6 EFFEKTIVE METODER FOR Å LÆRE OG HUSKE KINESISKE ORD

Når du lærer kinesisk, kan det være utfordrende å huske nye kinesiske ord. I denne artikkelen deler vi noen tips vil gjøre det lettere å huske de kinesiske tegnene og ordene du lærer mer effektivt.

Når du prøver å huske kinesiske ord, hjelper det å bli eksponert for ord gjentatte ganger.
Du kan for eksempel sette kinesiske navneetiketter på ting du bruker daglig.

Først så sjekker du ordboken for å finne ordet du ønsker å lære, for eksempel ‘datamus’ shǔbiāo 鼠标. Skriv navnet ned på en lapp og deretter feste det til musen.

Når du bruker musen, som du sikkert gjør flere ganger om dagen, vil du se etiketten med det kinesiske ordet. I begynnelsen kan du starte med pinyin (måten du utaler ordet på). Senere, når du er kjent med ordet, kan du legge til kinesiske tegn på navneetiketten.

WeChat Image 20211112132830 2

2. LÆR DEG MØNSTRE AV KINESISKE TEGN-RADIKALER

For noen kinesiske tegn kan man lære ordene i grupper i henhold til deres radikaler eller røttene til det kinesiske tegnet. Å lære ord i grupper i henhold til deres radikaler vil gjøre det lettere å gjenkjenne nye kinesiske tegn.
Et eksempel er radikalen 氵, som mange også kaller 三点水 (sān diǎn shuǐ / 3 dråper vann) eller shuǐ (vann).

Kinesiske tegn med denne radikalen refererer vanligvis til noe vått: hé 河 elv, hǎi 海 hav, làng 浪 bølge, chí 池 dam, hú 湖, hàn 汗 svette, yè 液 væske osv.

3. FOKUSER PÅ UTTALE OG LES HØYT

Når du begynner å lære mandarin-kinesisk, er det viktig å fokusere på å uttale de kinesiske ordene riktig. Du bør lese høyt og følge ordforråd og setninger.

Og hvis du tar et kurs i mandarin-kinesisk, vil kinesisklæreren korrigere deg. Uttaler du et ord feil, vil kinesisklæreren fortelle deg hvordan du uttaler det riktig og hvordan du bruker ordet i praksis.
Siden kinesisk er et tonespråk, betyr forskjellig uttale forskjellige ord. Ikke bland tonene. Dette vil gjøre at kineserne ikke forstår hva du prøver å si.

Hvis du for eksempel sier: ‘xióngmāo’ 熊猫 med en andre og en første tone, betyr dette panda. Blander du sammen tonene og sier ‘xiōngmáo’ 胸毛 med første tone og andre tone, betyr dette brysthår.

4. LÆR LYDKOMPONENTER I DE KINESISK TEGNENE

Du har kanskje prøvd å lære kinesiske ord utenat uten å vite hva ordet foran deg betyr eller hvordan du uttaler ordet.

En måte å identifisere uttalen til et kinesisk tegn på er å finne lydkomponenter innenfor visse tegn.

For eksempel kan du finne ma 马-komponenten i mange tegn: 吗,妈,骂,码 med en ma-uttale.

Selv om tonen til disse karakterene ikke er den samme, vil en identifisering av ma 马-lyden hjelpe deg med tegnene.

5. SKRIV DE KINESISKE TEGNENE DU LÆRER

Selv om det kan virke som en veldig tradisjonell måte å studere på, er det nyttig å skrive kinesiske tegn med blyant og papir. Dette vil hjelpe deg å føle flyten i det kinesiske tegnet du har skrevet. Jo mer du skriver tegnene du lærer, jo lettere er det å huske dem når du ser dem.

Du kan skaffe deg en TIAN ZI GE-NOTATBOK som et supplement til kinesiske språkstudier. Du kan bruke denne typen notatbok til å øve på å skrive kinesiske tegn. Hver rute som inneholder ett tegn er delt inn i fire kvadranter, som veileder den riktige plasseringen av hvert element i de kinesiske tegnene du lærer å skrive.

Både barn og voksne som lærer kinesiske tegn og hvordan man skriver kinesisk kan bruke en TIAN ZI GE-NOTATBOK.

6. TA ET KINESISKKURS

Hvis du tar et kurs i kinesisk, vil du få en systematisk måte å lære ordene og tegnene på. Du vil få umiddelbar tilbakemelding på uttale fra kinesisklæreren.

En effektiv måte å rette opp feilene du gjør når du uttaler, leser og skriver kinesiske tegn på feil måte og blir rettet i timen.

Det er med andre ord ikke bare viktig å få instruksjon om hvordan man gjør det riktig av kinesisklæreren, men også hvordan du retter opp feilen du har gjort.

Kinesiskklassen vil gi deg nye perspektiver, og samhandlingen med læreren vil inspirere deg. Du vil lære språket mer effektivt og få en bedre forståelse av kinesisk kultur.

ØNSKER DU Å LÆRE MER MANDARIN ELLER KJENNER DU NOEN SOM ØNSKER Å LÆRE KINESISK?

Hvis du vil lære mandarin og studere kinesisk i Norge, så registrer deg gjerne for en gratis prøveklasse eller send en epost til meg (Chen Huimin):huimin@laerkinesisk.no.

Vi tilbyr privattimer og gruppeklasser på alle nivåer, HSK 1-6, barn, voksne, business. Alle mandarinklassene tilbys i klasserom eller online.

Kjenner du noen som ønsker å lære kinesisk? Vi gir nå USD 500 som en bonus til deg i programmet vårt “Refer a friend – get $500”, dersom vennen din eller andre du introduserer starter opp med å ta kinesiskklasser hos oss. Registrer deg her dersom dette er interessant for deg!

WeChat Image 20210427081950 3

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!