Kinesisk for vitenskap og teknologi: 30 essensielle termer

Å lære kinesisk språk er blitt stadig viktigere for fagfolk innen vitenskap og teknologi. Kina har blitt en global leder innen disse feltene, og kinesisk språk er derfor en nøkkelkompetanse for å kunne samarbeide og kommunisere effektivt med kinesiske kolleger og partnere. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvorfor det er viktig å lære kinesisk for vitenskap og teknologi, samt hvilke kinesiske termer og uttrykk som er mest relevante for fagfolk innen disse feltene.

Sammendrag

  • Kinesisk er viktig for vitenskap og teknologi
  • Lær de viktigste kinesiske termene for vitenskap og teknologi
  • Kinesisk terminologi for datamaskiner og IT er viktig å lære
  • Kinesiske ord og uttrykk for ingeniørfag er nyttige å kunne
  • Kinesisk for medisin og helsevitenskap er en viktig del av fagterminologien

 

De viktigste kinesiske termene for vitenskap og teknologi

For å kunne jobbe effektivt innen vitenskap og teknologi i Kina, er det viktig å ha en god forståelse av de mest brukte kinesiske termene innen disse feltene. Noen av de mest vanlige termene inkluderer “科学” (kēxué) som betyr “vitenskap”, “技术” (jìshù) som betyr “teknologi”, “实验” (shíyàn) som betyr “eksperiment”, og “研究” (yánjiū) som betyr “forskning”. Disse termene er grunnleggende for å kunne kommunisere om vitenskapelige og teknologiske konsepter på kinesisk.

Kinesisk terminologi for datamaskiner og IT

Innenfor datamaskiner og IT er det også mange viktige kinesiske termer som fagfolk bør være kjent med. Noen av de mest brukte termene inkluderer “计算机” (jìsuànjī) som betyr “datamaskin”, “软件” (ruǎnjiàn) som betyr “programvare”, “硬件” (yìngjiàn) som betyr “maskinvare”, og “网络” (wǎngluò) som betyr “nettverk”. Å forstå disse termene er avgjørende for å kunne kommunisere om datamaskiner og IT på kinesisk, spesielt i en global arbeidsstyrke der samarbeid med kinesiske kolleger er vanlig.

Kinesiske ord og uttrykk for ingeniørfag

Innen ingeniørfag er det også mange viktige kinesiske ord og uttrykk som fagfolk bør være kjent med. Noen av de mest brukte ordene og uttrykkene inkluderer “工程” (gōngchéng) som betyr “engineering”, “设计” (shèjì) som betyr “design”, “建筑” (jiànzhú) som betyr “arkitektur”, og “材料” (cáiliào) som betyr “materialer”. Å ha en god forståelse av disse termene er viktig for å kunne kommunisere om ingeniørfag på kinesisk, spesielt i en global arbeidsstyrke der samarbeid med kinesiske kolleger er vanlig.

Kinesisk for medisin og helsevitenskap

Innen medisin og helsevitenskap er det også mange viktige kinesiske termer som fagfolk bør være kjent med. Noen av de mest brukte termene inkluderer “医学” (yīxué) som betyr “medisin”, “健康” (jiànkāng) som betyr “helse”, “疾病” (jíbìng) som betyr “sykdom”, og “药物” (yàowù) som betyr “medisin”. Å forstå disse termene er avgjørende for å kunne kommunisere om medisin og helsevitenskap på kinesisk, spesielt i en global arbeidsstyrke der samarbeid med kinesiske kolleger er vanlig.

Kinesiske begreper for biologi og genetikk

Innen biologi og genetikk er det også mange viktige kinesiske begreper som fagfolk bør være kjent med. Noen av de mest brukte begrepene inkluderer “生物” (shēngwù) som betyr “biologi”, “遗传学” (yíchuánxué) som betyr “genetikk”, “细胞” (xìbāo) som betyr “celle”, og “基因” (jīyīn) som betyr “gen”. Å ha en god forståelse av disse begrepene er viktig for å kunne kommunisere om biologi og genetikk på kinesisk, spesielt i en global arbeidsstyrke der samarbeid med kinesiske kolleger er vanlig.

Kinesisk for matematikk og statistikk

Innen matematikk og statistikk er det også mange viktige kinesiske termer som fagfolk bør være kjent med. Noen av de mest brukte termene inkluderer “数学” (shùxué) som betyr “matematikk”, “统计学” (tǒngjìxué) som betyr “statistikk”, “方程” (fāngchéng) som betyr “likning”, og “变量” (biànliàng) som betyr “variabel”. Å forstå disse termene er avgjørende for å kunne kommunisere om matematikk og statistikk på kinesisk, spesielt i en global arbeidsstyrke der samarbeid med kinesiske kolleger er vanlig.

Kinesiske uttrykk for kjemi og fysikk

Innen kjemi og fysikk er det også mange viktige kinesiske uttrykk som fagfolk bør være kjent med. Noen av de mest brukte uttrykkene inkluderer “化学” (huàxué) som betyr “kjemi”, “物理学” (wùlǐxué) som betyr “fysikk”, “反应” (fǎnyìng) som betyr “reaksjon”, og “能量” (néngliàng) som betyr “energi”. Å ha en god forståelse av disse uttrykkene er viktig for å kunne kommunisere om kjemi og fysikk på kinesisk, spesielt i en global arbeidsstyrke der samarbeid med kinesiske kolleger er vanlig.

Kinesisk for miljøvitenskap og bærekraftig utvikling

Innen miljøvitenskap og bærekraftig utvikling er det også mange viktige kinesiske termer som fagfolk bør være kjent med. Noen av de mest brukte termene inkluderer “环境科学” (huánjìng kēxué) som betyr “miljøvitenskap”, “可持续发展” (kěchíxù fāzhǎn) som betyr “bærekraftig utvikling”, “污染” (wūrǎn) som betyr “forurensning”, og “气候变化” (qìhòu biànhuà) som betyr “klimaendringer”. Å forstå disse termene er avgjørende for å kunne kommunisere om miljøvitenskap og bærekraftig utvikling på kinesisk, spesielt i en global arbeidsstyrke der samarbeid med kinesiske kolleger er vanlig.

Konklusjon og tips for å lære kinesisk for vitenskap og teknologi

Å lære kinesisk for vitenskap og teknologi er en viktig ferdighet for fagfolk innen disse feltene. Det å kunne kommunisere effektivt med kinesiske kolleger og partnere kan åpne dører for samarbeid og karrieremuligheter. For å lære kinesisk effektivt, er det viktig å bruke en kombinasjon av ressurser som språkkurs, bøker, lydopptak og språkutveksling med kinesiske talere. Det er også nyttig å praktisere kinesisk i en arbeidskontekst, for eksempel ved å delta i internasjonale konferanser eller jobbe med kinesiske prosjekter. Med tålmodighet og dedikasjon kan fagfolk innen vitenskap og teknologi oppnå en god forståelse av kinesisk språk og dermed styrke sin kompetanse og karriere.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!