KINESISK GRAMMATIKK: SAMMENLIGNING AV “HUÌ 会”, “NÉNG 能” OG “KĚYǏ 可以”

Når du lærer et nytt språk, er det viktig å vite når og i hvilke situasjoner du skal bruke ordene du har lært.
Oversetter fra et språk til kinesisk, vil forskjellige ordvalg ofte ha mer enn én betydning.

Ordet “kan” er et eksempel på dette. Når vi bruker hjelpeverbet “kan”, bør vi vite at dette er et ord som har mange betydninger på kinesisk.

Derfor er det viktig å kjenne konteksten og situasjonen vi skal bruke det kinesiske ordet i.

De tre modale hjelpeverbene huì 会, néng 能 og kěyǐ 可以 blir ofte oversatt som “kan”. Noen ganger blir de imidlertid forklart med at huì 会 betyr “vite hvordan”, néng 能 betyr “å kunne”, og kěyǐ 可以 betyr “å ha tillatelse til.”
Imidlertid overlapper bruken av disse ordene noe. Vi vil nå forklare mer i detalj hvordan du bruker dem riktig.

GRUNNLEGGENDE BETYDNINGER

Ordene huì 会, néng 能 og kěyǐ 可以 kan overlappe hverandre.
Du kan imidlertid dele bruken av dem inn i 3 kategorier:

huì 会 kan bety “vet hvordan” å uttrykke en handling du har lært.
néng 能 kan bety “å kunne”, som beskriver å ha en spesiell evne.
kěyǐ 可以 kan bety “å få lov til”, og uttrykker å ha en annen persons tillatelse.
Når overlapper disse ordene hverandre i måten de blir brukt?
1. Evne i betydningen “vite hvordan”. Her kan du bruke både huì 会 og néng 能.
2. Tillatelse. Her kan du bruke néng 能 eller kěyǐ 可以.
Merk at når tillatelse ikke er gitt, sier du bù kěyǐ 不可以.

UTTRYKKE EVNE

Både huì 会 og néng 能 kan uttrykke evne til noe.

Struktur
huì 会/néng 能 + Verb

Eksempler:
Wǒ huì kāi chē.
我会开车.
Jeg kan kjøre.
Wǒ huì shuō Zhōngwén.
我会说中文.
Jeg kan snakke kinesisk.

UTTRYKKE TILLATELSE

Struktur
kěyǐ 可以 / néng 能 + Verb
Eksempler
A: Jīnglǐ, wǒ kěyǐ wǎn diǎn shàngbān ma?
A:经理,我可以晚点上班吗?
A: Sjef, kan jeg begynne å jobbe litt senere?
B: kěyǐ
B: 可以.
B: Det er greit.
A: Wǒ néng hē jiǔ ma?
A: 我能喝酒吗?
A: Kan jeg drikke alkohol?
B: Bù néng.
B: 不能.
B: (Du) kan ikke (gjøre det).

iStock 1042617766

UTTRYKKE MULIGHET

Néng 能 og kěyǐ 可以 kan også uttrykke mulighet.

Struktur
kěyǐ 可以 / néng 能 + Verb

Eksempler
Wǒmen néng bù néng qù lǚyóu?
我们能不能去旅游?
Kan vi reise eller ikke?
Míngtiān wǒmen kě bù kěyǐ zài jiā kàn diànyǐng?
明天我们可不可以在家看电影?
Kan vi være eller ikke være hjemme og se en film i morgen?

SNAKKE OM FREMTIDEN

Huì 会 kan også bety at noe kommer til å skje.
Struktur
huì 会 + Verb / Adj.
Eksempler
Xià zhōu wǒ huì chūchāi.
下周我会出差.
Jeg skal på forretningsreise neste uke.
Wǒ huì qù Hángzhōu lǚyóu.
我会去杭州旅游.
Jeg skal reise til Hangzhou.

