GRATULERER TIL FREDERIK SOM ER FERDIG MED KINESISK NIVÅ 3!

Frederik hsk 3 11.4.22

Vi ønsker å sende en stor og varm gratulasjon til Frederik for prestasjonen sin der han nå er ferdig med Integrated Chinese 3, som tilsvarer Hanyshuiping Kaoshi HSK 3 (Kinesisk ferdighetstest)! 🎉
Ønsker du å vite mer om ferdighetstester i Kinesisk, bli med på en gratis prøvetime i kinesisk og studere kinesisk i Norge, så kan du kontakte oss her.

Handlekurv

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!