Lær å si nei på kinesisk enkelt og riktig

Har du lurt på hvordan du sier nei på kinesisk? Det er viktig både i forretninger og sosiale settinger å uttrykke seg klart. Vi vil vise deg enkle og korrekte måter å si nei på kinesisk. Bli med og lær mer.

Nøkkelpunkter:

  • Lær forskjellige uttrykk for å si nei på kinesisk
  • Oppdag ordene du kan bruke for å uttrykke avslag på kinesisk
  • Forstå hvordan du kan si nei på en høflig måte i både forretningssituasjoner og sosiale settinger
  • Få nyttige råd og tips for å mestre kunsten å si nei på kinesisk
  • Utforsk muligheten til å lære mer om kinesisk språk og kultur på LC Chinese School i Oslo

Uttrykk for å si nei på kinesisk

Her skal vi se på noen uttrykk som er nyttige for å si nei på kinesisk. Disse setningene vil gjøre det enklere for deg å kommunisere tydelig når du vil si nei. Du kan lære å si nei på en høflig og klar måte ved å bruke kinesiske fraser.

Ord for å si nei på kinesisk

I denne delen skal vi vise deg hvordan du kan si nei på kinesisk. Dette er nyttig enten du trenger å takke nei til en invitasjon eller motsi en idé. Ordlisten gir mange måter å gi en negativ respons på kinesisk.

Kinesisk ord for nei er . Når du trenger å si nei, bruker du dette ordet. Det kan være til en invitasjon eller en forespørsel.

Et annet nyttig ord er yōnggāi, som betyr “bør ikke”. Det passer når du vil motsette deg noe eller unngå å gjøre en handling.

Vil du være tydeligere, bruk bù néng, som betyr “klarer ikke”. Dette passer hvis du virkelig ikke kan gjøre noe. Det er nyttig for å tydeliggjøre hvorfor du sier nei.

Husk at det er mange måter å si nei på kinesisk. Konteksten og situasjonen påvirker valget av ord. Å kjenne flere uttrykk gir deg bedre evne til å uttrykke deg tydelig. Under er en tabell med flere uttrykk for å si nei på kinesisk:

Ord Uttale Betydning
nei
不要 bù yào ikke vil
不能 bù néng ikke kan
拒绝 jù jué avslå
不行 bù xíng ikke mulig

Å kunne si nei respektfullt er viktig. Med rette ord på kinesisk, kan du unngå misforståelser. Det gjør også kommunikasjonen klar og høflig.

Avslåelse i forretningssituasjoner

I forretningslivet er det viktig å si nei på en høflig måte. Hvis du ikke kan si ja til et samarbeid, er riktige ord og fraser viktige. De viser at du er profesjonell og bygger gode forbindelser.

Kinesiske nektefraser

Skal du snakke kinesisk i forretningslivet, kan disse frasene være til hjelp:

不好意思,这次我们不合作。Bù hǎoyìsi, zhè cì wǒmen bù hézuò.

很抱歉,我们已经与其他供应商合作了。Hěn bàoqiàn, wǒmen yǐjīng yǔ qítā gōngyìng shāng hézuòle.

非常感谢您的考虑,但是我们必须谢绝。Fēicháng gǎnxiè nín de kǎolǜ, dànshì wǒmen bìxū xièjué.

Å kjenne til disse frasene vil gjøre deg flinkere til å kommunisere på kinesisk. Det hjelper deg å takle ulike forretningsutfordringer.

Avslag i sosiale situasjoner

Om du trenger å si nei på kinesisk i en sosial setting, er det viktig å være tydelig og høflig. Å takke nei til en invitasjon er helt vanlig, og det finnes enkle ord og fraser for det på kinesisk.

For å takke nei til en invitasjon, kan du si:”不好意思,我不能参加” (Bù hǎo yìsi, wǒ bù néng cānjiā), som betyr “Unnskyld, jeg kan ikke være med”. Du kan også si: “非常抱歉,我有其他安排” (Fēicháng bàoqiàn, wǒ yǒu qítā ānpái) – det betyr “Beklager, jeg har planer fra før”.

For spiseinvitasjoner, men du ikke kan komme, si: “不好意思,我不能出去吃饭” (Bù hǎo yìsi, wǒ bù néng chūqù chīfàn). Det betyr “Unnskyld, jeg kan ikke dra ut å spise”. Du kan også svare: “谢谢你的邀请,但我已经吃饭了” (Xièxiè nǐ de yāoqǐng, dàn wǒ yǐjīng chīfàn le). Dette betyr “Takk, men jeg har nylig spist”.

Når du sier nei på kinesisk, er høflighet essensielt. Det handler om å være takknemlig. Øv deg på disse uttrykkene for en høflig fremstilling.