LEGGE VEKT PÅ NOE

Ved å plassere hěn 很 foran huì 会, legger vi vekt på evnen og ferdigheten til handlingen som presenteres. Hěn huì 很会 betyr at du er veldig flink til å gjøre noe.
Struktur
hěn 很 + huì 会/néng 能 + Verb
Hvis du sier hěn néng shuō 很能说 betyr at noen snakker mye, mens hěn huì shuō 很会说 betyr at noen er flinke til å uttrykke seg på talespråket.

Eksempler
Tā hěn huì chànggē.
他很会唱歌.
Han er virkelig god til å synge.
Tā hěn néng shuō.
她很能说.
Hun snakker virkelig mye.

8 CHINESE SKILLS WILL HELP YOU GET A BETTER UNDERSTANDING OF THE BUSINESS CLIMATE IN CHINA AND NEW IDEAS

If you want to do business in China and Chinese communities, it’s essential to have at least some basic Chinese skills. This will help you better understand the business climate in China and new ideas. Even if you’re not planning on doing business in China, learning Chinese can still be beneficial. It can help you understand Chinese culture and history better, and it can also be a valuable skill to have in general.

China is also the fastest-growing consumer market, so communicating with and understanding how Chinese consumers act is a huge plus.

It’s important to remember that business is done differently in different countries. Many ways of doing business in other countries are not necessarily better or worse than how you do business. They are just different.

If you learn Chinese for business, you will learn more about how the Chinese economy works and how Chinese people do business. Some ways to run a business may seem strange but can be surprisingly profitable.

They can also help you develop new ideas by showing how other cultures and markets do things well.

China is one of the countries whose economy is growing the fastest. Many new technologies, trends, skills, and ways of doing business are used. Understanding the Chinese economy and business trends will also teach you how business is done worldwide.

BUSINESS CHINESE COURSES AT LC CHINESE SCHOOL

The benefits of learning Chinese for business are immense. Imagine knowing the language of one of the biggest economies in the world. You’ll be well on your way to understanding its business culture and building meaningful connections with Chinese-speaking people. Speaking Chinese fluently will take some time, effort, and patience. However, it is one of the most significant investments you can make in your career.

At LC Chinese School, you’ll find a supportive environment to help you learn Chinese, whether you’re just starting to learn a new language or are already well on your way to speaking it fluently.

We have classes tailored to each student’s goals so that you can spend your time working with the Chinese language more efficiently. You can take Business Chinese classes to move up in your career. These courses can be made for groups or one-on-one programs tailored to your industry’s needs.

We also have beginner classes where the focus is on pronunciation, the tonal system, and pinyin, not the Chinese characters so that you can save time and learn more quickly.

Our trainers are skilled and can teach courses like intensive boot camps, classes that focus on business and corporate-speak, small group classes, and one-on-one tutoring in a casual setting.

Your business Chinese will improve quickly if you learn from professional schools and teachers with a lot of experience. Business Chinese is an area where LC Chinese School has done a lot of good work. We have helped people from all over the world who work in China, especially with our Business Chinese courses.

Online Chinese courses make Chinese language learning easier for you as a business person because you don’t have to worry about where you’ll learn or how you’ll fit it into your busy schedules.

ØNSKER DU Å LÆRE MER MANDARIN ELLER KJENNER DU NOEN SOM ØNSKER Å LÆRE KINESISK?

Hvis du vil lære mandarin og studere kinesisk i Norge, så registrer deg gjerne for en gratis prøveklasse eller send en epost til meg (Chen Huimin): huimin@laerkinesisk.no.

Vi tilbyr privattimer og gruppeklasser på alle nivåer, HSK 1-6, barn, voksne, business. Alle mandarinklassene tilbys i klasserom eller online.

Kjenner du noen som ønsker å lære kinesisk? Vi gir nå USD 500 som en bonus til deg i programmet vårt “Refer a friend – get $500”, dersom vennen din eller andre du introduserer starter opp med å ta kinesiskklasser hos oss. Registrer deg her dersom dette er interessant for deg!

WeChat Image 20210427081950 3

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!