KINESISK GRAMMATIKK: GĀNG 刚 OG GĀNGCÁI 刚才

Gāng 刚 og gāngcái 刚才 er to ord som ofte brukes i forskjellige situasjoner på kinesisk. Begge disse ordene betyr “nettopp, for et øyeblikk siden” og refererer til handlinger som skjedde for kort tid siden.
Men selv om betydningen er lik, er ikke bruken av disse to kinesiske ordene nødvendigvis lik.

Selv om du kan plassere begge ordene foran verb, brukes gāng 刚 og gāngcái 刚才 ofte på forskjellige måter.
Gāng 刚 er et adverb og er plassert rett foran verbet eller et adjektiv. Gāngcái 刚才 kan ikke plasseres foran et adjektiv.

Gāng 刚 brukes bare rett foran verbet og kan ikke brukes i begynnelsen av setningen før subjektet.

Struktur:
Subjekt + gāng 刚 + verb/adjektiv

Eksempler:
我刚离开.
Wǒ gāng líkāi.
Jeg dro nettopp.
我们刚到家.
Wǒmen gāng dàojiā
Vi har akkurat kommet hjem.

Gāngcái 刚才 er et tidsord, som plasseres enten før eller etter emnet.

Struktur:
Subjekt + gāngcái 刚才+ verb / gāngcái 刚才+ subjekt + verb

Eksempler:
我刚才看到他.
Wǒ gāngcái kàn dào tā.
Jeg så ham akkurat.
刚才你吃了什么?
Gāngcái nǐ chī le shénme?
Hva spiste du nettopp.

iStock 1272222515

Du kan bruke gāngcái 刚才 for å endre et substantiv til noe som skjedde akkurat nå.
Gāngcái 刚才 + de 的 + substantiv
Eksempler
刚才的情况很危险.

Gāngcái de qíngkuàng hěn wéixiǎn
Den situasjonen (som vi nettop var igjennom) var veldig farlig.
刚才的数学题太难了.

Gāngcái de shùxué tí tài nánle.
Det mattespørsmålet (som vi nettopp så på) var for vanskelig.

GĀNG 刚 OG GĀNGCÁI 刚才 KAN REFERERE TIL FORSKJELLIGE PERIODER

Gāngcái 刚才 er et fast, absolutt tidsord som representerer et øyeblikk siden, og understreker at handlingen fant sted nylig.

Tiden Gāngcái 刚才 uttrykker er kort, men avhenger av situasjonen. Selv om det kan ta noen sekunder eller et par minutter, betyr det sjelden mer enn 30 minutter.
Eksempel
刚才那个人是谁?
Gāngcái nàgè rén shì shéi?
Hvem var den personen (akkurat nå)?

Og fordi det er et tidsord, kan du ikke bruke gāngcái 刚才 med andre tidsord og for å referere til hendelser av en bestemt varighet.
Gāng 刚 fremhever at handlingen nettopp fant sted, men lengden på tidsrammen er relativ og avhenger av hva den som snakker mener med “nettopp”. Uansett om det er noen få minutter, noen timer, noen uker eller måneder siden.
Eksempler
他刚到酒店没多久.

Tā gāng dào jiǔdiàn méi duōjiǔ.
Han kom nettopp til hotellet for ikke lenge siden.

‘Gāng 刚 kan også brukes med en bestemt tid for å vise hvor lang tid det gikk fra når en handlingen skjedde.
Strukturen er da:
Subjekt + gang 刚 + verb + objekt + varighet.
Eksempler:

我搬来杭州刚满2年.
Wǒ bān lái Hángzhōu gāng mǎn 2 nián.
Jeg har flyttet til Hangzhou i (akkurat) 2 år.
会议刚开始 5 分钟.
Huìyì gāng kāishǐ 5 fēnzhōng.

Møtet har akkurat startet i 5 minutter.

Gāng 刚 krever vanligvis ikke en le 了 i setningen, spesielt når man snakker om et verb med et presist resultat.
Siden gāngcái 刚才 refererer til handlinger i den siste tiden som er fullførte handlinger, inkluderer setninger med gāngcái 刚才 ofte le 了.

Hvis det er et tidsgap mellom handlingen som nettopp skjedde og den nåværende situasjonen eller noe som har endret seg siden da, blir gāngcái 刚才 brukt oftere.
他刚才还在公司,现在已经回家了。

Tā gāngcái hái zài gōngsī, xiànzài yǐjīng huí jiāle.
Han var nettopp på kontoret (bedriften), men har allerede dratt hjem.

ØNSKER DU Å LÆRE MER MANDARIN ELLER KJENNER DU NOEN SOM ØNSKER Å LÆRE KINESISK?

Hvis du vil lære mandarin og studere kinesisk i Norge, så registrer deg gjerne for en gratis prøveklasse eller send en epost til meg (Chen Huimin): huimin@laerkinesisk.no.

Vi tilbyr privattimer og gruppeklasser på alle nivåer, HSK 1-6, barn, voksne, business. Alle mandarinklassene tilbys i klasserom eller online.

Kjenner du noen som ønsker å lære kinesisk? Vi gir nå USD 500 som en bonus til deg i programmet vårt “Refer a friend – get $500”, dersom vennen din eller andre du introduserer starter opp med å ta kinesiskklasser hos oss. Registrer deg her dersom dette er interessant for deg!

WeChat Image 20210427081950 3

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!