HSK Testdatoer 2024: En Guide

Hva er HSK (汉语水平考试 Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì)?

HSK, kjent som Kinesisk Ferdighetsprøve, er en internasjonalt anerkjent standard for vurdering av kinesiske språkferdigheter. I 2024 kan kandidater ta testen i to formater: den tradisjonelle papirbaserte testen (笔试 bǐ shì) og den moderne internettbaserte testen (网考 wǎng kǎo eller 网络考试 wǎng luò kǎo shì).

Internettbaserte HSK Testdatoer 2024

 • 13. januar (lørdag): Påmeldingsfrist – 3. januar, Publisering av testresultatene – 29. januar
 • 16. mars (lørdag): Påmeldingsfrist – 6. mars, Publisering av testresultatene – 1. april
 • 21. april (søndag): Påmeldingsfrist – 11. april, Publisering av testresultatene – 13. mai
 • 19. mai (søndag): Påmeldingsfrist – 9. mai, Publisering av testresultatene – 3. juni
 • 22. juni (lørdag): Påmeldingsfrist – 12. juni, Publisering av testresultatene – 8. juli
 • 21. juli (søndag): Påmeldingsfrist – 11. juli, Publisering av testresultatene – 5. august
 • 18. august (søndag): Påmeldingsfrist – 8. august, Publisering av testresultatene – 2. september
 • 8. september (søndag): Påmeldingsfrist – 29. august, Publisering av testresultatene – 23. september
 • 19. oktober (lørdag): Påmeldingsfrist – 9. oktober, Publisering av testresultatene – 4. november
 • 16. november (lørdag): Påmeldingsfrist – 6. november, Publisering av testresultatene – 2. desember
 • 8. desember (søndag): Påmeldingsfrist – 28. november, Publisering av testresultatene – 23. desember
 • *Merk: Forsinkelser på opptil en uke kan forekomme grunnet ferier.

Papirbaserte HSK Testdatoer 2024

 • 13. januar (lørdag): Påmeldingsfrist – 17. desember 2023, Publisering av testresultatene – 20. februar 2024
 • 16. mars (lørdag): Påmeldingsfrist – 18. februar, Publisering av testresultatene – 16. april
 • 21. april (søndag): Påmeldingsfrist – 11. april, Publisering av testresultatene – 22. mai
 • 19. mai (søndag): Påmeldingsfrist – 22. april, Publisering av testresultatene – 19. juni
 • 22. juni (lørdag): Påmeldingsfrist – 26. mai, Publisering av testresultatene – 22. juli
 • 21. juli (søndag): Påmeldingsfrist – 24. juni, Publisering av testresultatene – 21. august
 • 18. august (søndag): Påmeldingsfrist – 22. juli, Publisering av testresultatene – 18. september
 • 8. september (søndag): Påmeldingsfrist – 12. august, Publisering av testresultatene – 15. oktober
 • 19. oktober (lørdag): Påmeldingsfrist – 22. september, Publisering av testresultatene – 19. november
 • 16. november (lørdag): Påmeldingsfrist – 22. oktober, Publisering av testresultatene – 16. desember
 • 8. desember (søndag): Påmeldingsfrist – 11. november, Publisering av testresultatene – 8. januar 2025
 • *Merk: Forsinkelser på opptil en uke kan forekomme grunnet ferier.

Eksamensformater og Registrering

Kandidater for både den papirbaserte og internettbaserte testen vil møte identiske vanskelighetsnivåer, innhold og vurderingskriterier. For den papirbaserte testen vil du være på et offisielt HSK-senter med tradisjonelle spørsmålspapirer og svarark, og bruke en 2B-blyant eller penn. Den internettbaserte testen involverer et datamaskinsystem hvor spørsmål vises på en skjerm og svar leveres via tastatur og mus.

Registrering og Poenggivning

Ta kontakt med oss i LC Chinese dersom du trenger hjelp til å registrere deg til HSK-prøve eller hjelp til å forberede deg. For å bestå kreves et minimum av 60% riktige svar, noe som tilsvarer 120 poeng av 200 for HSK 1 & 2, og 180 av 300 for nivå 3 og høyere.