Hvis noen vil at du skal være med på noe, men du ikke vil, si: “抱歉,我不感兴趣” (Bàoqiàn, wǒ bù gǎn xìngqù) for “Beklager, jeg er ikke interessert”. Alternativt: “对不起,但我已经有其他计划了” (Duìbùqǐ, dàn wǒ yǐjīng yǒu qítā jìhuà le). Dette betyr “Unnskyld, jeg har allerede en annen plan”.

Det handler om å si fra på en hensynsfull måte. Å bruke riktig kinesisk kan vise at du respekterer andres tid. Neste gang du trenger å avslå noe på kinesisk, prøv disse setningene. Du vil kommunisere klart og vennlig.

Kinesisk setning Engelsk oversettelse
不好意思,我不能参加 Unnskyld, jeg kan ikke delta
非常抱歉,我有其他安排 Beklager veldig mye, jeg har andre planer
不好意思,我不能出去吃饭 Unnskyld, jeg kan ikke dra ut og spise
谢谢你的邀请,但我已经吃饭了 Takk for invitasjonen, men jeg har allerede spist
抱歉,我不感兴趣 Beklager, jeg er ikke interessert
对不起,但我已经有其他计划了 Unnskyld, men jeg har allerede andre planer

Råd for å uttrykke avslag på kinesisk

Å snakke tydelig og sikkert er nøkkelen når du sier nei på kinesisk. Her er noen tips for å hjelpe deg med å være høflig og forståelig:

  1. Velg de rette ordene: Det er viktig å bruke passende ord når du sier nei på kinesisk. Noen måter å si nei på er “” (bù), “不可以” (bù kěyǐ), og “拒绝” (jùjué).
  2. Ikke vær for direkte: Vurdér å være litt forsiktig når du avslår på kinesisk. Unngå direkthet ved å bruke snille ord som gjør avslaget lettere å ta imot.
  3. Viktig med tonefall: Tonene du bruker i kinesisk er essensielle. Pass på din tone og hvordan du uttaler ordene når du sier ditt avslag. Det bidrar til klar kommunikasjon og forhindrer misforståelser.
  4. Tilpass til situasjonen: Vær oppmerksom på konteksten når du sier nei på kinesisk. Måten du snakker på, både ordene og tonen, bør tilpasses om det er i et arbeidssammenheng eller privat.

Det er mer enn ordene du velger når du avslår på kinesisk. Kroppsspråk, høflighet og respekt er også viktige. Ved å være tydelig og høflig, kan du styrke forholdene dine med andre basert på gjensidig respekt.

Eksempler på setninger og situasjoner

La oss se på noen eksempler for når du trenger å si nei på kinesisk:

Situasjon Eksempelsetning
Invitasjon til middag 对不起,我有其他安排,不能参加晚餐。Duìbùqǐ, wǒ yǒu qítā ānpái, bùnéng cānjiā wǎncān.
Forespørsel om hjelp 很抱歉,我没有时间帮忙。Hěn bàoqiàn, wǒ méiyǒu shíjiān bāngmáng.
Forretningsforslag 谢谢你的邀请,但是我对这个合作项目不感兴趣。Xièxiè nǐ de yāoqǐng, dànshì wǒ duì zhège hézuò xiàngmù bùgǎn xìngqù.

Ved å ta hensyn til disse tipsene og eksemplene, vil du kunne avslå høflig på kinesisk. Øvelse gjør mester. Snart vil du føle deg mye sikrere på å si nei på kinesisk, selv i utfordrende situasjoner.

Lær kinesiske setninger for å si nei

Vi skal nå se på noen nyttige kinesiske setninger for å si nei.

De vil være til hjelp når du må avslå et tilbud eller en invitasjon.

Øv deg godt. Da blir det lettere å bruke disse setningene i praksis.

Eksempler på kinesiske setninger for å si nei:

对不起,我不能参加。

(Dui bu qi, wo bu neng can jia.)

Beklager, jeg kan ikke delta.

谢谢你的邀请,但是我有其他安排。

(Xie xie ni de yao qing, dan shi wo you qi ta an pai.)

Takk for invitasjonen, men jeg har andre planer.

很抱歉,我不感兴趣。

(Hen bao qian, wo bu gan xing qu.)

Unnskyld, jeg er ikke interessert.

Kinesisk setning Uttalelse Norsk oversettelse
对不起,我不能参加。 Duìbùqǐ, wǒ bùnéng cānjiā. Beklager, jeg kan ikke delta.
谢谢你的邀请,但是我有其他安排。 Xièxiè nǐ de yāoqǐng, dànshì wǒ yǒu qítā ānpái. Takk for invitasjonen, men jeg har andre planer.
很抱歉,我不感兴趣。 Hěn bàoqiàn, wǒ bùgǎn xìngqù. Unnskyld, jeg er ikke interessert.

LC Chinese School i Oslo

Vil du lære kinesisk språk og kultur? Da er LC Chinese School i Oslo stedet for deg. De tilbyr ulike kurs for nybegynnere og viderekomne.

