å bruke mottakerens tittel og etternavn.

 • Eksempler:
  • 尊敬的王经理 (Zūnjìng de Wáng jīnglǐ) – Kjære manager Wang
  • 亲爱的李先生 (Qīn’ài de Lǐ xiānshēng) – Kjære Mr. Li
  • 敬爱的张教授 (Jìng’ài de Zhāng jiàoshòu) – Kjære professor Zhang

Grammatikknotat: Uttrykket 尊敬的 (zūnjìng de – “respektert”) brukes for formelle adresser, mens 亲爱的 (qīn’ài de – “kjære”) kan brukes for mindre formell, men fortsatt respektfull kommunikasjon.

3. Åpningslinje (开头 – kāitóu)

Åpningslinjen bør være høflig, anerkjenne eventuell tidligere kommunikasjon eller forhold, og uttrykke dine gode intensjoner.

 • Eksempler:
  • 希望您一切都好 (Xīwàng nín yīqiè dōu hǎo) – Jeg håper alt er bra med deg
  • 感谢您上次的及时回复 (Gǎnxiè nín shàng cì de jíshí huífù) – Takk for ditt raske svar sist
  • 很高兴再次与您联系 (Hěn gāoxìng zàicì yǔ nín liánxì) – Det er en glede å kontakte deg igjen

Grammatikknotat: Bruken av 您 (nín) i stedet for 你 (nǐ) for “du” er et tegn på respekt. Det tilsvarer bruken av “vous” på fransk eller “usted” på spansk.

4. Brødtekst (正文 – zhèngwén)

Brødteksten i e-posten bør være klar og kortfattet. Del opp poengene dine logisk, og bruk om nødvendig punktlister for å forbedre lesbarheten.

 • Eksempler:
  • 我写信是为了讨论以下事宜 (Wǒ xiě xìn shì wèile tǎolùn yǐxià shìyí) – Jeg skriver for å diskutere følgende saker
  • 首先,我们需要确认会议时间 (Shǒuxiān, wǒmen xūyào quèrèn huìyì shíjiān) – For det første trenger vi å bekrefte møtetidspunktet
  • 其次,请查看附加的项目计划 (Qícì, qǐng chákàn fùjiā de xiàngmù jìhuà) – For det andre, vennligst se vedlagt prosjektplan

Grammatikknotat: Sekvensielle koblinger som 首先 (shǒuxiān – “for det første”) og 其次 (qícì – “for det andre”) hjelper med å organisere e-posten logisk.

5. Avslutning (结尾 – jiéwěi)

Avslutt e-posten med en høflig avslutningslinje, gjenta forespørselen eller uttalelsen din, og gi kontaktinformasjonen din for oppfølging.

 • Eksempler:
  • 期待您的回复 (Qídài nín de huífù) – Ser frem til ditt svar
  • 如有任何问题,请随时联系我 (Rú yǒu rènhé wèntí, qǐng suíshí liánxì wǒ) – Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt meg når som helst
  • 感谢您的关注 (Gǎnxiè nín de guānzhù) – Takk for din oppmerksomhet

Grammatikknotat: Uttrykket 请随时联系我 (qǐng suíshí liánxì wǒ – “vennligst kontakt meg når som helst”) er en høflig måte å oppmuntre til kommunikasjon på.

6. Signatur (签名 – qiānmíng)

Inkluder ditt fulle navn, stilling og kontaktinformasjon for å sikre at mottakeren lett kan identifisere og nå deg.

 • Eksempel:
  • 李明 (Lǐ Míng)
  • 项目经理 (Xiàngmù jīnglǐ) – Prosjektleder
  • 电话: 123-456-7890 (Diànhuà: 123-456-7890)
  • 电子邮件: liming@company.com (Diànzǐ yóujiàn: liming@company.com)

Grammatikknotat: Bruk alltid ditt fulle navn og tittel for å opprettholde profesjonalitet.

Møteetikette

Møter er en integrert del av forretningskommunikasjon. Å opptre riktig på et møte i en kinesisk forretningskontekst kan ha stor innvirkning på suksessen til interaksjonene dine. Her er noen detaljerte retningslinjer for deltakelse i forretningsmøter på kinesisk.

1. Forberedelse (准备 – zhǔnbèi)

Å være godt forberedt viser respekt og profesjonalitet, som er høyt verdsatt i kinesisk forretningskultur.

 • Eksempler:
  • 请准备好所有相关文件 (Qǐng zhǔnbèi hǎo suǒyǒu xiāngguān wénjiàn) – Vennligst forbered alle relevante dokumenter
  • 确保你熟悉会议议程 (Quèbǎo nǐ shúxī huìyì yìchéng) – Sørg for at du er kjent med møteagendaen
  • 提前查看会议室设备 (Tíqián chákàn huìyì shì shèbèi) – Sjekk møteutstyret på forhånd

Grammatikknotat: Uttrykket 请准备好 (qǐng zhǔnbèi hǎo) er en høflig måte å be om forberedelse på.

