HVORDAN SIER DU TALL OVER 10 000 PÅ KINESISK

Bruken av store tall på kinesisk er forskjellig fra mange andre språk. I motsetning til enkelte språk som danner tall basert tallet 1000 i store tall, er tall mellom 10.000 og 100.000.000 på mandarin basert på hvor mange titusener de har og et sett med regler for tall fra 100.000.000 og oppover.

Kinesisk har mange tallenheter med unike ord for hver enhet.
To av de tallenhetene som brukes oftest er:
wàn 万: ti tusen
yì 亿: hundre millioner

TI TUSEN - WÀN 万

Mange som studerer mandarin synest det er vanskelig å lære seg og bruke tallenheten wàn 万. I stedet for å dele “tolv tusen” numerisk inn i “12 000” i deler av tre sifre, Deler man dette tallet slik på mandarin: “1.2000”. Her sier man yī wàn liǎng qiān 一 万 两千, “en ti tusen” yī wàn 一 万 og “to tusen” liǎng qiān 两千.
10000
1.0000 yīwàn 一万 en ti tusen

13000
1.3000 yī wàn sān qiān 一万三千 en ti tusen, tre tusen

13600
1.3600 yī wàn sān qiān liù bǎi 一万三千六百 en ti tusen, tre tusen, seks hundre

66700
6.6700 liù wàn liù qiān qī bǎi 六万六千七百 seks ti tusen, seks tusen, syv hundre

iStock 1201365871

HUNDRE MILLIONER - YÌ 亿

Etter 99 999 999 bruker vi en annen ny numerisk enhet, yì 亿, “hundre millioner.”
Et tall som 1 101 110 000 skriver du helt ut som: shí yī yì yī bǎi yī shí yī wàn 十一 亿 一百 一 十一 万. Du kan dele dette i to deler:

Del 1: 11 x 100 000 000, 11 x yì 亿
Del 2: 111 x 10000, 111 x wàn 万

DEN KINESISKE TALLSTRUKTUREN

1 000 000 000
shí yì 十亿 en milliard
100 000 000 000
yì 亿 hundre millioner
10 000 000
qiān wàn 千万 ti millioner
1 000 000
bǎi wàn 百万 en million
100 000
shí wàn 十万 hundre tusen
10 000
wàn 万 ti tusen
1000
qiān 千 tusen
100
bǎi 百 hundre
10
shí 十 ti
1
yī 一 en
Følgende mønster konstruerer et hvilket som helst tall fra 10 000 til 100 000 000:
 antall 10.000

antall 1000
antall 100
antall 10
antall 1
Bruker du tall med hundre eller tiere, erstatter du mange nuller på rad med en null – líng 零.

NOEN TALLEKSEMPLER

sì bǎi liù shí wǔ 四百 六 十五 465
yī qiān líng bā shí jiǔ 一千 零八 十九 1089
sān wàn wǔ qiān qī bǎi bā shí jiǔ 三万 五千 七百 八十 九 35789
shí liù wàn liù qiān bā bǎi èr shí yī 十六万六千八百二十一 166821
sānshí wǔ wàn líng liù bǎi qī shí sān 三十 五万 零 六百 七十 三 350673
jiǔ bǎi wǔ shí liù wàn sì qiān sān bǎi sān shí 九百五十六万四千三百三十9564330
jiǔ bǎi líng yī wàn yī qiān líng sān shí sì 九百零一万一千零三十四 9011034
yīqiān líng sān wàn sìqiān èrbǎi yīshíwǔ 一千零三万四千二百一十 10034215
yī yì liù qiān qī bǎi bā shí jiǔ wàn sān qiān sì bǎi èr shí 一亿六千七百八十九万三千87九万三千87
En viktig ting som man bør vite når man lærer store tall på kinesisk er at tallene følger kategorier på opptil 4 sifre. Når du kommer til det femte sifferet, fra wàn 万 (10^4 10000) og videre, er det et nytt tallnavn på kinesisk som består av opptil 4 nye sifre:
shí 十 10^1 10
bǎi 百 10^2 100
qiān 千 10^3 1000
wàn 万 10^4 10000
yì 亿 10^8 100 000 000
zhào 兆 10^12 1 000 000 000 000
jīng 京 10^16 10 000 000 000 000 000 000
gāi 垓 10^20 100 000 000 000 000 000 000 000
zǐ 秭 10^24 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

ØNSKER DU Å LÆRE MER MANDARIN ELLER KJENNER DU NOEN SOM ØNSKER Å LÆRE KINESISK?

Hvis du vil lære mandarin og studere kinesisk i Norge, så registrer deg gjerne for en gratis prøveklasse eller send en epost til meg (Chen Huimin): huimin@laerkinesisk.no.

Vi tilbyr privattimer og gruppeklasser på alle nivåer, HSK 1-6, barn, voksne, business. Alle mandarinklassene tilbys i klasserom eller online.

Kjenner du noen som ønsker å lære kinesisk? Vi gir nå USD 500 som en bonus til deg i programmet vårt “Refer a friend – get $500”, dersom vennen din eller andre du introduserer starter opp med å ta kinesiskklasser hos oss. Registrer deg her dersom dette er interessant for deg!

WeChat Image 20210427081950 3

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!