Skolens lærere er erfarne og dyktige. De hjelper deg å lære kinesisk på en enkel måte. Enten du er nybegynner eller ønsker å forbedre deg, finner du et passende kurs.

Å delta på LC Chinese School gir deg kontakt med ekte kinesiske lærere. Du lærer i et autentisk språkmiljø. Skolen arrangerer også kulturelle aktiviteter. Disse hjelper deg bli kjent med kinesisk kultur og tradisjoner.

Besøk nettsiden deres for å finne ut mer. Du får info om kurs, priser og hvordan du melder deg på.

Konklusjon

Vi har sett mange måter å si nei på kinesisk. Det er lurt å lære disse for god kommunikasjon. Det hjelper i både jobb og privatliv.

Viktig å huske at øvelse gir ferdigheter. Prøv å si nei på kinesisk ofte. Dette forbedrer dine ferdigheter i situasjoner, enten de er formelle eller uformelle.

Investering av tid og innsats er nødvendig for å lære riktige uttrykk. Denne artikkelen har gitt deg verktøyene du trenger. Nå kan du si nei på kinesisk på en høflig måte.

FAQ

Hvordan sier jeg nei på kinesisk?

Man kan si nei på kinesisk med flere uttrykk. Eksempler er “不行” (bùxíng), “不可以” (bù kěyǐ), og “不好意思” (bù hǎoyìsi). Valget av ord avhenger av hvor høflig du vil være.Det å bruke rett uttale og tonefall er viktig. Det hjelper deg å formidle nei på en respektfull måte.

Hva er noen vanlige kinesiske uttrykk for å si nei?

Vanlige måter å si nei inkluderer “不行” (bùxíng), og “不可以” (bù kěyǐ). Andre alternativer er “不好意思” (bù hǎoyìsi), “我不能” (wǒ bùnéng), og “我不想” (wǒ bùxiǎng).Du velger uttrykk basert på situasjonen og hvor høflig du ønsker å være.

Hva er noen vanlige ord for å si nei på kinesisk?

Vanlige ord for å si nei er “不” (bù), “无” (wú), “否” (fǒu), “没” (méi), og “不要” (bùyào). Disse ordene passer til mange forskjellige situasjoner.De brukes for å formidle ditt avslag tydelig på kinesisk.

Hvordan sier jeg nei på en høflig måte på kinesisk?

For et høflig nei på kinesisk, kan du si “不好意思,我不行” (bù hǎoyìsi, wǒ bùxíng). “不好意思,我不能” (bù hǎoyìsi, wǒ bùnéng) er også en god måte å si nei på.Slike uttrykk viser høflighet og respekt. De uttrykker ditt nei på en fin måte.

Kan du gi noen eksempler på kinesiske uttrykk for å si nei i forretningssituasjoner?

I forretningslivet kan du si ting som “谢谢您的提议,但是我们无法接受” (xièxiè nín de tíyì, dànshì wúfǎ jiēshòu). Det tilsvarer “Takk for forslaget, men vi kan ikke akseptere det”.Et annet eksempel er “我们很抱歉,这个合作提案不符合我们的需求” (wǒmen hěn bàoqiàn, zhège hézuò tí’àn bù fúhé wǒmen de xūqiú). Det betyr “Vi beklager, det passer ikke for oss.” Slike sitater viser høflighet i avslag.

Hvordan sier jeg nei i sosiale situasjoner på kinesisk?

I sosiale sammenhenger, kan du svare “谢谢你的邀请,但我有其他安排” (xièxiè nǐ de yāoqǐng, dànshì wǒ yǒu qítā ānpái). Det betyr “Takk for invitasjonen, men jeg har andre planer” eller “我很抱歉,我不能参加” (wǒ hěn bàoqiàn, dànshì wǒ bùnéng cānjiā). “Jeg beklager, men jeg kan ikke komme” er en annen måte å si nei.Slike uttrykk er høflige og viser respekt i ulike sosiale settinger.

Hvor kan jeg lære mer om kinesisk språk og kultur i Oslo?

For å fordype deg i kinesisk språk og kultur i Oslo, se på LC Chinese School. De tilbyr kurs for alle, fra nybegynnere til avanserte. Erfarne lærere vil hjelpe deg med å lære kinesisk.Besøk skolens nettside for mer om kursinnhold og tidsplaner.

Registrer deg for en gratis prøvetime her.

Les mer om Kinesisk Sommerskole for barn og ungdom her.

Lær om vårt internshipprogram i Kina.

Få gratis kinesiske læringsressurser.

Lær om Kinas offisielle ferieplan for 2024

Ønsker du en gratis prøveklasse? Registrer deg!

Bli med på en gratis prøveklasse i kinesisk!

Do you want a Free Trial Chinese Class? Register now!

Join a Free Trial Chinese Class!