2. Hilsen (问候 – wènhòu)

Begynn med en formell hilsen og en kort selvintroduksjon hvis nødvendig. Riktig hilsener setter en respektfull tone for møtet.

 • Eksempler:
  • 大家好,我是公司的市场经理李明 (Dàjiā hǎo, wǒ shì gōngsī de shìchǎng jīnglǐ Lǐ Míng) – Hei alle sammen, jeg er Li Ming, markedsføringssjef i selskapet
  • 各位早上好,我是张总的助理王芳 (Gèwèi zǎoshang hǎo, wǒ shì Zhāng zǒng de zhùlǐ Wáng Fāng) – God morgen alle sammen, jeg er Wang Fang, Mr. Zhangs assistent

Grammatikknotat: Bruken av titler og fulle navn i introduksjoner er viktig for formalitet og respekt.

3. Agenda (议程 – yìchéng)

Skisser møteagendaen ved starten. En klar agenda hjelper til med å holde møtet fokusert og organisert.

 • Eksempler:
  • 今天的议程如下 (Jīntiān de yìchéng rúxià) – Dagens agenda er som følger
  • 我们将讨论以下几个议题 (Wǒmen jiāng tǎolùn yǐxià jǐ gè yìtí) – Vi vil diskutere følgende emner
  • 首先是项目进度报告 (Shǒuxiān shì xiàngmù jìndù bàogào) – Først er prosjektfremdriftsrapporten

Grammatikknotat: Bruken av 我们将 (wǒmen jiāng – “vi vil”) indikerer fremtidige planer og brukes ofte i formelle sammenhenger.

4. Deltakelse (参与 – cānyù)

Oppmuntre til aktiv deltakelse og vær oppmerksom når andre snakker. I kinesiske møter er det viktig å vise respekt for andres meninger.

 • Eksempler:
  • 请各位发表意见 (Qǐng gèwèi fābiǎo yìjiàn) – Vennligst del dine meninger
  • 大家可以随时提问 (Dàjiā kěyǐ suíshí tíwèn) – Alle kan stille spørsmål når som helst
  • 我们欢迎不同的观点 (Wǒmen huānyíng bùtóng de guāndiǎn) – Vi ønsker forskjellige synspunkter velkommen

Grammatikknotat: Uttrykket 随时 (suíshí – “når som helst”) brukes for å oppmuntre til åpen kommunikasjon.

5. Avslutning (结束 – jiéshù)

Oppsummer nøkkelpunktene og skisser de neste trinnene før du avslutter møtet. Dette hjelper med å sikre at alle er på samme side.

 • Eksempler:
  • 感谢大家的参与和宝贵意见 (Gǎnxiè dàjiā de cānyù hé bǎoguì yìjiàn) – Takk til alle for deres deltakelse og verdifulle meninger
  • 我们的下一个步骤是 (Wǒmen de xià yī gè bùzhòu shì) – Vårt neste trinn er
  • 请在会后查看会议纪要 (Qǐng zài huì hòu chákàn huìyì jìyào) – Vennligst se møteprotokollen etter møtet

Grammatikknotat: Uttrykket 下一个步骤 (xià yī gè bùzhòu – “neste trinn”) er viktig for å planlegge fremtidige handlinger.

6. Oppfølging (跟进 – gēnjìn)

Send en oppfølgings-e-post som oppsummerer møtet og tiltakene som skal tas. Dette sikrer klarhet og ansvarlighet.

 • Eksempler:
  • 会议纪要将通过电子邮件发送 (Huìyì jìyào jiāng tōngguò diànzǐ yóujiàn fāsòng) – Møteprotokollen vil bli sendt via e-post
  • 请确认并回复您能完成的任务 (Qǐng quèrèn bìng huífù nín néng wánchéng de rènwù) – Vennligst bekreft og svar med de oppgavene du kan fullføre
  • 感谢您及时的反馈 (Gǎnxiè nín jíshí de fǎnkuì) – Takk for din raske tilbakemelding

Grammatikknotat: Bruken av 将 (jiāng – “vil”) indikerer fremtidige handlinger og brukes i formell kommunikasjon.

