Forhandlingsferdigheter på kinesisk: Hvordan å mestre språket for å oppnå suksess i forhandlinger

Kinesisk språkets historie og utbredelse:
Kinesisk er et av verdens eldste språk og har en historie som strekker seg over 3000 år. Det er det mest talte språket i verden med over 1,3 milliarder mennesker som snakker det som morsmål. Kinesisk er også et av de seks offisielle språkene i FN. Språket har flere dialekter, hvorav mandarin er den mest utbredte og offisielle varianten.

Kinesisk kultur og dens innflytelse på forhandlinger:
Kinesisk kultur har en dyp innvirkning på forhandlingsstilen i landet. Kinesere verdsetter hierarki og respekt for autoritet, og dette gjenspeiles i deres forhandlingsstil. Indirekte kommunikasjon og ansikt-til-bevarende praksis er også viktige elementer i kinesisk kultur, og dette kan påvirke måten forhandlinger utføres på. For å lykkes i forhandlinger med kinesiske partnere er det derfor viktig å ha kunnskap om både språket og kulturen.

Viktigheten av å mestre kinesisk for forhandlinger

Kina som en viktig økonomisk aktør:
Kina har blitt en av verdens største økonomiske aktører de siste tiårene, og landets betydning i internasjonale forhandlinger har økt betydelig. Kina er en viktig handelspartner for mange land, og forhandlinger med kinesiske selskaper kan være avgjørende for suksess i internasjonal handel. Å mestre kinesisk språk kan derfor være en stor fordel for bedrifter som ønsker å utvide sin virksomhet til Kina.

Bedre kommunikasjon og forståelse av kinesisk kultur:
Å mestre kinesisk språk kan bidra til bedre kommunikasjon og forståelse mellom forhandlingspartnere. Selv om mange kinesere snakker engelsk, vil de sette pris på innsatsen som blir gjort for å lære deres språk. Å kunne kommunisere på kinesisk vil også gi en dypere forståelse av kinesisk kultur, noe som er viktig for å bygge tillit og etablere gode relasjoner i forhandlinger.

Grunnleggende kinesiske fraser for forhandlinger

Presentasjon av seg selv og selskapet:
En viktig del av enhver forhandling er å presentere seg selv og sitt selskap på en profesjonell måte. Noen nyttige fraser å kunne inkluderer “你好,我叫[navnet ditt], 我是[navnet ditt],我是[stillingen din]。Nǐ hǎo, wǒ jiào [navnet ditt], wǒ shì [stillingen din] ” (Hei, jeg heter [navnet ditt], jeg er [stillingen din] ) og “我们希望和你们有合作机会。Wǒmen  xīwàng hé nǐmen yǒu hézuò de jīhuì” (Vi ser frem til muligheten til å samarbeide med dere).

Å uttrykke interesse og forståelse:
Under forhandlinger er det viktig å uttrykke interesse og forståelse for den andre partens synspunkter. Noen nyttige fraser å kunne inkluderer “我听懂你的意思。Wǒ tīng dǒng nǐ de yìsi” (Jeg forstår hva du mener) .

Å forhandle om pris og betingelser:
Forhandlinger innebærer ofte diskusjoner om pris og betingelser. Noen nyttige fraser å kunne inkluderer “你们的价格太高了。Nǐmen de jiàgé tài gāo le” (Deres pris er for høy) .

Kulturelle forskjeller i forhandlingsstil mellom Kina og Vesten

Hierarki og respekt for autoritet:
I kinesisk kultur er hierarki og respekt for autoritet viktige verdier. Dette gjenspeiles i forhandlingsstilen, der den som har høyere status eller alder blir gitt større respekt. Det er viktig å være oppmerksom på dette og vise respekt for den andre partens autoritet under forhandlinger.

Indirekte kommunikasjon og ansikt-til-bevarende praksis:
Kinesisk kultur verdsetter indirekte kommunikasjon og ansikt-til-bevarende praksis. Dette betyr at kinesere ofte unngår å si ting direkte eller å si nei direkte for å unngå å såre den andre partens følelser eller miste ansikt. Det er viktig å være oppmerksom på dette og tolke det som blir sagt mellom linjene under forhandlinger.

Langsiktige relasjoner og gjensidig fordelaktige avtaler:
I kinesisk kultur er det vanlig å fokusere på langsiktige relasjoner og gjensidig fordelaktige avtaler. Kinesere verdsetter stabilitet og kontinuitet i forretningsforhold, og det kan ta tid å bygge tillit og etablere gode relasjoner. Det er viktig å være tålmodig og investere tid og ressurser i å bygge sterke forbindelser med kinesiske forhandlingspartnere.

Avanserte forhandlingsstrategier på kinesisk

Å bygge tillit og relasjoner:
En av de viktigste strategiene i kinesiske forhandlinger er å bygge tillit og etablere sterke relasjoner med den andre parten. Dette kan gjøres ved å vise respekt, være tålmodig og investere tid i å bli kjent med den andre parten. Å kunne uttrykke seg flytende på kinesisk vil også bidra til å bygge tillit og vise at man tar forhandlingene på alvor.

Å forhandle om immaterielle verdier som tillit og respekt:
I kinesiske forhandlinger er det vanlig å forhandle om immaterielle verdier som tillit og respekt. Dette kan gjøres ved å vise respekt for den andre partens synspunkter og verdier, og ved å være ærlig og åpen i kommunikasjonen. Å kunne uttrykke seg klart og tydelig på kinesisk vil være en fordel i denne typen forhandlinger.