Sertifikatets Gyldighet

HSK-sertifikatet er en livslang legitimasjon, uvurderlig for ulike akademiske og profesjonelle formål. Imidlertid, for søknader til høyskoler eller universiteter i Kina, er poengene gyldige i to år fra testdatoen.

Endringer i 2023

Fra 2023 kreves det at kandidater på nivå 3 til 6 i HSK også tar en tilsvarende HSK muntlig test (HSKK) – Nybegynner for HSK 3, Mellomnivå for HSK 4, og Avansert for HSK 5 og 6.

Viktigheten av å Ta HSK Testen

Å oppnå en god score i HSK-testen er avgjørende for alle som ser for seg å studere eller arbeide i et kinesisktalende miljø. Det forbedrer ikke bare din CV, men øker også betydelig din evne til å kommunisere og forstå kinesisk kultur og samfunn.

Hvordan LC Chinese School Kan Bistå

Å forberede seg til HSK kan være utfordrende, men LC Chinese School tilbyr omfattende trening for å hjelpe deg med å utmerke deg. Deres skreddersydde programmer fokuserer på områdene du trenger mest hjelp med, og sikrer at du er godt forberedt på alle aspekter av testen.

Konklusjon

HSK-testdatoene for 2024 gir rikelig med muligheter for både internettbaserte og papirbaserte tester. Kandidater bør være oppmerksomme på påmeldingsfrister og datoer for resultatutgivelse. Gitt innføringen av obligatoriske muntlige tester for nivå 3 til 6, er grundig forberedelse mer avgjørende enn noensinne. Med et verdifullt HSK-sertifikat kan du med selvtillit vise frem dine kinesiske språkferdigheter for personlig og profesjonell vekst.

 

Ofte Stilte Spørsmål om HSK Testen 2024

1. Hva er HSK-testen? HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì) er en internasjonalt anerkjent standardisert eksamen som vurderer kinesiske språkferdigheter.

2. Hvilke formater er tilgjengelige for HSK-testen i 2024? I 2024 er HSK-testen tilgjengelig i to formater: den tradisjonelle papirbaserte testen (笔试 bǐ shì) og den internettbaserte testen (网考 wǎng kǎo eller 网络考试 wǎng luò kǎo shì).

3. Hvor kan jeg registrere meg for HSK-testen? Du kan registrere deg for HSK-testen på nettet på chinesetest.cn.

4. Hva er beståttgrensen for HSK-testen? For å bestå HSK-testen trenger du minst 60% riktige svar, som tilsvarer 120 poeng av 200 for HSK 1 & 2, og 180 av 300 for HSK 3 og høyere.

5. Hvor lenge er HSK-sertifikatet gyldig? HSK-sertifikatet er gyldig livet ut. Hvis du planlegger å søke på høyskole eller universitet i Kina, er poengene

gyldige i to år fra testdatoen.

6. Ble det gjort endringer i HSK-testen i 2023? Fra og med 2023 må kandidater for HSK nivå 3 til 6 ta både HSK-testen og HSK muntlig test (HSKK).

7. Hvorfor er det viktig å ta HSK-testen? HSK-testen er viktig for de som ønsker å studere eller arbeide i kinesisktalende miljøer, da den er en anerkjent måling av kinesiske språkferdigheter og kan forbedre muligheter i akademiske og profesjonelle sammenhenger.

8. Kan LC Chinese School hjelpe til med forberedelsene til HSK-testen? Ja, LC Chinese School tilbyr omfattende treningsprogrammer for å hjelpe kandidater med å forberede seg til HSK-testen, med fokus på områder som trenger mest forbedring for å sikre en grundig forberedelse.

9. Hva er de viktigste datoene å huske på for den internettbaserte HSK-testen i 2024? Viktige datoer inkluderer ulike frister for registrering og utgivelse av resultater gjennom året. Spesifikke datoer er gitt i den detaljerte tidsplanseksjonen av artikkelen.

10. Hva med datoene for den papirbaserte HSK-testen i 2024? Den papirbaserte testen har også spesifikke datoer for registreringsfrister og resultatslipp, detaljert i artikkelen.

 

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!