Nyttig Ordforråd og Uttrykk

Her er en liste over viktige ord og uttrykk for å hjelpe deg med å navigere forretningskommunikasjon på kinesisk:

Norsk Kinesisk (Forenklet) Pinyin
Møte 会议 huìyì
E-post 电子邮件 diànzǐ yóujiàn
Agenda 议程 yìchéng
Dokument 文件 wénjiàn
Leder 经理 jīnglǐ
Emne 主题 zhǔtí
Hilsen 称呼 chēnghu
Åpningslinje 开头 kāitóu
Avslutningslinje 结尾 jiéwěi
Signatur 签名 qiānmíng
Forberedelse 准备 zhǔnbèi
Hilsen 问候 wènhòu
Deltakelse 参与 cānyù
Oppfølging 跟进 gēnjìn
Bekreftelse 确认 quèrèn
Diskutere 讨论 tǎolùn
Tilbakemelding 反馈 fǎnkuì
Mening 意见 yìjiàn
Sammendrag 总结 zǒngjié
Kontaktinformasjon 联系信息 liánxì xìnxī
Vedlegg 附件 fùjiàn
Svar 回复 huífù
Invitasjon 邀请 yāoqǐng
Frist 截止日期 jiézhǐ rìqī
Avklaring 澄清 chéngqīng
Forslag 提议 tíyì
Anbefaling 建议 jiànyì
Godkjenning 批准 pīzhǔn
Krav 要求 yāoqiú
Forhandling 谈判 tánpàn

Eksempelsetninger

E-postkommunikasjon:

 1. Emne:
  • 关于项目进度的更新 (Guānyú xiàngmù jìndù de gēngxīn) – Oppdatering av prosjektfremdrift
  • 关于下周会议的安排 (Guānyú xià zhōu huìyì de ānpái) – Arrangements for next week’s meeting
 2. Hilsen:
  • 尊敬的刘总 (Zūnjìng de Liú zǒng) – Kjære Mr. Liu
  • 亲爱的李先生 (Qīn’ài de Lǐ xiānshēng) – Kjære Mr. Li
 3. Åpningslinje:
  • 希望您一切都好 (Xīwàng nín yīqiè dōu hǎo) – Jeg håper alt er bra med deg
  • 感谢您上次的及时回复 (Gǎnxiè nín shàng cì de jíshí huífù) – Takk for ditt raske svar sist
 4. Brødtekst:
  • 我写信是为了讨论以下事宜 (Wǒ xiě xìn shì wèile tǎolùn yǐxià shìyí) – Jeg skriver for å diskutere følgende saker
  • 首先,我们需要确认会议时间 (Shǒuxiān, wǒmen xūyào quèrèn huìyì shíjiān) – For det første trenger vi å bekrefte møtetidspunktet
 5. Avslutning:
  • 期待您的回复 (Qídài nín de huífù) – Ser frem til ditt svar
  • 如有任何问题,请随时联系我 (Rú yǒu rènhé wèntí, qǐng suíshí liánxì wǒ) – Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt meg når som helst
 6. Signatur:
  • 李明 (Lǐ Míng)
  • 项目经理 (Xiàngmù jīnglǐ) – Prosjektleder
  • 电话: 123-456-7890 (Diànhuà: 123-456-7890)
  • 电子邮件: liming@company.com (Diànzǐ yóujiàn: liming@company.com)

Møtekommunikasjon:

 1. Hilsen:
  • 大家好,我是公司的市场经理李明 (Dàjiā hǎo, wǒ shì gōngsī de shìchǎng jīnglǐ Lǐ Míng) – Hei alle sammen, jeg er Li Ming, markedsføringssjef i selskapet
  • 各位早上好,我是张总的助理王芳 (Gèwèi zǎoshang hǎo, wǒ shì Zhāng zǒng de zhùlǐ Wáng Fāng) – God morgen alle sammen, jeg er Wang Fang, Mr. Zhangs assistent
 2. Agenda:
  • 今天的议程如下 (Jīntiān de yìchéng rúxià) – Dagens agenda er som følger
  • 我们将讨论以下几个议题 (Wǒmen jiāng tǎolùn yǐxià jǐ gè yìtí) – Vi vil diskutere følgende emner
 3. Deltakelse:
  • 请各位发表意见 (Qǐng gèwèi fābiǎo yìjiàn) – Vennligst del dine meninger
  • 大家可以随时提问 (Dàjiā kěyǐ suíshí tíwèn) – Alle kan stille spørsmål når som helst
 4. Avslutning:
  • 感谢大家的参与和宝贵意见 (Gǎnxiè dàjiā de cānyù hé bǎoguì yìjiàn) – Takk til alle for deres deltakelse og verdifulle meninger
  • 我们的下一个步骤是 (Wǒmen de xià yī gè bùzhòu shì) – Vårt neste trinn er
 5. Oppfølging:
  • 会议纪要将通过电子邮件发送 (Huìyì jìyào jiāng tōngguò diànzǐ yóujiàn fāsòng) – Møteprotokollen vil bli sendt via e-post
  • 请确认并回复您能完成的任务 (Qǐng quèrèn bìng huífù nín néng wánchéng de rènwù) – Vennligst bekreft og svar med de oppgavene du kan fullføre

Å mestre kunsten å kommunisere på forretningskinesisk krever forståelse for kulturelle nyanser og riktig språkbruk. Ved å innlemme disse tipsene, ordforrådet og uttrykkene, kan du forbedre effektiviteten din i kinesiske forretningsmiljøer, fremme bedre relasjoner og oppnå større suksess.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!