Å forhandle om flere variabler samtidig:
I kinesiske forhandlinger er det vanlig å forhandle om flere variabler samtidig, i motsetning til vestlige forhandlinger der man ofte fokuserer på en variabel av gangen. Dette kan gjøre forhandlingene mer komplekse, men det gir også muligheter til å oppnå bedre resultater. Å kunne håndtere denne kompleksiteten på kinesisk vil være en viktig ferdighet i avanserte forhandlinger.

Vanlige kinesiske ord og uttrykk i forretningsverdenen

Ord og uttrykk for å beskrive produkter og tjenester:
Når man driver forretninger i Kina, er det viktig å kunne beskrive produkter og tjenester på en klar og presis måte. Noen nyttige ord og uttrykk å kunne inkluderer “gōngsī chǎnpǐn” (bedriftens produkt), “jìshù zhīchí” (teknisk støtte) og “fúwù hétiān” (serviceavtale).

Ord og uttrykk for å beskrive forretningsprosesser og avtaler:
Forretningsprosesser og avtaler kan være komplekse, og det er viktig å kunne uttrykke seg klart og tydelig på kinesisk. Noen nyttige ord og uttrykk å kunne inkluderer “合作合同hézuò hétong” (samarbeidsavtale) og “主动出席zhǔdòng chūxí” (proaktivt initiativ).

Ord og uttrykk for å beskrive kinesisk kultur og samfunn:
For å kunne forstå kinesisk kultur og samfunn er det viktig å kunne bruke riktig terminologi. Noen nyttige ord og uttrykk å kunne inkluderer “关系guānxī” (forhold), “明显míngxiǎn” (ansikt) og “中国风俗zhōngguó fēngsú” (kinesisk stil).

Tips for å lære kinesisk effektivt

Å finne en god lærer eller språkpartner:
En av de beste måtene å lære kinesisk effektivt på er å finne en god lærer eller språkpartner. En erfaren lærer kan hjelpe deg med å utvikle riktig uttale og grammatikk, samt gi deg innsikt i kinesisk kultur. En språkpartner kan gi deg muligheten til å praktisere dine ferdigheter i en autentisk setting.

Å bruke kinesisk i hverdagen:
For å lære kinesisk effektivt er det viktig å bruke språket i hverdagen. Dette kan gjøres ved å lytte til kinesiske podcaster, se på kinesiske filmer og TV-serier, og lese kinesiske aviser og bøker. Å bruke språket aktivt i hverdagen vil bidra til å styrke dine ferdigheter og øke din forståelse av kinesisk kultur.

Å bruke digitale ressurser og verktøy:
Det finnes mange digitale ressurser og verktøy som kan hjelpe deg med å lære kinesisk effektivt. Dette inkluderer språklæringsapper, online kurs og språkutvekslingsplattformer. Å bruke disse ressursene regelmessig vil bidra til å forbedre dine ferdigheter og øke din kunnskap om kinesisk språk og kultur.

Praktiske øvelser for å forbedre dine forhandlingsferdigheter på kinesisk

Rollespill og simuleringer av forhandlinger:
En effektiv måte å forbedre dine forhandlingsferdigheter på kinesisk er å delta i rollespill og simuleringer av forhandlinger. Dette kan gjøres med en språkpartner eller i en språklæringsgruppe. Gjennom rollespill kan du øve på ulike scenarier og utvikle dine kommunikasjons- og forhandlingsevner.

Å lytte til autentiske kinesiske forhandlinger:
En annen måte å forbedre dine forhandlingsferdigheter på kinesisk er å lytte til autentiske kinesiske forhandlinger. Dette kan gjøres ved å lytte til opptak av forhandlinger eller ved å delta i forhandlinger med kinesiske partnere. Gjennom å lytte til autentiske forhandlinger kan du lære av ekte situasjoner og utvikle dine ferdigheter.

Å skrive og presentere forretningsplaner på kinesisk:
En annen måte å forbedre dine forhandlingsferdigheter på kinesisk er å skrive og presentere forretningsplaner på språket. Dette kan gjøres ved å utvikle en forretningsidé og skrive en plan på kinesisk. Deretter kan du presentere planen for en språkpartner eller i en språklæringsgruppe. Gjennom denne øvelsen kan du øve på å uttrykke deg klart og tydelig på kinesisk og utvikle dine presentasjonsferdigheter.

Case-studier av vellykkede forhandlinger på kinesisk

Eksempler på vellykkede forhandlinger mellom kinesiske og vestlige selskaper:
Det finnes mange eksempler på vellykkede forhandlinger mellom kinesiske og vestlige selskaper. Et eksempel er samarbeidet mellom Apple og Foxconn, der de to selskapene har etablert et langsiktig partnerskap for produksjon av Apple-produkter. Dette samarbeidet har vært svært vellykket, med Foxconn som en av de største produsentene av Apple-produkter. Samarbeidet har bidratt til å sikre høy kvalitet og effektiv produksjon, samtidig som det har gitt Apple tilgang til den store kinesiske arbeidsstyrken og teknologiske ekspertise. Et annet eksempel er samarbeidet mellom Tesla og kinesiske selskaper for produksjon av elbiler i Kina. Dette samarbeidet har bidratt til å styrke Teslas tilstedeværelse på det kinesiske markedet og utnytte Kinas voksende interesse for elektriske kjøretøy. Disse eksemplene viser at vellykkede forhandlinger mellom kinesiske og vestlige selskaper kan skape gjensidige fordeler og bidra til økt suksess på begge sider.

For de som er interessert i å lære kinesisk for forhandlinger, kan jeg anbefale en relatert artikkel om “Bruken av 除了 (chúle) og 以外 (yǐwài): Inkludering og ekskludering i mandarin (HSK4)”. Denne artikkelen gir en grundig forståelse av hvordan man kan uttrykke inkludering og ekskludering på kinesisk, noe som er svært nyttig i forhandlinger. Du kan lese artikkelen her.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!